Seminar: Lettlest litteratur. Hva er lettlest?

Illustrasjonsfoto: Unsplash
Illustrasjonsfoto: Unsplash

Leser søker bok, Cappelen Damm, Samlaget og Norsk barnebokinstitutt inviterer til fagseminar om lettlest litteratur på Nasjonalbiblioteket torsdag 18. oktober kl 10.00–16.00. Seminaret er fulltegnet.

Ulike former for lettlest litteratur har vært en del av den norske bokbransjen i mange år. Vi har invitert en rekke forfattere, illustratører, forlagsfolk, forskere og andre til å belyse temaet lettlest fra flere ulike vinkler:

Hvorfor trenger barn og unge lettlest-litteratur i dag? Hvilke målgrupper trenger lettlest-tekster, og hva gjør at en tekst blir lettlest? Hvilken rolle spiller illustrasjonene, og hva slags medier opptrer lettlest-tekstene i?

Både bokbransjen og samfunnet endrer seg, og med det også behovet og vilkårene for lettleste tekster. Hvordan bør lettlest-sjangrene og kvalitetskriteriene defineres nå? Hva slags fremtid har disse tekstene?

Program

09.30 Kaffe, te og lett servering
10.00 Velkommen ved Norsk barnebokinstitutts direktør Kristin Ørjasæter
10.05 En lettbeint skriveprosess? Forfatter Lars Mæhle i samtale med Dag Larsen, forfatter og undervisningsleder ved Norsk barnebokinstitutt.
10.25 Hva tenker Kulturrådet om lettlest-tekster? ved Arne Vestbø, leder for Kulturrådets seksjon for litteratur, kulturvern og allmenne kulturformål.
10.45 Lettlestboka – historie og utviklingstrekk ved Sofie Arneberg og Anne Kristin Lande, forskningsbibliotekarer ved Nasjonalbiblioteket.
11.30 Alle (eller ikkje heilt alle då) skissene som du ikkje får sett før det vert bok ved Anna Folkestad, forfatter og illustratør.
11.45 Lunsj
12.30 Å få tilgang til tekst når norsk er andrespråket ved Olaug Strand, Ph.d.-stipendiat ved Lesesenteret, Universitetet i Stavanger.
13.00 Å overføre det lettleste til andre språk – hvorfor er det viktig? Oversetterne av Ryddetid av Camilla Kuhn til arabisk og somali, Sherin A. Wahab og Safia Abdi Haase i samtale med redaktør og leseløveansvarlig Cecilie Kirkaune Bodahl i Cappelen Damm.
13.25 Hvordan lage gode bøker for barn og unge med lesevansker? Råd til skrive- og illustrasjonsprosessen ved Hanna Bovim Bugge, rådgiver i Leser søker bok.
13.55 Kaffe, te og lett servering
14.15 Monsterhybrid – tekst møter tegneserie ved Aleksander Kirkwood Brown, forfatter, og Andreas Iversen, illustratør og serietegner.
14.35 Sjanger- og kvalitetsdefinisjoner ved Kristin Ørjasæter, direktør Norsk barnebokinstitutt.
15.05 Hva skal vi med lettlest-tekster i fremtiden? Panelsamtale med:

  • Mari Hopland, biblioteksjef på Hamarøy bibliotek, og leder for NBF Skole
    (Norsk bibliotekforenings spesialgruppe for skole)
  • Ida Jackson, forfatter
  • Ragnfrid Trohaug, forlagssjef for Barn og Ungdom, Cappelen Damm
  • Arne Vestbø, leder for Kulturrådets seksjon for litteratur, kulturvern og allmenne kulturformål

Ordstyrer: Øystein Espe Bae, formidlingsrådgiver, Norsk barnebokinstitutt

15.55 Oppsummering ved Kristin Ørjasæter, direktør Norsk barnebokinstitutt
16.00 Slutt

Praktisk informasjon

Tid: Torsdag 18. oktober kl. 10.00 –16.00
Sted: Nasjonalbibliotekets auditorium, Henrik Ibsens gate 110, Solli plass, Oslo

Seminaret strømmes på Nasjonalbibliotekets nettsider

Påmelding: Seminaret er nå fulltegnet

Om bidragsyterne

Sofie Arneberg er bibliotekar og cand. philol i allmenn litteraturvitenskap (UiB). Hun jobber som forskningsbibliotekar ved Nasjonalbiblioteket.

