White Ravens 2018

White Ravens 2018 - bøker fra Norge

Internationale Jugendbibliothek i München lanserte nylig årets tilskudd til White Ravens-katalogen. Blant titlene finner vi seks norske bøker.

Det internasjonale barnebiblioteket, Internationale Jugendbibliothek, vurderer hvert år mange tusen nye barne- og ungdomsboktitler fra hele verden, og plukker ut 200 av disse bøkene til sin engelsk-språklige katalog, The White Ravens. Bøkene velges på bakgrunn av potensiell appell for et internasjonalt publikum.

De norske tilskuddene til katalogen er forfatter Espen Dekko og illustratør Mari Kanstad Johnsens bildebok P+E, Maria Parrs Keeperen og Havet, hybridbildeboka Hysj av Magnhild Winsnes, ungdomsromanen Sveiseblink av Helene Guåker, Øyvind Torseters tegneserieroman Mulysses og Rottefangeren fra Sorø av forfatter Gaute Heivoll og illustratør John Kenn Mortensen.

Russisk blikk på nordisk barnelitteratur

Denne uken arrangeres det en forskningskonferanse i St. Petersburg om nordisk barnelitteratur og leseerfaringer - og instituttets direktør Kristin Ørjasæter vil delta med innlegg sammen med en rekke andre forskere fra de nordiske landene, samt tegneserieskaperne Anders Kvammen og Anja Øverby.

Barne- og ungdomslitteratur. Møtet med lesaren

Instituttets direktør, Kristin Ørjasæter, mener det er viktig at voksne forstår at barne- og ungdomslitteratur involverer barneleseren i fremstillingen av innholdet. Derfor har hun skrevet bok om hvordan barne- og ungdomslitteratur er strukturert.

Lisa Nagel disputerer 22. mars: Mot en ny vurdering av kvalitet i kunst for barn

Lisa Marie Nagel er den første stipendiaten ved Norsk barnebokinstitutt. Hun har vært tilknyttet forskerutdanningen ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk ved Universitetet i Oslo, og vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Kunst for barn som hendelser. En kritisk diskusjon av analytiske perspektiver i kunst for barn, med eksempler fra scenekunst, bildebøker og bildebokapper

Anne Skaret mottar Kari Skjønsberg-prisen 2018

"Vinneren av Kari Skjønsberg-prisen for 2018 har hatt et forholdsvis kort faglig virke innenfor barnelitteratur-forskningen, men har ikke desto mindre vist en stor og allsidig faglig aktivitet", sa juryleder Svein Slettan, da prisen ble delt ut onsdag 7. februar under barne- og ungdomslitteratur-konferansen "Se og Les 2018" i Bergen.

Utlysning av NBI-stipendet 2018

Fra Kari Skjønsbergs Minnefond utlyses NBI-stipendet 2018. Stipendet er på kr 50 000. Alle akademiske og kunstneriske forskningsemner innen barne- og ungdomslitteratur er relevante. Søknadsfristen er 15. januar 2018.
Les mer

Bragemateriale fra instituttets korridorer

Anna Fiske og Helene Uri - bokomslag
Anna Fiske og Helene Uri er nominert til Brageprisen 2018 i hver sin kategori, omslag: Cappelen Damm og Gyldendal

Nylig ble nominasjonene til årets Bragepris offentliggjort. Instituttet er godt representert.

Det blir spennende og se hvem som vinner Brageprisen i de ulike kategoriene når dette blir kjent på Dansens hus i Oslo den 22. november. Blant mange gode kandidater finner vi også to bøker som har tilknytning til instituttet.

Forskning og utvikling

I kategorien barn- og ungdomslitteratur er illustratør, tegneserieskaper, forfatter og billedkunstner Anna Fiske nominert med boka Elven (Cappelen Damm). Elven er en illustrert roman om tenåringsjenta Helena og venninnen Turid som opplever noe dramatisk. Romanen er basert på forfatterens egne opplevelser. I en tekst på forlagets blogg, Forlagsliv, skriver hun: «Som alltid når jeg jobber med selvopplevde hendelser og for å skape dramaturgi og letthet i fortellingen, tas hendelser bort, tettes til, folk blir borte, en person blir kanskje omgjort til to» Bokprosjektet startet opp underveis i en skrivekunst-gruppe arrangert av instituttet ved Hilde Hagerup – som del av vårt forskningsprosjekt Litteratur, litteraturformidling og kunstopplevelse 2016-2018, som nå er inne i den avsluttende fasen.

