Hopp til innholdet

Irans barnebokråd CBC

Children’s Book Council (CBC) ble stiftet i 1961. Fra 1964 har de representert Iran i International Board on Books for Young People (IBBY). Vi møtte dem første gang tirsdag 25. oktober 2016, da vi ble tatt imot av generalsekretær Noushin Ansari. Hun fortalte at formålet med CBC er å øke nivået på barns lesing og kvaliteten på barnelitteratur. CBC arbeider for at alle barn skal få gode bøker.

4

CBC’s leder Noushin Ansari. Foto: NBI

CBC ble grunnlagt i 1961, som et dialogisk og frivillig samarbeidsprosjekt. De ønsket å gi barn en mulighet til å bli bedre mennesker, de ville fostre morgendagens borgere gjennom barnelitteratur, som et kompletterende tillegg til skolen, som de mente var altfor autoritær. Derfor utarbeidet de kvalitetskriterier for barnelitteratur. Den dag i dag har de en arbeidsgruppe som vurderer alle barnelitterære utgivelser etter gitte kvalitetskriterier og gir forleggere tilbakemeldinger for å gjøre dem i stand til å øke kvaliteten på fremtidige utgivelser. CBC er også i jevnlig kontakt med forskjellige skoler med den hensikt å få dem til å bli mer interessert i å benytte barnelitteratur i undervisningen.

CBC har i dag en liten stab på 20 ansatte, men hele 1200 frivillige. 95% av de som arbeider for CBC er kvinner. Irans befolkning er høyt utdannet, kvinner er i flertall blant universitets-studentene, se underartikkelen Noen fakta om Iran, men kvinner får i liten grad lønnet offentlig arbeid. Derfor er det svært mange høyt kompetente kvinner som er engasjert i frivillig arbeid. Det er de som utgjør kjernen i det iranske barnebokmiljøet.

1

CBC’s forskningsbibliotek. Foto: NBI

Til å begynne med fungerte CBC som et mobilt forskningslaboratorium. Fra 1978 fikk de sitt eget hus, for også et NGO (Non-Govermental-Organisation) trenger et eget sted å være. Siden den gang har CBC bygget opp et forskningsbibliotek med barnelitteratur. Det blir benyttet av forfattere og illustratører, i tillegg til forskere og formidlere. CBC har også et åpent folkebibliotek med barnebøker, der det foregår en rekke aktiviteter for å øke interessen for barn og bøker.

I tillegg har de en leksikonavdeling og 18 arbeidsgrupper. Én av dem vurderer nye barnebøker. En annen jobber med ungdomsromaner, en tredje med teater for barn. De har en egen arbeidsgruppe for illustrasjoner, for de gir også råd til barnebokillustratører. De har egne arbeidsgrupper som gir barn tilbakemelding på det de har skrevet, enten det er poesi eller fortellinger. Noen har faste opplesningsdager på barneavdelingen på sykehus, etc. Én av arbeidsgruppene jobber med Bok for alle. Det betyr at de arbeider for at alle barn skal få tilgang til bøker. Blant annet får de utarbeidet taktile bøker for blinde og svaksynte. Bok for alle-grupper drar dit barn er og leser for dem, på gata, på sykehus, i flyktningeleire…

I dag er CBC er blitt en kjempestor NGO. Men noen av de 1200 frivillige har utviklet egne prosjekter og dannet nye, mindre NGO’er. Og på Nasjonalbiblioteket i Teheran har de videreført arbeidet med å utvikle bøker for blinde og svaksynte.

CBC brosjyre

Brosjyre om CBC’s virksomhet. Foto: NBI

CBCs undervisningsrekke

Selv om Irans befolkning er universitetsutdannet og barnelitteratur er et eget emne på noen av universitetene, mener CBC at den generelle kunnskapen om barnelitteratur er for svak i Irans befolkning. Derfor har de etablert en kursrekke der de selv og forskjellige eksperter underviser. De har prøvd seg frem med ulike undervisningsmetoder, men akkurat nå består undervisningen vekselsvis av forelesninger, egne studier, og prosjektaktiviteter. De har ikke eksamen, men et avsluttende prosjektarbeid.

Kurset startet for 31 år siden. Det går over ett år og det tas opp 75 studenter per år. Opptakskrav er avlagt mastergrad. Men klassene er svært varierte for studentene kan ha mastergrad i veldig ulike emner. Noen kan mye om barnelitteratur og vet hva de er ute etter å vite mer om, andre vet lite på forhånd. Etter endt studium har de en felles forståelse av hva barnelitteratur er og hvorfor det er så viktig at alle barn får tilgang til god litteratur.

På denne måten har CBC gjennom årene bygget opp et eget nettverk, som nå begynner å bli ganske stort, av folk med barnelitterær kompetanse. De hevder at de har skapt en særskilt holdning til barnelitteratur, en ‘CBC attitude’. Og dette CBC-nettverket arbeider kontinuerlig for å gi stadig flere barn tilgang til god barnelitteratur.