Øystein Espe Bae er formidlingsrådgiver ved Norsk barnebokinstitutt, og jobber til daglig med instituttets nettstudium i samtidslitteratur for barn og unge.

Cecilie Kirkaune Bodahl er redaktør og leseløveansvarlig i Cappelen Damm Barn og Ungdom.

Aleksander Kirkwood Brown lever av å skrive tegneserier, bøker og manus for film og TV. Han skriver bokseriene Mørkets Utvalgte og Edward Rubikons Mysterier. Ellers har han bl. a. skrevet for tegneserien Donald Duck, TV-programmet Nytt på nytt, samt manus til filmene Askeladden – I Dovregubbens Hall og Askeladden – I Soria Moria Slott (på kino 2019).
Andreas Iversen er illustratør og serietegner. Han lager blant annet bokserien Edward Rubikons Mysterier sammen med Aleksander Kirkwood Brown, den daglige  stripeserien Nobelkomiteen sammen med Anders Bortne, og En Moderne Mann, som går i Lunch-bladet. I 2014 vant han Dagbladets tegneseriekonkurranse.

Hanna Bovim Bugge er rådgiver i Leser søker bok og arbeider med å utvikle bøker i samarbeid med forfattere, illustratører og forleggere.

Anna Folkestad er ein forfattar og illustratør som jobbar og bur på Stord. Ho tek lesestart-bøker på ramme alvor, men vil gjerne lage morosame bøker. Anna er relativt introvert sånn eigentleg, men vert til tider ekstrovert om det er noko som engasjerer. Ho har laga 4 bøker på nivå 1 og 2 i Leseland-serien til Samlaget.

Safia Abdi Haase er utdannet sykepleier, og har en mastergrad i International Welfare and Healt Policy ved Høgskolen i Oslo. Hun har vært med i utformingen av Regjeringens ”Handlingsplan mot kjønnslemlestelse” (FGM), og er også med i et nasjonalt utvalg (KIM) som arbeider med strategier for å bekjempe rasisme og fremme aksept og forståelse mellom kulturer.

Mari Hopland er biblioteksjef på Hamarøy bibliotek, et kombinasjonsbibliotek med grunnskole og videregående skole, i tillegg til at hun leder NBF Skole (Norsk bibliotekforenings spesialgruppe for skole)

Ida Jackson har skrevet mange bøker for barn og voksne, deriblant lettlestserien om Lena og bildebokserien om Brillebjørn. Hun ble nominert til Brageprisen og KUD-prisen for ungdomsromanen Danielle. Hennes siste bok er Lena og Anne-Marthe (2018).

Anne Kristin Lande er forskningsbibliotekar ved Nasjonalbiblioteket, og tidligere bibliotekleder ved Norsk barnebokinstitutt. Hun lager den årlige bibliografien «Barnelitteraturforskning. Bibliografi over norsk fag- og forskningslitteratur om barnelitteratur».

Dag Larsen

Dag Larsen er utdanningsleder ved Norsk barnebokinstitutt.

Lars Mæhle (f. 1971 på Sunndalsøra) er forfatter av en rekke bøker for barn, ungdom og voksne. Han har skrevet flere lettlestbøker, blant annet serien om Østfolds dårligste fotballag for 9-åringer, Knoterud FK. For tiden er han aktuell med serien Mysteriene i Kråkeslottet barnehage, og i år utkom også Død eller levande, en lettlest grøsser for ungdom.

Olaug Strand er Ph.d.-stipendiat ved Lesesenteret, Universitetet i Stavanger. Hennes forskning omhandler kompleksiteten som ligger i rapporteringer og undersøkinger av flerspråklige barns leseferdigheter. Fagkompetansen er knyttet til nordisk språk, norsk som andrespråk og historie. Olaug har undervist flerspråklige barn og unge og bidratt inn i flere læreverk for denne målgruppen.

