Hopp til innholdet

Statistikk over bokutgivelser for barn og unge i 2018

Det ble i 2018 utgitt 1193 papirbøker for barn og unge på norsk, bare 17 på samiske språk og ingen på kvensk, ifølge den statistikken som Nasjonalbiblioteket har utarbeidet for Norsk barnebokinstitutt på bakgrunn av Norsk bokfortegnelse. Skolebøker er ikke medregnet i disse tallene.

Sammenlignet med foregående år ble det gitt ut 155 færre barne- og ungdomsbøker på norsk i 2018, og to færre titler på samisk. Men det ble gitt ut flere bøker på nynorsk.

Norskspråklige utgivelser, helt nye og gjenutgivelser

En oversikt over siste fem år viser at antallet norskspråklige barne- og ungdomsbokutgivelser varierer fra år til år. De 1193 2018-utgivelsene er 155 færre enn i 2017, men 101 flere enn i 2016.

Utgivelsestallene omfatter både nye og tidligere utgitte bøker, men ikke nye opplag og ikke skolebøker. Tidligere utgitte bøker, eller såkalte gjenutgivelser, kan for eksempel være bøker med nye illustrasjoner, klassikere i nye oversettelser, eller bøker som kommer i en ny forlagsserie.

År   Totalt antall utgivelserHelt nye utgivelserGjenutgivelser
2018 1193 975 218
2017 1348 1084 264
2016 1092 880 212
2015 1116 841 275
2014 1209 956 253

Forholdet mellom norske og oversatte norskspråklige bøker

I 2018 er 58,7 % av utgivelsene oversettelser, mot 60 % i 2017 og 55,5 % i 2016.

År   Totalt antall utgivelserOriginalt norskeOversatt til norsk
2018 1 193 493 700
2017 1 348 538 810
2016 1 092 486 606
2015 1 116 445 671
2014 1 209 465 774

Oversettelser fra 16 språk

I 2018 er det som året før oversatt fra 16 ulike språk til norsk. Det er 110 færre oversettelser enn i 2017, men 94 flere enn i 2016.

ÅrAntall språk Totalt antall oversettelser Nye utgivelser Gjen­utgivelser
2018 16 700 558 142
2017 16 810 637 173
2016 13 606 470 136

Oversettelser til norsk

Som vanlig er det i 2018 langt flere oversettelser fra engelsk (484) enn fra svensk (94). Oversettelsene fra dansk har avtatt (13). To av 2018-oversettelsene er fra samiske språk. Det er en dublering fra 2017.

  Nye i 2018 Gjen­utgitte
i 2018
Totalt i 2018 Totalt i 2017 Totalt i 2016 Totalt i 2015
Engelsk 391 93 484 585 428 457
Svensk 68 26  94 104  87  65
Tysk 33 5  38  21  19  57
Fransk 23 1  24  24  10  37
Dansk 11  2  13  26  26  30
Italiensk 8 11  19  16   5   1
Spansk 8  0    8    4   1   3
Finsk 5 1   6   9   5   8
Nederlandsk4 0   4  10  20   4
Polsk 2 0   2   1   0   0
Færøysk 1 0   1   0   0   0
Russisk 1 0   1   3   0   0
Portugisisk 1 0   1   0   0   0
Japansk 0 3   3   1   1   1
Sørsamisk 1 0   1   0   0   0
Lulesamisk 1  0   1   0   0   0
Nordsamisk 0  0   0   1   0   0
Persisk 0  0   0   0   1   1
Arabisk 0  0   0   0   0   1

Forholdet mellom norske og oversatte, nye og gjenutgitte bøker

I 2018 ble det gitt ut 1193 utgivelser, hvorav 417 nye norske bøker, 76 gjenutgitte norske bøker, 558 nye oversettelser, 142 gjenutgitte oversettelser. En sammenligning med foregående år viser at forholdet mellom disse kategoriene er forholdsvis stabil.

I 2018 ble det gitt ut 1193 utgivelser

I 2017 ble det gitt ut 1348 utgivelser

I 2016 ble det gitt ut 1092 utgivelser

Bokmål og nynorsk

Det ble i 2018 gitt ut hele 85 bøker på nynorsk, mot bare 69 året før. Selv om skjevfordelingen mellom bokmål og nynorsk er markant, viser forholdstallet en liten bedring: 7,1 % nynorsk i 2018, mot 5,12 prosent i 2017 og 6,64 % i 2016.

Totalt antall utgivelser Bokmål Nynorsk
2018 1 193 1 108 85
2017 1 348 1 279 69
2016 1 092 1 024 68
2015 1 116 1 055 61
2014 1 209 1 158 51

Nynorske og oversatte, nye og gjenutgitte bøker

I 2018 ble det gitt ut hele 55 nye bøker på nynorsk, mot 45 året før. Derimot ble det gitt ut bare 9 nye oversettelser, mot 16 året før.

Utgivelser i 2018

Utgivelser i 2017

Utgivelser i 2016

Utgivelser i 2015

Bøker på samiske språk

Ifølge Norsk bokfortegnelse ble det i 2018 gitt ut 17 bøker på tre samiske språk. Det er to titler færre enn i 2017 og 16 færre enn i 2016.

I 2018 ble det gitt ut 17 bøker på samiske språk

I 2017 ble det gitt ut 19 bøker på samiske språk

I 2016 ble det gitt ut 33 bøker på samiske språk

Parallellspråklige bøker

I 2018 ble det også utgitt 11 parallellspråklige bøker, hvorav 6 inkluderer samiske språk og to kvensk. Også i 2017 ble det utgitt 6 parallellspråklige bøker med samisk, men ingen på kvensk.

Språk20182017
Norsk/nordsamisk 41
Norsk/kvensk 2 0
Norsk/engelsk 1 1
Nordsamisk/svensk 1 0
Nordsamisk/sørsamisk/lulesamisk 1 0
Norsk/somali 1 0
Norsk/ukrainsk/engelsk 1 0
Norsk/sørsamisk 0 3
Norsk/lulesamisk 0 2
Norsk/tigrinja 0 1

Bøker på andre språk

I 2018 ble det i Norge gitt ut 3 bøker på engelsk, 2 på somali og 1 på svensk.

I 2017 ble det gitt ut 9 bøker på engelsk, 8 på tamilsk, 2 på tysk, 1 på henholdsvis dansk, finsk, fransk, islandsk, kinesisk, koreansk, latvisk, russisk og svensk.

Relaterte innlegg