Hopp til innholdet

Ny redaktør til Barnelitterært forskningstidsskrift

Utsnitt fra omslag, BLFT

Tatjana Kielland Samoilow er ny redaktør i Barnelitterært forskningstidsskrift (BLFT), og Guro Stølen er ny redaksjonssekretær.

Samilow har bakgrunn fra allmenn litteraturvitenskap, og disputerte i 2013 med avhandlingen Kapitalbevegelse, familieforfall og romankunst. En nylesning av romanene til Alexander L. Kielland og Thomas Manns ‘Buddenbrooks’. Hun jobbet i årene 2013–2015 ved Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning, og har etter dette vært førsteamanuensis i norskdidaktikk ved Institutt for lærerutdanning på NTNU.

– Som redaktør vil jeg være opptatt av å ivareta BLFTs estetiske profil, og søke en avgrensning mot didaktikken. Jeg har også et ønske om at BLFT er et tidsskrift som åpner for ulike artikkelstiler, og er en motvekt mot en stilistisk ensretting som man ser blant annet i utdanningsfeltet hvor IMRAD-strukturen blir mer og mer vanlig, sier Samoilow.

Selv har hun forsket på både bildebøker og ungdomslitteratur, og i perioden 2016–2020 ledet hun forskningsprosjektet «Barn og katastrofer». hun har utgitt utgitt boka Kritisk teori i litteraturundervisningen, som er en innføring kritisk teori med ungdomslitteratur som analyseeksempler, sammen med Per Esben Myren-Svelstad. For tiden er hun involvert i det litteraturgeografiske forskningsprosjektet ImagiNation og har i den forbindelse skrevet flere artikler om Jakob Wegelius’ Mördarens apa. Sammen med Martin Blok Johansen har hun allerede redigert temanummeret i BLFT om geografi og sted.

Tatjana Kielland Samoilow vil etter en periode med overlapping erstatte Kristin Ørjasæter som redaktør for BLFT. Ørjasæter er professor ved Norsk barnebokinstitutt.

Guro Stølen er ny redaksjonssekretær i tidsskriftet. Stølen er masterstudent ved Høgskulen på Vestlandet.

Barnelitterært forskningstidskrift (BLFT)  er et nordisk digitalt barnelitterært forskningstidsskrift. Det blir redigert etter det norske universitets- og høyskolerådets prinsipper for fagfellereferanse og publiseres Open Access. Norsk barnebokinstitutt og Høgskulen på Vestlandet er ansvarlige utgivere og oppnevner redaktør og redaksjonsråd. Tidsskriftet utgis i samarbeid med Universitetsforlaget og er en del av porteføljen under Idunn.

Relaterte innlegg