Ragnfrid Trohaug har vært i forlagsbransjen siden 2000, de første åra som forfatter, deretter som seniorredaktør for barnelitteratur i Det Norske Samlaget. I fjor begynte hun som redaksjonssjef for norsk BU-litteratur i Cappelen Damm, og 1.09.18 gikk hun over i stillingen som forlagssjef for barne- og ungdomsavdelinga samme sted.

Arne Vestbø

Arne Vestbø er seksjonsleder for litteratur, kulturvern og allmenne kulturformål i Kulturrådet, der han har jobbet siden 2007. Han er utdannet cand.philol. i medievitenskap fra Universitetet i Oslo og MA i Holocaust studies fra Royal Holloway, University of London. Vestbø har også et virke som sakprosaforfatter.

Sherin A. Wahab er statstviter og har arbeidserfaring innenfor kommunikasjon og kultur. Har jobbet som oversetter av norsk litteratur i 10 år og har oversatt blant annet Ibsen, Hamsun og Fosse. Sherin A. Wahab er opprinnelig fra Egypt, og er opptatt av å presentere norsk litteratur til den arabiske verden.

Kristin Ørjasæter

Kristin Ørjasæter er direktør for Norsk barnebokinstitutt.

Russisk blikk på nordisk barnelitteratur

Denne uken arrangeres det en forskningskonferanse i St. Petersburg om nordisk barnelitteratur og leseerfaringer - og instituttets direktør Kristin Ørjasæter vil delta med innlegg sammen med en rekke andre forskere fra de nordiske landene, samt tegneserieskaperne Anders Kvammen og Anja Øverby.

Barne- og ungdomslitteratur. Møtet med lesaren

Instituttets direktør, Kristin Ørjasæter, mener det er viktig at voksne forstår at barne- og ungdomslitteratur involverer barneleseren i fremstillingen av innholdet. Derfor har hun skrevet bok om hvordan barne- og ungdomslitteratur er strukturert.

Lisa Nagel disputerer 22. mars: Mot en ny vurdering av kvalitet i kunst for barn

Lisa Marie Nagel er den første stipendiaten ved Norsk barnebokinstitutt. Hun har vært tilknyttet forskerutdanningen ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk ved Universitetet i Oslo, og vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Kunst for barn som hendelser. En kritisk diskusjon av analytiske perspektiver i kunst for barn, med eksempler fra scenekunst, bildebøker og bildebokapper

Anne Skaret mottar Kari Skjønsberg-prisen 2018

"Vinneren av Kari Skjønsberg-prisen for 2018 har hatt et forholdsvis kort faglig virke innenfor barnelitteratur-forskningen, men har ikke desto mindre vist en stor og allsidig faglig aktivitet", sa juryleder Svein Slettan, da prisen ble delt ut onsdag 7. februar under barne- og ungdomslitteratur-konferansen "Se og Les 2018" i Bergen.

Utlysning av NBI-stipendet 2018

Fra Kari Skjønsbergs Minnefond utlyses NBI-stipendet 2018. Stipendet er på kr 50 000. Alle akademiske og kunstneriske forskningsemner innen barne- og ungdomslitteratur er relevante. Søknadsfristen er 15. januar 2018.
Les mer

Fjorten norske nominert til ALMA

En rekke norske navn er nominert til neste års Astrid Lindgren Memorial Award. 

Nominasjonene til Astrid Lindgren Memorial Award for 2019 ble offentliggjort under bokmessen i Frankfurt i forrige uke. Listen teller 246 kandidater fra 64 land, og blir omtalt som en gullgruve for alle som er interessert i barne- og ungdomslitteratur. Blant de nominerte finner vi 14 norske navn: Lene AskRune BelsvikGro DahleHarald Rosenløw Eeg, Fam Ekman, Anna FiskeForeningen !les, Stian Hole, Marit Kaldhol, Gry Moursund, Svein NyhusMaria Parr, Bjørn Rørvik og Øyvind Torseter.

