Hopp til innholdet

Retorikken i kritikken – kritikerseminar 27. oktober

I en tid der ubegrunnede påstander og skjulte interesser dominerer deler av det offentlige ordskiftet, er det gamle mantraet «språk er makt» kanskje enda mer aktuelt enn før. Gjennom sin argumenterende språkbruk kan og bør den profesjonelle kritikken bidra til en opplyst og balansert samtale på tvers av interessesfærer på kulturfeltet. Men er det slik litteraturkritikken fungerer i dag?

I 2017 snakker vi ikke lenger om hvordan en kritiker må være objektiv. Vi snakker om hvordan en kritiker – som alle andre meningsbærere – har et subjektivt ståsted, men må begrunne sine synspunkter faglig, og argumentere for dem på en logisk og forståelig måte for leseren.

Vincent Alcibiade: Sokrates

Kritikk av barne‐ og ungdomslitteratur står i en særstilling, fordi målgruppespørsmålet er så sentralt. Dessuten taler man som kritiker på vegne av en målgruppe man ikke lenger tilhører, og for det aller meste til et publikum som står sekundært til målgruppen (som foresatte). Hvordan påvirker det den retoriske angrepsvinkelen?

Vi vil med dette seminaret undersøke hvordan vi kan bevare og utvikle den gode, saklige og begrunnede kritikken av litteratur og samtidig formidle engasjement, for et bredt publikum.

Seminaret er et samarbeid mellom Barnebokkritikk, Periskop, IBBY og Norsk barnebokinstitutt.

Påmeldingsfrist er 20. oktober: Se fullstendig program og påmeldingsinformasjon på barnebokkritikk.no

Arrangementet er støttet av Cappelen Damm, Gyldendal, Aschehoug, Samlaget, Mangschou, Ena, Omnipax, Periskop og IBBY.

 

Når: 27/10 2017 09:00-16:00

Relaterte innlegg