Kjønnsmessig

Det har også vært mye oppmerksomhet rundt boka Hvem sa hva? Kvinner menn språk. Helene Uri er professor II ved instituttet, forfatter og språkforsker. Hun har skrevet en bok om hvordan man snakker om kvinner og menn, og hvordan menn og kvinner snakker. Dette er en bok om hvordan språket speiler og former virkeligheten, og om forholdet mellom kjønnsforestillinger og språk. Hvem sa hva? er nominert i kategorien sakprosa.

Russisk blikk på nordisk barnelitteratur

Denne uken arrangeres det en forskningskonferanse i St. Petersburg om nordisk barnelitteratur og leseerfaringer - og instituttets direktør Kristin Ørjasæter vil delta med innlegg sammen med en rekke andre forskere fra de nordiske landene, samt tegneserieskaperne Anders Kvammen og Anja Øverby.
Les mer

Barne- og ungdomslitteratur. Møtet med lesaren

Instituttets direktør, Kristin Ørjasæter, mener det er viktig at voksne forstår at barne- og ungdomslitteratur involverer barneleseren i fremstillingen av innholdet. Derfor har hun skrevet bok om hvordan barne- og ungdomslitteratur er strukturert.
Les mer

Call for papers for special issue: Catastrophic childhoods

Gjennom dette spesialnummeret ønsker vi forslag til artikler som bidrar til å belyse hva slags sjangre, bilder, metaforer, narrative mønstre, temaer og forestillinger om barndom som preger katastrofeforestillingen i dagens barne- og ungdomskultur
Les mer

Lisa Nagel disputerer 22. mars: Mot en ny vurdering av kvalitet i kunst for barn

Lisa Marie Nagel er den første stipendiaten ved Norsk barnebokinstitutt. Hun har vært tilknyttet forskerutdanningen ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk ved Universitetet i Oslo, og vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Kunst for barn som hendelser. En kritisk diskusjon av analytiske perspektiver i kunst for barn, med eksempler fra scenekunst, bildebøker og bildebokapper
Les mer

NBI-stipendet 2018 til prosjekt om visuelt språk i moderne bildebøker

Hannah Aukland har nylig mottatt NBI-stipendet 2018 på kr 50 000. Stipendet skal benyttes til å fortsette det arbeidet som hun startet på i sin masteroppgave om visuelt språk i moderne bildebøker, og forberede videre forskning.
Les mer

Doktorgradsstipendiat i nordisk litteraturvitenskap ved Universitetet i Agder

Utlysingen retter seg mot søkere med litteraturdidaktiske prosjekter knyttet til norsk eller nordisk barne- og ungdomslitteratur. Relevante prosjekter kan være av teoretisk, metodisk eller empirisk art, relatert til undervisning. Søknadsfrist er 1. mai 2018.
Les mer

Anne Skaret mottar Kari Skjønsberg-prisen 2018

"Vinneren av Kari Skjønsberg-prisen for 2018 har hatt et forholdsvis kort faglig virke innenfor barnelitteratur-forskningen, men har ikke desto mindre vist en stor og allsidig faglig aktivitet", sa juryleder Svein Slettan, da prisen ble delt ut onsdag 7. februar under barne- og ungdomslitteratur-konferansen "Se og Les 2018" i Bergen.
Les mer

Økokritikk i nordisk barne- og ungdomslitteratur

Mens naturen er sentral i nordisk barne- og ungdomslitteratur er den satt under relativt lite økokritisk forskning. Høgskolen på Vestlandet holder nå en workshop om dette temaet.
Les mer

Ny forskning fra det svenske forskningstidskriftet Barnboken

I år fyller Svenska barnboksinstitutets tidskrift Barnboken – tidskrift för barnlitteraturforskning 40 år. Til jubileet har de publisert fire nye artikler og tolv nye anmeldelser, blant annet av NBIs tidligere stipendiat, Lisa Nagel.
Les mer

Utlysning av NBI-stipendet 2018

Fra Kari Skjønsbergs Minnefond utlyses NBI-stipendet 2018. Stipendet er på kr 50 000. Alle akademiske og kunstneriske forskningsemner innen barne- og ungdomslitteratur er relevante. Søknadsfristen er 15. januar 2018.
Les mer
Les mer

Operasjon dagsverk på instituttet

Tomas og Syver laget to filmer for instituttet samtidig som de gjorde en innsats for Operasjon dagsverk
Tomas og Syver laget to filmer for instituttet samtidig som de gjorde en innsats for Operasjon dagsverk

Under Operasjon dagsverk hadde instituttet besøk av ungdomsskoleelevene Tomas og Syver. De har laget film om bokhøsten.