Astrid Lindgren Memorial Award tildeles årlig, og er verdens største barne- og ungdomslitteraturpris. Prisen gis til forfattere, illustratører, muntlige formidlere og lesefremmende tiltak.

Russisk blikk på nordisk barnelitteratur

Denne uken arrangeres det en forskningskonferanse i St. Petersburg om nordisk barnelitteratur og leseerfaringer - og instituttets direktør Kristin Ørjasæter vil delta med innlegg sammen med en rekke andre forskere fra de nordiske landene, samt tegneserieskaperne Anders Kvammen og Anja Øverby.
Les mer

Barne- og ungdomslitteratur. Møtet med lesaren

Instituttets direktør, Kristin Ørjasæter, mener det er viktig at voksne forstår at barne- og ungdomslitteratur involverer barneleseren i fremstillingen av innholdet. Derfor har hun skrevet bok om hvordan barne- og ungdomslitteratur er strukturert.
Les mer

Call for papers for special issue: Catastrophic childhoods

Gjennom dette spesialnummeret ønsker vi forslag til artikler som bidrar til å belyse hva slags sjangre, bilder, metaforer, narrative mønstre, temaer og forestillinger om barndom som preger katastrofeforestillingen i dagens barne- og ungdomskultur
Les mer

Lisa Nagel disputerer 22. mars: Mot en ny vurdering av kvalitet i kunst for barn

Lisa Marie Nagel er den første stipendiaten ved Norsk barnebokinstitutt. Hun har vært tilknyttet forskerutdanningen ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk ved Universitetet i Oslo, og vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Kunst for barn som hendelser. En kritisk diskusjon av analytiske perspektiver i kunst for barn, med eksempler fra scenekunst, bildebøker og bildebokapper
Les mer

NBI-stipendet 2018 til prosjekt om visuelt språk i moderne bildebøker

Hannah Aukland har nylig mottatt NBI-stipendet 2018 på kr 50 000. Stipendet skal benyttes til å fortsette det arbeidet som hun startet på i sin masteroppgave om visuelt språk i moderne bildebøker, og forberede videre forskning.
Les mer

Doktorgradsstipendiat i nordisk litteraturvitenskap ved Universitetet i Agder

Utlysingen retter seg mot søkere med litteraturdidaktiske prosjekter knyttet til norsk eller nordisk barne- og ungdomslitteratur. Relevante prosjekter kan være av teoretisk, metodisk eller empirisk art, relatert til undervisning. Søknadsfrist er 1. mai 2018.
Les mer

Anne Skaret mottar Kari Skjønsberg-prisen 2018

"Vinneren av Kari Skjønsberg-prisen for 2018 har hatt et forholdsvis kort faglig virke innenfor barnelitteratur-forskningen, men har ikke desto mindre vist en stor og allsidig faglig aktivitet", sa juryleder Svein Slettan, da prisen ble delt ut onsdag 7. februar under barne- og ungdomslitteratur-konferansen "Se og Les 2018" i Bergen.
Les mer

Økokritikk i nordisk barne- og ungdomslitteratur

Mens naturen er sentral i nordisk barne- og ungdomslitteratur er den satt under relativt lite økokritisk forskning. Høgskolen på Vestlandet holder nå en workshop om dette temaet.
Les mer

Ny forskning fra det svenske forskningstidskriftet Barnboken

I år fyller Svenska barnboksinstitutets tidskrift Barnboken – tidskrift för barnlitteraturforskning 40 år. Til jubileet har de publisert fire nye artikler og tolv nye anmeldelser, blant annet av NBIs tidligere stipendiat, Lisa Nagel.
Les mer

Utlysning av NBI-stipendet 2018

Fra Kari Skjønsbergs Minnefond utlyses NBI-stipendet 2018. Stipendet er på kr 50 000. Alle akademiske og kunstneriske forskningsemner innen barne- og ungdomslitteratur er relevante. Søknadsfristen er 15. januar 2018.
Les mer
Les mer

Norsk barnebokinstitutt får 1,5 millioner i regjeringens forslag til løft for barnelitteratur

Regjeringen foreslår å bevilge 10 millioner kroner til ulike tiltak som skal styrke barne- og ungdomslitteraturen. Midlene vil bli fordelt på tiltak under Norsk kulturfond, Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek, Det Norske Samlaget og Norsk barnebokinstitutt, heter det i en pressemelding om kulturbudsjettet for 2019 mandag 8. oktober.

