Hopp til innholdet

NBI-stipendet 2024 til Magnus Harding

Magnus Harding
Magnus Harding

NBI-stipendet på 100 000 kroner deles ut fra Kari Skjønsbergs Fond til Magnus Harding.

I senere år har det barne- og ungdomslitterære fagfeltet vendt seg mot barn og unges egen deltakelse. Hardings prosjekt trekker veksler på denne vendingen idet han vil utforske betingelsene for å skape et trygt skriverom for unge, der de skriver selv, deler og diskuterer tekster.  

Selv om prosjektet har et tydelig fokus på at litteraturen har en egenverdi som opplevelse og erkjennelsesform, berører det også aktuelle felt som biblioterapi, narrativ medisin og medisinsk humaniora. Hardings prosjekt er også tenkt å trekke veksler på shared reading, en lesemetode som fremmer høytlesing som en sosial virksomhet og litteraturen som et sted for felles opplevelse og deling av erfaringer.

Den skrivegruppe Harding vil etablere og lede setter fokus på eksistensielle spørsmål rundt tilhørighet og fremmedfølelse. Den vil arbeide med hvordan unge gjennom kreativ skriving kan undersøke hvordan de føler seg hjemme i og styrke sin forankring i verden.

Prosjektet vil resultere i en skrivegruppe med ungdom, podcaster med intervjuer og framføring av de unges egne tekster, en faglig artikkel og et foredrag om prosessen.

Kari Skjønsberg (1926-2003) var forsker i barnelitteratur ved Statens bibliotek- og informasjonshøgskole (nå OsloMet, Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag). Fondets formål er å rekruttere og stimulere til forskning og forskningsformidling innen fagfeltet barne- og ungdomslitteratur.

NBI-stipendet deles ut til yngre forskere, formidlere eller kunstnere til arbeid med et avgrenset prosjekt. Prosjektet skal formes som et utforskende arbeid innen barne- og ungdomslitteratur og gjennomføres som et vitenskapelig eller kunstnerisk arbeid. I begge tilfeller skal resultatet være delbart og ha en utforskende karakter.

Magnus Harding har mastergrad i antropologi, masteroppgaven er en studie av terapeutiske skrivegrupper. Han har også gått på forfatterstudiet i Bø.

Styret i Kari Skjønsbergs Fond ønsker Magnus Harding lykke til med gjennomføringen av NBI-stipendprosjektet og ser frem til å få presentert resultatene!

Relaterte innlegg