Hopp til innholdet

Svenska barnboksinstitutet inviterer til workshop om HBTQ i barnlitteraturen

 

 

 

Meddelande från Svenska Barnboksinstitutet:

Den 27 mars 2017 kl. 09.00-17.00 anordnar Svenska barnboksinstitutet en tvärvetenskaplig workshop för forskare som är intresserade av frågor kring HBTQ i barn- och ungdomslitteraturen.

Workshopen gästas av Elin Bengtsson, som är ungdomsboksförfattare och genusvetare. Hon kommer att föreläsa under rubriken ”Att skriva normbrytande om sexualitet för unga”. Den gästas även av institutets korttidsstipendiat B. J. Epstein, verksam som senior lecturer i litteratur vid University of East Anglia i Norwich, England, som bland annat kommer att presentera arbetet med en ny forskarantologi, Queer(y)ing the World.

Programmet i sin helhet befinner sig på planeringsstadiet och meddelas senare. Det kommer bland annat att innehålla presentationer av pågående och kommande forskningsprojekt.

Om du vill medverka vid workshopen så anmäl dig senast den 13 februari till: asa.warnqvist@sbi.kb.se

Antalet medverkande är begränsat till 20 personer. Språket kommer huvudsakligen vara skandinaviska. Svenska barnboksinstitutet bjuder på lunch och förfriskningar under dagen. Medverkande står själva för sina eventuella rese- och boendekostnader.

Workshopen arrangeras i ett försök att sondera intresset för denna typ av frågor bland forskarna. Om intresse finns kommer Svenska barnboksinstitutet i samarbete med fler institutioner att verka för att arrangera två till tre ytterligare workshops på temat de närmaste åren.

 

Relaterte innlegg