Hopp til innholdet

NORLA og Norsk barnebokinstitutt til bokmessen i Kairo 2024

Veronica Salinas i Kairo sammen med Dr Ahmed Bahi, direktør for Kairo bokmesse, NORLA, Sherin Wahab og Ambassadør Hilde Klemetsdal fra Norges ambassade i Kairo

Instituttet er samarbeidspartner når Norge blir gjesteland på bokmessen i Kairo i 2024.

NORLA vil lede gjestelandsprosjektet i nært samarbeid med Den norske ambassaden i Kairo, oversetter Sherin Abdel Wahab, Norsk barnebokinstitutt og aktuelle samarbeidspartnere i Norge, samt bokmessen, forlag og bokhandlere i Kairo.

Barnebokforfatter og formidler og forsker ved instituttet, Veronica Salinas deltok på årets bokmesse i Kairo, sammen med NORLA og oversetter Sherin Wahab. Salinas presenterte bildeboken Reisen for publikum på bokmessen og i bokhandel i Kairo.

Norsk litteratur i den arabiske verden

Et av de viktigste målene for den norske satsningen er å styrke rekruttering av oversettere fra norsk til arabisk. Prosjektet skal i tillegg bidra til økt rettighetssalg på lenger sikt og gjøre norsk litteratur mer kjent i den arabiske verden. Satsningen har også et mål om å bidra til utveksling og dialog mellom arabisk og norsk litteraturverden. 

Litterær utvikling

– Dette er en strålende nyhet! Ved Norsk barnebokinstitutt gleder vi oss stort over at Norge blir gjesteland i Midtøstens eldste og største bokmesse. Vi er glade for å være samarbeidspartner med NORLA, og ser frem til felles prosjekter med det arabiske barnebokfeltet i 2024, sier direktør ved Norsk barnebokinstitutt, Nisrin Maktabi-Barkouki, og utdyper:
– Å få et gjensidig innblikk i hva som skrives for barn og unge i den arabiske verden og i Norge, mener jeg både er faglig berikende og viktig fra et litterært utviklingsperspektiv.

Maktabi-Barkouki har tidligere hatt gleden av å samarbeide tett med det arabiske barnebokfeltet, da hun jobbet ved Nasjonalbiblioteket, og mener de har hatt en spennende og positiv utvikling – både i form, innhold og kvalitet – det siste tiåret.
– I en tid med synkende lesetrend her i Norge er det interessant å se nærmere på den markante endringen i lesekulturen i Midtøsten og Nord-Afrika, interessen for den visuelle formidlingen og de nye framstillingene i barne- og ungdomslitteraturen fra området. Norsk barnebokinstitutt er et ressurs-, forsknings- og kunnskapssenter for barne- og ungdomslitteratur, og vi ser frem til å kunne dele kunnskap med våre fagfeller i Midtøsten.

Stor interesse

Veronica Salinas opplever at det er stor interesse for barnelitteratur i Egypt. Bildeboka Reisen er allerede utgitt på arabisk og har fått mye oppmerksomhet. Salinas var invitert til å delta i en paneldebatt om norsk barnelitteratur og ha flere tospråklige lesninger av Reisen på norsk og arabisk sammen med oversetter og formidler Sherin Wahab. Wahab har jobbet som oversetter av norsk litteratur i over 15 år og har oversatt blant annet Ibsen, Hamsun og Jon Fosse.

– Norske barnebøker er et viktig og sårt tiltrengt bidrag for arabiske barn, sier Sherin Wahab.
– For selv om det finnes et godt utvalg av barnebøker i land som Egypt, kan samfunnets konservative strukturer legge begrensninger både for temaer og fortellinger. Konservativ religiøs forståelse kan føre til selvsensur både hos forfattere og forlag. Så jeg synes det er så spennende at Veronica kommer og at hun kan dele om «Lille anda og de store temaene».

Besøket i Egypt var organisert og finansiert av NORLA og Royal Norwegian Embassy in Cairo.

Relaterte innlegg