Hopp til innholdet

Den norske pikeboka og Evy Bøgenæs

Bøgenæs debuterte allerede i 1928 (Aldri voksen) og nådde et bredt publikum på 40-tallet med bøkene om Kitt og Sven, seinere også med bøkene om Tove. Bøgenæs utga i alt 73 bøker.

I Norsk Litterær Årbok for 1989 skriver Bente Christensen:

”Evi Bøgenæs setter opp hjem og familie som ideal for sine unge lesere. Hvis hennes heltinner har yrkes- eller karriereplane, blir de alltid lagt til side når kjærligheten kommer inn i bildet. (…) Innholdet i Evi Bøgenæs’ bøker faller stort sammen med de rådende ideer i samfunnet, det kan virke som hun uten videre godtar tingenes tilstand (…). Hva er det så som gjør henne så umåtelig populær som forfatter, trass i de negative sidene en kan trekke frem (…) En kan for det første hevde at hun skriver lett. Hun har et velformulert språk uten for mange klisjéer, og hun behersker en synsvinkelteknikk som gjør at man kan identifisere seg med hennes fiksjonsfigurer og føle med i det de opplever. Hun er alltid på ungdommens side, og lar ofte personene gi uttrykk for at ungdommen har behov for toleranse fra de voksne (…). Dessuten kan en vel si at hun understreker verdier som alle kan være enig i, varme kjærlighet, medmenneskelighet.”

 

Relaterte innlegg

Stikkord: