Hopp til innholdet

Marrakechtraktaten skal gjøre litteratur tilgjengelig for flere

Illustrasjonsfoto: Olya Kobruseva fra Pexels

31. august ratifiserte Norge Marrakechtraktaten om bedre tilgang til litteratur for blinde og personer med funksjonsnedsettelser.

Dette skriver Kulturdepartementet i en pressemelding. Gjennom en ny forskrift til åndsverksloven tas Marrakechtraktatens formål inn i norsk rett.

– Manglende tilgang til litteratur for personer som er blinde, har nedsatt synsevne eller har andre funksjonsnedsettelser som gjør det vanskelig å lese, er et hinder for lik deltagelse i samfunnet, sier kultur- og likestillingsminister Abid Raja i pressemeldingen fra departementet.

Endringen tillater å bruke åndsverk og andre arbeider som er vernet av opphavsrett o.l. til fordel for personer som er blinde, har nedsatt synsevne eller har andre funksjonsnedsettelser som vanskeliggjør lesing. Det blir nå særlig lagt til rette for å gjøre bøkene tilgjengelig over landegrensene.

Relaterte innlegg