I anledning Operasjon dagsverk utvidet instituttet arbeidsstokken med ungdomsskoleelevene Tomas og Syver – de skulle bistå formidlingsavdelingen for dagen. Første oppgave var å lage en filmsnutt til våre forfatterstudenter, en oppgave de kameravante ungdommene tok på strak arm. Etter dette laget de også et intervju med formidlingsrådgiver Øystein Espe Bae, der de undersøkte noen tendenser i barne- og ungdomslitteraturen denne høsten.

Filmen er innspilt og klippet av Tomas og Syver, som gjennomførte dagen med upåklagelig arbeidsiver. Takk for innsatsen!

Russisk blikk på nordisk barnelitteratur

Denne uken arrangeres det en forskningskonferanse i St. Petersburg om nordisk barnelitteratur og leseerfaringer - og instituttets direktør Kristin Ørjasæter vil delta med innlegg sammen med en rekke andre forskere fra de nordiske landene, samt tegneserieskaperne Anders Kvammen og Anja Øverby.
Les mer

Barne- og ungdomslitteratur. Møtet med lesaren

Instituttets direktør, Kristin Ørjasæter, mener det er viktig at voksne forstår at barne- og ungdomslitteratur involverer barneleseren i fremstillingen av innholdet. Derfor har hun skrevet bok om hvordan barne- og ungdomslitteratur er strukturert.
Les mer

Call for papers for special issue: Catastrophic childhoods

Gjennom dette spesialnummeret ønsker vi forslag til artikler som bidrar til å belyse hva slags sjangre, bilder, metaforer, narrative mønstre, temaer og forestillinger om barndom som preger katastrofeforestillingen i dagens barne- og ungdomskultur
Les mer

Lisa Nagel disputerer 22. mars: Mot en ny vurdering av kvalitet i kunst for barn

Lisa Marie Nagel er den første stipendiaten ved Norsk barnebokinstitutt. Hun har vært tilknyttet forskerutdanningen ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk ved Universitetet i Oslo, og vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Kunst for barn som hendelser. En kritisk diskusjon av analytiske perspektiver i kunst for barn, med eksempler fra scenekunst, bildebøker og bildebokapper
Les mer

NBI-stipendet 2018 til prosjekt om visuelt språk i moderne bildebøker

Hannah Aukland har nylig mottatt NBI-stipendet 2018 på kr 50 000. Stipendet skal benyttes til å fortsette det arbeidet som hun startet på i sin masteroppgave om visuelt språk i moderne bildebøker, og forberede videre forskning.
Les mer

Doktorgradsstipendiat i nordisk litteraturvitenskap ved Universitetet i Agder

Utlysingen retter seg mot søkere med litteraturdidaktiske prosjekter knyttet til norsk eller nordisk barne- og ungdomslitteratur. Relevante prosjekter kan være av teoretisk, metodisk eller empirisk art, relatert til undervisning. Søknadsfrist er 1. mai 2018.
Les mer

Anne Skaret mottar Kari Skjønsberg-prisen 2018

"Vinneren av Kari Skjønsberg-prisen for 2018 har hatt et forholdsvis kort faglig virke innenfor barnelitteratur-forskningen, men har ikke desto mindre vist en stor og allsidig faglig aktivitet", sa juryleder Svein Slettan, da prisen ble delt ut onsdag 7. februar under barne- og ungdomslitteratur-konferansen "Se og Les 2018" i Bergen.
Les mer

Økokritikk i nordisk barne- og ungdomslitteratur

Mens naturen er sentral i nordisk barne- og ungdomslitteratur er den satt under relativt lite økokritisk forskning. Høgskolen på Vestlandet holder nå en workshop om dette temaet.
Les mer

Ny forskning fra det svenske forskningstidskriftet Barnboken

I år fyller Svenska barnboksinstitutets tidskrift Barnboken – tidskrift för barnlitteraturforskning 40 år. Til jubileet har de publisert fire nye artikler og tolv nye anmeldelser, blant annet av NBIs tidligere stipendiat, Lisa Nagel.
Les mer

Utlysning av NBI-stipendet 2018

Fra Kari Skjønsbergs Minnefond utlyses NBI-stipendet 2018. Stipendet er på kr 50 000. Alle akademiske og kunstneriske forskningsemner innen barne- og ungdomslitteratur er relevante. Søknadsfristen er 15. januar 2018.
Les mer
Les mer

Nominasjonene til Brageprisen er offentliggjort

De nominerte til Brageprisen ble i dag offentliggjort. Her er nominasjonene innen barne- og ungdomslitteratur:

  • Anna Fiske: Elven, Cappelen Damm
  • Kaia Dahle Nyhus: Verden sa ja, Cappelen Damm
  • Kristin Roskifte: Alle sammen teller, Magikon
  • Arne Svingen: En himmel full av skyer, Gyldendal

Professor i kreativ skriving ved instituttet, Helene Uri, er også nominert med boka Hvem sa hva? Kvinner menn og språk i kategorien sakprosa.

