Hopp til innholdet

Krig i barnelitteraturen

Illustrasjonsbilde: Yurii Khomitskyi via Unsplash

Forskningsstidsskriftet Bookbirds spesialnummer om krig i barnelitteraturen – planlagt med krigen i Ukraina som bakteppe – er på nytt aktualisert gjennom krigen i Gaza. Utgaven utforsker blant annet hvordan bildebøker om krig kan fremme kritisk og emosjonell literacy hos barneskoleelever. Omtrent samtidig gikk et nytt nummer av magasinet Barnebokforum ut til sine lesere, med et besøk til to barnebibliotek på Gazastripen – før disse ble lagt i ruiner.

Barnebøker om krig: Fra barns egne nedtegnelser til kritisk literacy

Kan det å lese utfordrende bildebøker om krig fremme kritisk og emosjonell literacy hos unge lesere? Det er ett av spørsmålene som undersøkes i tidsskriftet Bookbirds temanummer om krig i barnelitteraturen, «War and Displacement in Children’s Literature» (3/23). Det er ikke et enkelt emne, understreker redaktørene Chrysogonous Siddha Malilang (Malmö Universitet) og Mateusz Świetlicki (Universitetet i Wrocław) i sin introduksjon til utgaven. Da nummeret ble publisert, var det med krigen i Ukraina som bakteppe. Nå, når krigen i Gaza i skrivende stund har pågått i fem lange måneder, oppleves utgivelsen enda mer akutt.

Temanummeret består av en rekke artikler, og tar for seg barnelitterære tekster fra Norge, Georgia, Singapore, Bosnia, Tsjekkia, Chile, Sør-Korea, Australia og Ukraina. De analyserer ulike tekster, fra bildebøker, poesi, publiserte dagbøker fra ungdom som lever i krig, eller selvlagde barneblader fra andre verdenskrig, som ble skrevet, tegnet og publisert av barn i konsentrasjonsleiren Theresienstadt.

Det er fortvilende å lese artikler hvor bidragsyterne peker på behovet for å innlemme krigstematikk i klasserommet, slik at nye generasjoner er klar over årsakene og konsekvensene av folkemord, samtidig som FN advarer om et mulig folkemord som pågår like foran øynene på oss. I introduksjonen peker redaktørene på 1900-tallets kriger som «the century of trauma», og skriver at begynnelsen av vårt århundre skaper et ekko av det forrige. Det er en dom som fremstår like sann i dag, som da redaktørene tok fatt på arbeidet med denne utgivelsen. Kanskje kan artikkelsamlingen vise en vei inn i barnelitteraturen om krig, enten gjennom analyser av litterære tekster, nedtegnelser fra barn som selv lever i krig, eller metoder for å arbeide med krigslitteratur for elever på mellomtrinnet.

Utfordrende bildebok om krig: Når kaniner blir redde

Artikkelen «The role of the child in a war zone»[1]Denne studien har også resultert i en forskningsartikkel publisert i BLFT, i temanummeret om kritisk tenking, som kort ble omtalt i Norsklæreren 3/23. I den forrige artikkelen, «Når kaniner blir … Continue reading, skrevet av Åse Marie Ommundsen, Gro Marie Stavem og Anne Kristine Øgreid ved OsloMet, baserer seg på intervjuer med norske tiåringer. Femteklassingene har deltatt i en felles bildeboklesing av Når kaniner blir redde (Svingen og Slocinska: 2019), som handler om en gutt i et krigsherjet land. Studien utforsker hvordan en felles bildeboklesing av Når kaniner blir redde kan fremme kritisk og emosjonell literacy hos elever på mellomtrinnet.

