Hopp til innholdet

UiO

Kan fagbøker kurere fake news?

Kan fagbøker kurere fake news?

Det er sant at det er barn er framtida – men hvilken framtid får vi når barn ikke vet hva som er sant og hva som er fake news?
Barnebibelens betydning

Barnebibelens betydning

Bibelteksten tolkes på ulike måter for å formidle verdier, treffe barneleseren og tekkes markedet. Vi har vært på seminar om barnebibelen.
Nytt doktorgradsprosjekt ved NBI: Vitnesbyrd om ondskap - barnelitteratur for vår tid?

Nytt doktorgradsprosjekt ved NBI: Vitnesbyrd om ondskap – barnelitteratur for vår tid?

Litteraturpedagog Kjersti Lersbryggen Mørk vil fra 1. august 2013 begynne i en stipendiatstilling ved Norsk barnebokinstitutt. Mørk vil være tilknyttet forskerutdanningen ved Universitetet i Oslo. Hun har de siste årene undervist på NBIs forfatterutdanning, på NOR1302 og NOR2310/NOR4310 (Nordisk barne- og ungdomslitteratur 1 og 2) ved UiO, samt holdt en rekke kurs for lærere og bibliotekarer i samarbeid med blant andre Utdanningsetaten i Oslo. Prosjektets overordnede problemstilling er å undersøke hvordan ondskap utforskes etisk og estetisk i nyere litteratur for barn og unge. Hvilket språk og narrative grep benyttes for å vitne om ondskap? Hvilke barndomsforestillinger reflekteres i tekstene?
Samarbeid inngått mellom UiO og NBI

Samarbeid inngått mellom UiO og NBI

Tirsdag 19. juni 2012 ble en formell samarbeidsavtale inngått mellom Norsk barnebokinstitutt (NBI) og Institutt for lingvistiske og nordiske studier