Her er alle de nominerte bøkene.

Brageprisen har, siden den første gang ble delt ut i 1992, etablert seg som en av Norges viktigste litterære priser. Prisen deles ut av Stiftelsen Den norske Bokprisen og har som formål å hedre gode norske forfatterskap, samt skape interesse for norsk litteratur.

Russisk blikk på nordisk barnelitteratur

Denne uken arrangeres det en forskningskonferanse i St. Petersburg om nordisk barnelitteratur og leseerfaringer - og instituttets direktør Kristin Ørjasæter vil delta med innlegg sammen med en rekke andre forskere fra de nordiske landene, samt tegneserieskaperne Anders Kvammen og Anja Øverby.
Les mer

Barne- og ungdomslitteratur. Møtet med lesaren

Instituttets direktør, Kristin Ørjasæter, mener det er viktig at voksne forstår at barne- og ungdomslitteratur involverer barneleseren i fremstillingen av innholdet. Derfor har hun skrevet bok om hvordan barne- og ungdomslitteratur er strukturert.
Les mer

Call for papers for special issue: Catastrophic childhoods

Gjennom dette spesialnummeret ønsker vi forslag til artikler som bidrar til å belyse hva slags sjangre, bilder, metaforer, narrative mønstre, temaer og forestillinger om barndom som preger katastrofeforestillingen i dagens barne- og ungdomskultur
Les mer

Lisa Nagel disputerer 22. mars: Mot en ny vurdering av kvalitet i kunst for barn

Lisa Marie Nagel er den første stipendiaten ved Norsk barnebokinstitutt. Hun har vært tilknyttet forskerutdanningen ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk ved Universitetet i Oslo, og vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Kunst for barn som hendelser. En kritisk diskusjon av analytiske perspektiver i kunst for barn, med eksempler fra scenekunst, bildebøker og bildebokapper
Les mer

NBI-stipendet 2018 til prosjekt om visuelt språk i moderne bildebøker

Hannah Aukland har nylig mottatt NBI-stipendet 2018 på kr 50 000. Stipendet skal benyttes til å fortsette det arbeidet som hun startet på i sin masteroppgave om visuelt språk i moderne bildebøker, og forberede videre forskning.
Les mer

Doktorgradsstipendiat i nordisk litteraturvitenskap ved Universitetet i Agder

Utlysingen retter seg mot søkere med litteraturdidaktiske prosjekter knyttet til norsk eller nordisk barne- og ungdomslitteratur. Relevante prosjekter kan være av teoretisk, metodisk eller empirisk art, relatert til undervisning. Søknadsfrist er 1. mai 2018.
Les mer

Anne Skaret mottar Kari Skjønsberg-prisen 2018

"Vinneren av Kari Skjønsberg-prisen for 2018 har hatt et forholdsvis kort faglig virke innenfor barnelitteratur-forskningen, men har ikke desto mindre vist en stor og allsidig faglig aktivitet", sa juryleder Svein Slettan, da prisen ble delt ut onsdag 7. februar under barne- og ungdomslitteratur-konferansen "Se og Les 2018" i Bergen.
Les mer

Økokritikk i nordisk barne- og ungdomslitteratur

Mens naturen er sentral i nordisk barne- og ungdomslitteratur er den satt under relativt lite økokritisk forskning. Høgskolen på Vestlandet holder nå en workshop om dette temaet.
Les mer

Ny forskning fra det svenske forskningstidskriftet Barnboken

I år fyller Svenska barnboksinstitutets tidskrift Barnboken – tidskrift för barnlitteraturforskning 40 år. Til jubileet har de publisert fire nye artikler og tolv nye anmeldelser, blant annet av NBIs tidligere stipendiat, Lisa Nagel.
Les mer

Utlysning av NBI-stipendet 2018

Fra Kari Skjønsbergs Minnefond utlyses NBI-stipendet 2018. Stipendet er på kr 50 000. Alle akademiske og kunstneriske forskningsemner innen barne- og ungdomslitteratur er relevante. Søknadsfristen er 15. januar 2018.
Les mer
Les mer

Hvor går grensen? Nordisk barnebokkonferanse 2019

Fra en samtale under Nordisk barnebokkonferanse i 2017, foto: Niklas R. Lello
Fra en samtale under Nordisk barnebokkonferanse i 2017, foto: Niklas R. Lello

Programmet for Nordisk barnebokkonferanse 2019 har blitt offentliggjort. Konferansen finner sted i Stavanger 4.–6. februar, og tema er Hvor går grensen?