Nyskrevet leksikon for iranske barn

I Irans historie er 1979 et tidsskille. Da ble revolusjonen som kastet sjahen gjennomført. Revolusjonen var et samarbeid mellom ulike grupper. Etterpå var det islamistene som tok makten. Da ble skoleverket kjønns-segregert og godt utdannede lærere ble avsatt. Også tidsskriftredaktører (inkludert redaktører av tidsskrift for barn) ble avsatt, eller pensjonert, som det heter. Noen av dem ville benytte kompetansen sin på en ny måte. Én startet opp arbeidet med å skape et leksikon: «Creating an encyclopedia about the world for the children of Iran, for them to know about things.»

learn-528391_1920

Foto: Pixabay

Det finnes mye kunnskap på internett, men den er hverken kvalitetssikret eller tilrettelagt for barn. Derfor har CBC påtatt seg å utgi et ordentlig 25-binds barneleksikon. Hvert bind er på 300 sider, til nå er 16 utgitt, nå arbeider de med oppslagsord på Z. Det er høyt kompetente kvinner som leder arbeidet, men ikke alle skribenter er fagpersoner på alle de emnene de skriver om, derfor gjennomgår hver artikkel mange kontrollstadier for å sikre at den formidler de aller nyeste internasjonale forskningsresultater, er tilpasset leksikonets form og innretning, er lesbar for barn. Leksikonet har til og med egne barnegrupper som gransker artiklene før de trykkes. Intensjonen med leksikonet er å skape en spørrende generasjon, som ser på Iran, ikke med oversatte øyne, ikke med de arrogante øynene fra vesten, men med innsikt og kunnskap og nysgjerrighet.

Arbeidet med leksikonet er fullstendig basert på frivillig arbeidsinnsats, forfatterne er organisert i arbeidslag. Hver ukedag kommer ett arbeidslag inn for å jobbe seg gjennom sine ansvarsområder. Den dagen vi var på besøk var det den arbeidsgruppen som skriver om verdenshistorie som var på plass. De snakket tysk, fransk, engelsk og farsi med oss og hjalp hverandre med å oversette. Når de ikke skriver leksikon arbeider de blant gatebarn, som språklærere, med kunst-terapi, som opplesere på sykehus, med å bygge opp bibliotek i svakerestilte områder, etc. Alt arbeidet er frivillig.

Kristin Ørjasæter og Dag Larsen fra NBI og Marie Ulsberg fra Rumifestivalen på besøk hos CBC. Nederst til høyre senterets leder Noushin Ansari. Foto: NBI

Bok for alle

CBCs Bok for alle-prosjekt har skapt et aktivt arbeid med barn og lesning i ulike ‘socially deprived aereas’. De bygger opp bibliotek i fattige provinser hvor det ikke finnes noen boktilbud for barn.

Inntil Syria-krisen var Iran det landet i verden som har hatt størst flyktningetilstrømning, forteller Noushin Ansari. Bok for alle-prosjektet har bygget opp bibliotek og gir leseopplæring i 17 flyktningeleirer. Er det noen som trenger litterære opplevelser, så er det barn fra krigsområder, sier Noushin Ansari. Særlig for de mange afghanske jentene i leirene har dette vært av stor betydning, for de har tidligere blitt forhindret fra skolegang.

Det skal være 578 000 registrerte gatebarn i Iran. Mange av dem er sigøynere, eller fra Afghanistan, barn som ikke har godkjente ID-papirer og som derfor ikke får adgang til å gå på skole. Bok for alle jobber med gatebarn i samarbeid med dramagrupper.

CBC skal også være den første NGO’en som har fått innpass i fengsel/ungdomshjem for å gi barna der tilgang på bøker.

Men CBC er som nevnt ikke lenger alene om å arbeide for at alle barn skal få bøker. For mer enn 20 år siden begynte Bamdad Reading Group å bygge opp et skolebibliotektilbud i 5 landsbyer på grensen til Pakistan. Nå har de høstet internasjonal anerkjennelse for sitt arbeid, blant annet fra IBBY.

Hovedinntrykk

Etter en knapp uke i Teheran vet vi selvfølgelig ikke hvordan det er å jobbe for barnelitteratur i Iran. Men vi ble imponert over den innsatsviljen som alle de frivillige vi møtte på CBCs hovedkontor la for dagen, og over hvor effektivt det hele er organisert. Ovenfor har vi bare gjengitt det vi ble fortalt og ikke stilt kritiske spørsmål. Det inntrykket vi sitter igjen med er likevel at den måten de jobber på virkelig har gitt resultater.

CBC bygget opp et nettverk av barnelitteraturformidlere som virker over hele Iran, og som spesielt legger vekt på å løfte de svake i samfunnet. De tror på barnelitteraturen, og det gjør inntrykk på en norsk barnelitteraturarbeider. De mener bestemt at ved å fremme barnelitteratur bygger de en bedre fremtid for dagens barn.

Før vi forlot CBC fikk vi høre deres egen hymne. Den er inspirert av tradisjonell iransk folkemusikk. Intensjonen er at strengeinstrumentene skal mane frem fornemmelsen av flow og dynamikk i naturen og inspirere til poetiske tanker om magi og fantasi. Slik viser tonene til den rike poetiske tradisjonen i persisk litteratur. I Iran har det er levende forhold til den klassiske kulturen og holder især poesien høyt, les mer om dette i artikkelen Noen få inntrykk av iransk barnelitteratur. Det må underlette arbeidet for CBC. Men med tanke på hvor store endringer Iran har gjennomgått i den tiden de har eksistert, fra et sekulært, vestligsinnet sjah-dømme, til dagens islamske prestestyre i kombinasjon med en valgt regjering, tror vi de må ha store strategiske evner.

Se alle artiklene fra Iran

 

Relaterte innlegg