Hopp til innholdet

Veronica Salinas er blitt høyskolelektor

Veronica Salinas, foto: Fartein Rudjord / NORLA

Formidler og forsker ved Norsk barnebokinstitutt, Veronica Salinas, er nå høyskolelektor i barne- og ungdomslitteratur og formidling.

Veronica Salinas underviser i litteraturformidling på våre skrivekunstutdanninger, både på bachelor- og masternivå. Hun er også blitt emneansvarlig for målgrupperelatert formidling på masterstudiet i barne- og ungdomslitterær skrivekunst og formidling.

Forsker på nye formidlingsmetoder

Salinas jobber med å utvikle og forske på nye metoder for å formidle litteratur til ulike grupper barn og unge. Under paraplyen Formidlingslaboratoriet, har Salinas og Norsk barnebokinstitutt samarbeidet med flere aktører for å kartlegge og forbedre litteratur­formidling til barn og unge med ulike forutsetninger og behov. Her har Salinas jobbet med inkludert utvikling av dialogisk lesing som metode. Salinas har også jobbet med utprøving av digitale litteraturmøter og høytlesing med ungdom som har kort botid i Norge. Vi har formidlet erfaringer fra dette arbeidet gjennom seminar, kurs, podkast og fagartikler.

Tverrfaglig kompetanse i teater, språk og litteratur

Veronica Salinas har utdanning innen skuespill, språk og kunst fra Argentina, og har studert spansk og portugisisk litteratur ved Universitet i Oslo. Hun ble også uteksaminert fra vår egen forfatterutdanning på bachelornivå i 2011.

Som forfatter Salinas har skrevet bøker for ulike aldersgrupper, primært for barn og unge. Bildebøkene står sentralt i hennes produksjon, og har vært grunnlag for arbeid med litteraturformidling. Hun har vært nominert til kulturdepartementets priser for barne- og ungdomslitteratur, og har mottatt flere utmerkelser og stipend.

Veronica Salinas har nå fullført to hundre timer med universitets- og høgskolepedagogikk ved Universitetet i Oslo.

Relaterte innlegg