Nordisk barnebokkonferanse arrangeres annenhvert år på Sølvberget i Stavanger. Årets konferanse har fått temaet Hvor går grensen? og tar for seg å finne ytterkantene til barneboksfæren. Med flere av Nordens fremste navn innen litteratur for barn og unge på programmet, tas det sikte på å diskutere hvor grensene går for produksjon og formidling av dagens barne- og ungdomslitteratur i Norden.  Programmet er spekket med foredrag, workshops, utstillinger og sosiale arrangementer.

Hele programmet finnes på Sølvbergets nettsider, her kan du også kjøpe billetter til arrangementet.

Russisk blikk på nordisk barnelitteratur

Denne uken arrangeres det en forskningskonferanse i St. Petersburg om nordisk barnelitteratur og leseerfaringer - og instituttets direktør Kristin Ørjasæter vil delta med innlegg sammen med en rekke andre forskere fra de nordiske landene, samt tegneserieskaperne Anders Kvammen og Anja Øverby.
Les mer

Barne- og ungdomslitteratur. Møtet med lesaren

Instituttets direktør, Kristin Ørjasæter, mener det er viktig at voksne forstår at barne- og ungdomslitteratur involverer barneleseren i fremstillingen av innholdet. Derfor har hun skrevet bok om hvordan barne- og ungdomslitteratur er strukturert.
Les mer

Call for papers for special issue: Catastrophic childhoods

Gjennom dette spesialnummeret ønsker vi forslag til artikler som bidrar til å belyse hva slags sjangre, bilder, metaforer, narrative mønstre, temaer og forestillinger om barndom som preger katastrofeforestillingen i dagens barne- og ungdomskultur
Les mer

Lisa Nagel disputerer 22. mars: Mot en ny vurdering av kvalitet i kunst for barn

Lisa Marie Nagel er den første stipendiaten ved Norsk barnebokinstitutt. Hun har vært tilknyttet forskerutdanningen ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk ved Universitetet i Oslo, og vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Kunst for barn som hendelser. En kritisk diskusjon av analytiske perspektiver i kunst for barn, med eksempler fra scenekunst, bildebøker og bildebokapper
Les mer

NBI-stipendet 2018 til prosjekt om visuelt språk i moderne bildebøker

Hannah Aukland har nylig mottatt NBI-stipendet 2018 på kr 50 000. Stipendet skal benyttes til å fortsette det arbeidet som hun startet på i sin masteroppgave om visuelt språk i moderne bildebøker, og forberede videre forskning.
Les mer

Doktorgradsstipendiat i nordisk litteraturvitenskap ved Universitetet i Agder

Utlysingen retter seg mot søkere med litteraturdidaktiske prosjekter knyttet til norsk eller nordisk barne- og ungdomslitteratur. Relevante prosjekter kan være av teoretisk, metodisk eller empirisk art, relatert til undervisning. Søknadsfrist er 1. mai 2018.
Les mer

Anne Skaret mottar Kari Skjønsberg-prisen 2018

"Vinneren av Kari Skjønsberg-prisen for 2018 har hatt et forholdsvis kort faglig virke innenfor barnelitteratur-forskningen, men har ikke desto mindre vist en stor og allsidig faglig aktivitet", sa juryleder Svein Slettan, da prisen ble delt ut onsdag 7. februar under barne- og ungdomslitteratur-konferansen "Se og Les 2018" i Bergen.
Les mer

Økokritikk i nordisk barne- og ungdomslitteratur

Mens naturen er sentral i nordisk barne- og ungdomslitteratur er den satt under relativt lite økokritisk forskning. Høgskolen på Vestlandet holder nå en workshop om dette temaet.
Les mer

Ny forskning fra det svenske forskningstidskriftet Barnboken

I år fyller Svenska barnboksinstitutets tidskrift Barnboken – tidskrift för barnlitteraturforskning 40 år. Til jubileet har de publisert fire nye artikler og tolv nye anmeldelser, blant annet av NBIs tidligere stipendiat, Lisa Nagel.
Les mer

