Hopp til innholdet

Statistikk over bokutgivelser i 2016

Statistikk over bokutgivelser for barn og unge i 2016, sett i lys av de to foregående år.

Det ble i 2016 utgitt 1092 bøker for barn og unge på norsk

Statistikken er basert på oversikter Nasjonalbiblioteket har utarbeidet for Norsk barnebokinstitutt. Statistikken omfatter trykte bøker for barn og unge på norske, samiske og andre språk, utgitt i Norge.

Det ble i 2016 utgitt 1092 bøker for barn og unge på norsk. Det er det laveste utgivelsestallet på flere år. I 2007 ble det utgitt 979 titler, fra 2008 til og med 2015 har antallet ligget mellom 1100 og 1300 titler.

Sammenligning med foregående år viser at nye norske utgivelser øker, mens oversettelsene går ned. Skjevfordelingen mellom bokmål og nynorsk er markant, men bitte litt mindre enn før.

I tillegg ble det gitt ut noen flere bøker på samiske språk og Jesus-fortellinger på kvensk.

På 1990-tallet ble det gitt ut 600-og noen titler pr år. På begynnelsen av 2000-tallet ble det gitt ut 700-og noen titler pr år. I 2005 økte utgivelsene merkbart, i 2008 økte de enda mer. Flest bøker ble gitt ut i 2011: 1270 titler. Deretter har utgivelsestallet sunket igjen.

Helt nye bøker og bøker gitt ut på nytt

De 1092 utgivelsene i 2016 omfatter både nye og tidligere utgitte bøker, men ikke nye opplag og ikke skolebøker. Tidligere utgitte bøker, eller såkalte gjenutgivelser, kan for eksempel være bøker med nye illustrasjoner, klassikere i nye oversettelser, eller bøker som kommer i en ny forlagsserie.

I 2016 ble det gitt ut 1092 utgivelser, hvorav 212 gjenutgivelser og 880 helt nye utgivelser.
I 2015 ble det gitt ut 1116 utgivelser, hvorav 275 gjenutgivelser og 841 helt nye utgivelser.
I 2014 ble deg gitt ut 1209 utgivelser, hvorav 253 gjenutgivelser og 956 helt nye utgivelser.

Norske og oversatte bøker

I 2016 ble det gitt ut 1092 utgivelser, hvorav 486 originalt norske og 606 oversatte.
I 2015 ble det gitt ut 1116 utgivelser, hvorav 445 originalt norske og 671 oversettelser.
I 2014 ble det gitt ut 1209 utgivelser, hvorav 465 originalt norske og 774 oversettelser.

Oversettelser fra 13 språk

I 2016 ble det gitt ut 606 oversettelser, hvorav 470 nye og 136 gjenutgivelser.

Oversettelsene er fra 13 språk. Som vanlig er det langt flere oversettelser fra engelsk enn fra svensk, og langt flere fra svensk enn fra dansk. Nytt er det derimot at det ble utgitt hele 20 titler oversatt fra nederlandsk og at det er oversatt en bok fra tyrkisk. Både tysk og fransk hadde et oppsving i 2015, men er i 2017 tilbake i mer normalt leie.

Språk Nye oversettelser Gjenutgivelser Sum 2016 Sum 2015
Engelsk 333 95 428 457
Svensk 62 25 87 65
Dansk 24 2 26 30
Nederlandsk 16 4 20 4
Tysk 15 4 19 57
Fransk 10 10 37
Finsk 2 3 5 8
Italiensk 2 3 5 1
Spansk 1 1 3
Japansk 1 1 1
Persisk 1 1 1
Tyrkisk 1 1
I tillegg er det utgitt 2 nye gjenfortellinger av fabler som tilskrives Æsop (2015: 6).

Det er i 2016 ingen oversettelser fra arabisk, som hadde 1 oversettelse i 2015. Det er heller ingen oversettelser fra islandsk, færøysk, tsjekkisk, polsk og portugisisk, som alle var representert i 2014.

Norske og oversatte, nye og gjenutgitte bøker

Sammenligning med foregående år viser at nye norske utgivelser øker, mens oversettelsene går ned.

I 2016 ble det gitt ut 1092 utgivelser, hvorav 410 nye norske bøker, 76 gjenutgitte norske bøker, 470 nye oversettelser, 136 gjenutgitte oversettelser.

I 2015 ble det gitt ut 1116 utgivelser, hvorav 359 nye norske bøker, 86 gjenutgitte norske bøker, 482 nye oversettelser, 189 gjenutgitte oversettelser.

I 2014 ble det gitt ut 1209 utgivelser, hvorav 386 nye norske bøker, 79 gjenutgitte norske bøker, 570 nye oversettelser, 174 gjenutgitte oversettelser.

Bokmål og nynorsk

Skjevfordelingen mellom bokmål og nynorsk er markant, men bitte litt mindre enn før.

I 2016 ble det gitt ut 1092 utgivelser, hvorav 1024 på bokmål og 68 på nynorsk.
I 2015 ble det gitt ut 1116 utgivelser, hvorav 1055 på bokmål og 61 på nynorsk.
I 2014 ble det gitt ut 1209 utgivelser, hvorav 1158 på bokmål og 51 på nynorsk.

Nynorske og oversatte, nye og gjenutgitte bøker

Av de 68 utgivelsene på nynorsk i 2016 er 57 nye, 11 er gjenutgivelser.
Av de 68 utgivelsene på nynorsk i 2016 er 43 originalt norske, mens 25 er oversettelser.
Sammenlignet med 2015 er det en økning i nye nynorske utgivelser.

Bøker på samiske språk, kvensk, engelsk og annet

I tillegg til de 1092 bokutgivelsene på norsk, er det i Norge i 2016 gitt ut 60 bøker for barn og unge på andre språk.

Samiske språk utgjør den største språkgruppen med 38 bøker, men bare 13 av disse er originalt skrevet på samiske språk. Dette er likevel en økning fra tidligere. I 2015 ble det utgitt 17 bøker på samiske språk, hvorav 5 som opprinnelig var skrevet på samisk. I 2014 ble det gitt ut 19 bøker på samiske språk.

Det ble gitt ut 2016 gitt ut 14 bøker på nordsamisk, hvorav 8 originalt skrevet på nordsamisk og 6 oversettelser (2 fra bokmål, 1 fra engelsk, 1 fra svensk, 1 fra finsk og 1 fra sørsamisk)

Det ble gitt i 2016 gitt ut 10 bøker på sørsamisk, alle er oversettelser (4 fra engelsk, 3 fra bokmål, 1 fra svensk, 1 fra dansk og 1 fra finsk)

Det ble i 2016 gitt ut 9 bøker på lulesamisk, alle er oversettelser (3 fra engelsk, 3 fra svensk, 2 fra bokmål og 1 fra finsk)
5 bøker er parallellspråklige, der minst ett av de samiske språkene inngår. 4 av dem er opprinnelig skrevet på samisk.

Det ble i 2016 i tillegg gitt ut to andre parallellspråklige bøker.

I 2016 ble det også gitt 6 bøker på kvensk. Det er nytt. Alle de 6 er Bibelfortellinger om Jesus.

Dessuten ble det gitt ut 13 bøker på engelsk: 1 roman, 3 bøker som handler om vikinger og troll, de øvrige handler om sjakk.

Relaterte innlegg