I tillegg til at metoden ved en felles bildeboklesing blir fulgt, vektlegger forskerne valget av å lese utfordrende bildebøker. Når kaniner blir redde er en utfordrende bildebok på flere nivåer: Tematisk, da den viser vanskelige aspekter ved krig, graver dypere i traumatiske erfaringer og har en åpen slutt; estetisk, da den benytter seg av avanserte kunstneriske grep; og kognitivt, da den inviterer leseren til å selv fylle ut tomrom i fortellingen. Det at bildeboka er utfordrende, er et viktig poeng. I tillegg påpeker forskerne at grunnelementene i felleslesingen som metode må være ivaretatt. Dette er nødvendige utgangspunkt for at opplegget skal fremme kritisk og emosjonell literacy.

Karakteristikker ved kritisk og emosjonell literacy

Elevene deltok i en felles bildeboklesing ledet av en lærer, etterfulgt av diskusjon og egen tekstproduksjon. Forskerne planla og observerte undervisningsopplegget, før de intervjuet elevene i etterkant. I intervjuene identifiserte de karakteristikker ved kritisk og emosjonell literacy hos elevene, innenfor fire ulike kategorier: Å utvikle evnen til å se verden fra andre menneskers perspektiv; Å utvikle evnen til oppriktig omtanke for kjente og ukjente; Å fremme ansvarlighet ved å behandle hvert barn som ansvarlig aktør; Å stimulere til kritisk tenkning, for å fremme evne og mot til å heve en kritisk og selvstendig røst.

Forskerne stilte elevene åpne spørsmål, som «Hvem tror du denne boka er skrevet for?» eller «Hvilke følelser hadde du da du leste boka?». I diskusjonen som fulgte viste barna genuin empati, og evne til å ta innover seg andres perspektiv. De trakk paralleller mellom boka og deres egen kunnskap om verden: De koblet et fugle-motiv i boka til fredsdue-symbolet, og diskuterte NATOs rolle i pågående kriger. Noen lagde også egne dikt og tegninger med fredsbudskap, og arbeidet fremmet deres egne, selvstendige stemmer. Studien viser at felles lesning av en utfordrende bildebok kan bidra til å skape ansvarlige aktører, og fremme emosjonell og kritisk literacy hos barn på mellomtrinnet.

Krig i barnelitteratur: Evig aktuelt – og brennaktuelt

Bookbird er et fagfellevurdert tidsskrift utgitt av IBBY, og dette temanummeret – som nå er brennaktuelt på ny – var planlagt lenge før 7. oktober. Publiseringen av forskningsartikler er langsomt arbeid, men nye utlysninger, såkalte call for paper, tyder på at flere tidsskrift vil vie oppmerksomhet til krig i barnelitteratur i årene fremover. Og selv om temaet føles prekært i dag, er det alltid aktuelt i barnelitteraturen. Nasjonalbiblioteket ga ut «På flukt, på vent, på eventyr? Om krig i barne- og ungdomslitteratur» (PDF) tilbake i 2015. Hos Norsk barnebokinstitutt har Liv Marit Weberg og Veronica Salinas samlet forslag til bøker for å finne ord for å snakke om krigen. Og samtidig som utgaven av Bookbird nådde leserne, ga IBBY Norge ut Barnebokforum, som også hadde krig som temanummer. Her finnes blant annet omtaler av barnebøker om krig, intervju med forfattere som har skrevet om krig for barn og en artikkel om IBBY Palestina sitt arbeid med bibliotek for barn og unge på Gaza. Artikkelen ble skrevet før 7. oktober.

Den gang fantes to åpne barnebibliotek på Gazastripen. I dag er minst ett av disse, sammen med en rekke andre biblioteker i Gaza, lagt i ruiner.

En kortere versjon av denne teksten er tidligere publisert i Norsklæreren 1/24

Relaterte innlegg

Fotnoter

Fotnoter
1 Denne studien har også resultert i en forskningsartikkel publisert i BLFT, i temanummeret om kritisk tenking, som kort ble omtalt i Norsklæreren 3/23. I den forrige artikkelen, «Når kaniner blir redde», viste forskerne at bildeboka Når kaniner blir redde er et godt utgangspunkt for en utforskende dialog om krig, da det uavklarte i en slik utfordrende bildebok kan vekke elevenes nysgjerrighet, følelsesmessig engasjement og invitere til aktiv tolkning.