Utlysning av NBI-stipendet 2018

Fra Kari Skjønsbergs Minnefond utlyses NBI-stipendet 2018. Stipendet er på kr 50 000. Alle akademiske og kunstneriske forskningsemner innen barne- og ungdomslitteratur er relevante. Søknadsfristen er 15. januar 2018.
Les mer
Les mer

Morten N. Pedersen, månedens illustratør i november 2018

Sommeren med Fjodor, Cappelen Damm 2016
Sommeren med Fjodor, Cappelen Damm 2016

Månedens illustratør begynte å jobbe med tegnefilm i 1995 og lagde sin første barnebok i 2004. Når Morten Nygaard Pedersen ikke jobber på oppdrag for Mikrofilm, finner du ham på hjemmekontoret.

– Hvorfor tegner du?
– Jeg elsker å tegne! De fleste stopper å tegne på ett tidspunkt, jeg bare fortsatte og har aldri sett meg tilbake. Jeg lever for å skape og være kreativ. Da andre prøvde å finne ut hva de ville bli var jeg fullt bestemt på at tegning var det jeg ville drive med. Spørsmålet for meg var hvordan jeg kunne leve av det.

– Kan du fortelle litt om teknikken din?
– Jeg tegner fortsatt de fleste bokillustrasjonene mine med fargeblyanter og vannfarger på akvarellpapir.
Etter at iPad kom med ett verktøy det går å bruke profesjonelt har jeg derimot begynt å skisse nesten alt på skjerm. Så printer jeg det ut og tegner over på akvarellark. Noen prosjekter gjør jeg helt ferdig på iPad, det er mange fordeler med det men jeg liker å utforske og arbeide med ekte materialer på papir. Innen tegnefilm tegnes det meste på skjerm nå, om det ikke er noe spesiellt man er ute etter.

– Hva har arbeidet med animasjon hatt å si for illustrasjonene dine?
– Jeg startet karrieren med å jobbe på tegnefilm. Jeg lærte å være nøyaktig, tenke flere steg frem i produksjonen, holde en deadline og å levere til tiden. Rent tegnemessig tenker man jo ofte form og bevegelse når man lager tegnefilm. Forhåpentligvis gjenspeiler det seg i illustrasjonene mine. Jeg liker å tro jeg har en dynamikk i tegningene mine så de ikke ser statiske ut.


– Vil du si noe om hva du arbeider med nå?
– Jeg skal lage en ny bok om Bo. Han var karakteren i min første barnebok og er med meg fortsatt. Det dukker stadig opp nye emner å utforske og denne gangen skal han være med pappa på jobb.

– Kan du nevne noen inspirasjonskilder?
– Jeg lar meg lett inspirere. Både av folk og verden rundt meg samt bøker, film, historie, kunst og andre illustratører. Jeg samlet på barnebøker før jeg startet å tegne de selv og de som uten tvil har inspirert meg aller mest er bøkene til Olof og Lena Landström. Nisse hos frisøren er en moderne klassiker men hele deres katalog er fantastisk og vil alltid være den kvaliteten jeg strever etter. De har også gjort noen fantastiske animerte filmer så de har inspirert meg på mange måter. De gamle disney filmene var det som fikk meg til å ville bli animatør og inspirerer meg fortsatt men med årene har listen av inspirasjonskilder vokst seg veldig lang. Filmene til Hayao Miyazaki inspirerer på alle nivåer, ellers Bill Watterson, Jean-Jacques Sempé, Benji Davies, Quentin Blake og Jakob Martin Strid for å nevne noen.

– Er det noen bildebøker du husker spesielt fra din barndom?
– Det er to bildebøker jeg hadde som liten som helt klart står frem i minnet mitt og som holder seg like godt i dag. Den ene er en bok med to historier av Jan Lööf: Morfar er sjørøver og Det røde eplet. En fantastisk bok som har alt, bra historier, spenning humor og nydelige illustrasjoner. Den andre er Serafin og hans makeløse mesterverk av Philippe Fix og Alain Gree. Den er magisk.

Se flere illustrasjoner på Morten N. Pedersens nettside

Russisk blikk på nordisk barnelitteratur

Denne uken arrangeres det en forskningskonferanse i St. Petersburg om nordisk barnelitteratur og leseerfaringer - og instituttets direktør Kristin Ørjasæter vil delta med innlegg sammen med en rekke andre forskere fra de nordiske landene, samt tegneserieskaperne Anders Kvammen og Anja Øverby.
Les mer

Barne- og ungdomslitteratur. Møtet med lesaren

Instituttets direktør, Kristin Ørjasæter, mener det er viktig at voksne forstår at barne- og ungdomslitteratur involverer barneleseren i fremstillingen av innholdet. Derfor har hun skrevet bok om hvordan barne- og ungdomslitteratur er strukturert.
Les mer

Call for papers for special issue: Catastrophic childhoods

Gjennom dette spesialnummeret ønsker vi forslag til artikler som bidrar til å belyse hva slags sjangre, bilder, metaforer, narrative mønstre, temaer og forestillinger om barndom som preger katastrofeforestillingen i dagens barne- og ungdomskultur
Les mer

Lisa Nagel disputerer 22. mars: Mot en ny vurdering av kvalitet i kunst for barn

Lisa Marie Nagel er den første stipendiaten ved Norsk barnebokinstitutt. Hun har vært tilknyttet forskerutdanningen ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk ved Universitetet i Oslo, og vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Kunst for barn som hendelser. En kritisk diskusjon av analytiske perspektiver i kunst for barn, med eksempler fra scenekunst, bildebøker og bildebokapper
Les mer

NBI-stipendet 2018 til prosjekt om visuelt språk i moderne bildebøker

Hannah Aukland har nylig mottatt NBI-stipendet 2018 på kr 50 000. Stipendet skal benyttes til å fortsette det arbeidet som hun startet på i sin masteroppgave om visuelt språk i moderne bildebøker, og forberede videre forskning.
Les mer

Doktorgradsstipendiat i nordisk litteraturvitenskap ved Universitetet i Agder

Utlysingen retter seg mot søkere med litteraturdidaktiske prosjekter knyttet til norsk eller nordisk barne- og ungdomslitteratur. Relevante prosjekter kan være av teoretisk, metodisk eller empirisk art, relatert til undervisning. Søknadsfrist er 1. mai 2018.
Les mer

Anne Skaret mottar Kari Skjønsberg-prisen 2018

"Vinneren av Kari Skjønsberg-prisen for 2018 har hatt et forholdsvis kort faglig virke innenfor barnelitteratur-forskningen, men har ikke desto mindre vist en stor og allsidig faglig aktivitet", sa juryleder Svein Slettan, da prisen ble delt ut onsdag 7. februar under barne- og ungdomslitteratur-konferansen "Se og Les 2018" i Bergen.
Les mer

Økokritikk i nordisk barne- og ungdomslitteratur

Mens naturen er sentral i nordisk barne- og ungdomslitteratur er den satt under relativt lite økokritisk forskning. Høgskolen på Vestlandet holder nå en workshop om dette temaet.
Les mer

Ny forskning fra det svenske forskningstidskriftet Barnboken

I år fyller Svenska barnboksinstitutets tidskrift Barnboken – tidskrift för barnlitteraturforskning 40 år. Til jubileet har de publisert fire nye artikler og tolv nye anmeldelser, blant annet av NBIs tidligere stipendiat, Lisa Nagel.
Les mer

Utlysning av NBI-stipendet 2018

Fra Kari Skjønsbergs Minnefond utlyses NBI-stipendet 2018. Stipendet er på kr 50 000. Alle akademiske og kunstneriske forskningsemner innen barne- og ungdomslitteratur er relevante. Søknadsfristen er 15. januar 2018.
Les mer
Les mer

Kurs i intervjuteknikk med journalist Lena Storvand

Hilde Hagerup leder en samtale under ett av våre arrangementer, foto: Niklas R. Lello
Hilde Hagerup leder en samtale under ett av våre arrangementer, foto: Niklas R. Lello

Skriverommet ved Norsk barnebokinstitutt inviterer barne- og ungdomsbokforfattere til et todagers praktisk kurs i intervjuteknikk 13. og 14. november.

Kurset egner seg både for deg som jobber med research til et bokprosjekt og deg som intervjuer folk foran et publikum. Tirsdag 13. november får vi besøk av journalist Lena Storvand, dagen etter blir det mulighet til å diskutere egne prosjekter med de andre på kurset og Hilde Hagerup fra barnebokinstituttet.

  • Hvordan skal du spørre så du får skikkelig gode svar?
  • I jakten på informasjon er effektiv intervjuteknikk essensielt.
  • Du må stille gode spørsmål, men hvilke er egentlig det?

På kurset gir Lena Storvand deg verktøyene du trenger for å få mest ut av samtaler – enten det er med maktmennesker eller hvermannsen. Vi undersøker hvilke spørsmål som fungerer, og hvilke som ikke gjør det. Dessuten ser vi på hvordan mange – særlig maktmennesker – trenes på å ta styringen i samtaler.

Kursleder Lena Storvand har jobbet som journalist i 30 år, over 20 av disse i VG. Gjennom hundrevis av intervjuer med mennesker i ulike livssituasjoner har hun utviklet sin egen intervjuteknikk. Nå jobber hun blant annet som kursleder – deriblant på Institutt for journalistikk – og som foredragsholder.

Tid: Tirsdag 13. og onsdag 14. november kl. 10.00–15.00
Sted: Norsk barnebokinstitutt, Observatoriegata 1B, Solli plass, Oslo
Det er et begrenset antall plasser på kurset

Påmelding

Beklager, skjemaet er ikke lengre tilgjengelig.

Russisk blikk på nordisk barnelitteratur

Denne uken arrangeres det en forskningskonferanse i St. Petersburg om nordisk barnelitteratur og leseerfaringer - og instituttets direktør Kristin Ørjasæter vil delta med innlegg sammen med en rekke andre forskere fra de nordiske landene, samt tegneserieskaperne Anders Kvammen og Anja Øverby.
Les mer

Barne- og ungdomslitteratur. Møtet med lesaren

Instituttets direktør, Kristin Ørjasæter, mener det er viktig at voksne forstår at barne- og ungdomslitteratur involverer barneleseren i fremstillingen av innholdet. Derfor har hun skrevet bok om hvordan barne- og ungdomslitteratur er strukturert.
Les mer

Call for papers for special issue: Catastrophic childhoods

Gjennom dette spesialnummeret ønsker vi forslag til artikler som bidrar til å belyse hva slags sjangre, bilder, metaforer, narrative mønstre, temaer og forestillinger om barndom som preger katastrofeforestillingen i dagens barne- og ungdomskultur
Les mer

Lisa Nagel disputerer 22. mars: Mot en ny vurdering av kvalitet i kunst for barn

Lisa Marie Nagel er den første stipendiaten ved Norsk barnebokinstitutt. Hun har vært tilknyttet forskerutdanningen ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk ved Universitetet i Oslo, og vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Kunst for barn som hendelser. En kritisk diskusjon av analytiske perspektiver i kunst for barn, med eksempler fra scenekunst, bildebøker og bildebokapper
Les mer

NBI-stipendet 2018 til prosjekt om visuelt språk i moderne bildebøker

Hannah Aukland har nylig mottatt NBI-stipendet 2018 på kr 50 000. Stipendet skal benyttes til å fortsette det arbeidet som hun startet på i sin masteroppgave om visuelt språk i moderne bildebøker, og forberede videre forskning.
Les mer

Doktorgradsstipendiat i nordisk litteraturvitenskap ved Universitetet i Agder

Utlysingen retter seg mot søkere med litteraturdidaktiske prosjekter knyttet til norsk eller nordisk barne- og ungdomslitteratur. Relevante prosjekter kan være av teoretisk, metodisk eller empirisk art, relatert til undervisning. Søknadsfrist er 1. mai 2018.
Les mer

Anne Skaret mottar Kari Skjønsberg-prisen 2018

"Vinneren av Kari Skjønsberg-prisen for 2018 har hatt et forholdsvis kort faglig virke innenfor barnelitteratur-forskningen, men har ikke desto mindre vist en stor og allsidig faglig aktivitet", sa juryleder Svein Slettan, da prisen ble delt ut onsdag 7. februar under barne- og ungdomslitteratur-konferansen "Se og Les 2018" i Bergen.
Les mer

Økokritikk i nordisk barne- og ungdomslitteratur

Mens naturen er sentral i nordisk barne- og ungdomslitteratur er den satt under relativt lite økokritisk forskning. Høgskolen på Vestlandet holder nå en workshop om dette temaet.
Les mer

Ny forskning fra det svenske forskningstidskriftet Barnboken

I år fyller Svenska barnboksinstitutets tidskrift Barnboken – tidskrift för barnlitteraturforskning 40 år. Til jubileet har de publisert fire nye artikler og tolv nye anmeldelser, blant annet av NBIs tidligere stipendiat, Lisa Nagel.
Les mer

Utlysning av NBI-stipendet 2018

Fra Kari Skjønsbergs Minnefond utlyses NBI-stipendet 2018. Stipendet er på kr 50 000. Alle akademiske og kunstneriske forskningsemner innen barne- og ungdomslitteratur er relevante. Søknadsfristen er 15. januar 2018.
Les mer
Les mer