Kristin Ørjasæter
Direktør Kristin Ørjasæter ved Norsk barnebokinstitutt. Foto. NBI

– Det er gledelig at regjeringen anerkjenner Norsk barnebokinstitutts innsats for å styrke norsk barne- og ungdomslitteratur gjennom forskning og undervisning. Vi ser frem til å fortsette arbeidet for å styrke forskningen og utvikle et masterprogram i barnelitterær skrivekunst, sier direktør Kristin Ørjasæter om tildelingen.

Fra Kulturdepartementets budsjettforslag:
I 2019 vil regjeringen gi et løft for barne- og ungdomslitteraturen. Det foreslås en satsing på 10 mill. kroner, plassert på forskjellige kapitler og poster, som skal bidra til kvalitetslitteratur for barn og unge, og dekke hele kretsløpet fra forskning og barnebokkritikk, til forfatterøkonomi, utgivelse, distribusjon og formidling.

Om tildelingen til Norsk barnebokinstitutt
Som del av regjeringens satsing på litteratur og bibliotek for barn og unge foreslås tilskuddet til Norsk barnebokinstitutt økt med 1,5 mill. kroner for å styrke barne- og ungdomsbokforskningen. Midlene skal også bidra til at det etableres et norsk masterprogram i barne- og ungdomslitterær skrivekunst. I tillegg foreslås det å øke tilskuddet med 0,5 mill. kroner med bakgrunn i oppgaver instituttet har ved å forvalte Kulturdepartementets priser for barne- og ungdomslitteratur.

 

Satsingen på barne- og ungdomslitteratur inneholder ellers disse forslagene:

  • 6,5 millioner kroner til Norsk kulturfond for å styrke kvaliteten og formidlingen av barne- og ungdomslitteraturen. Midlene skal gå til innkjøpsordningene og som tilskudd til produksjon og formidling.
  • Økt informasjons- og formidlingsvirksomhet i Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek, med en styrking på 1 million kroner.
  • En økning på 1 million kroner til Samlagets arbeid med å styrke nynorsk innhold digitalt – også i seriesegmentet.

 

Les mer om budsjettet og fordelingen her

Se samlesiden om kulturbudsjettet

Pressekontakt Norsk barnebokinstitutt:
Formidlingsleder Birgitte Eek, mobil 415 00 622

 

 

Russisk blikk på nordisk barnelitteratur

Denne uken arrangeres det en forskningskonferanse i St. Petersburg om nordisk barnelitteratur og leseerfaringer - og instituttets direktør Kristin Ørjasæter vil delta med innlegg sammen med en rekke andre forskere fra de nordiske landene, samt tegneserieskaperne Anders Kvammen og Anja Øverby.
Les mer

Barne- og ungdomslitteratur. Møtet med lesaren

Instituttets direktør, Kristin Ørjasæter, mener det er viktig at voksne forstår at barne- og ungdomslitteratur involverer barneleseren i fremstillingen av innholdet. Derfor har hun skrevet bok om hvordan barne- og ungdomslitteratur er strukturert.
Les mer

Call for papers for special issue: Catastrophic childhoods

Gjennom dette spesialnummeret ønsker vi forslag til artikler som bidrar til å belyse hva slags sjangre, bilder, metaforer, narrative mønstre, temaer og forestillinger om barndom som preger katastrofeforestillingen i dagens barne- og ungdomskultur
Les mer

Lisa Nagel disputerer 22. mars: Mot en ny vurdering av kvalitet i kunst for barn

Lisa Marie Nagel er den første stipendiaten ved Norsk barnebokinstitutt. Hun har vært tilknyttet forskerutdanningen ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk ved Universitetet i Oslo, og vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Kunst for barn som hendelser. En kritisk diskusjon av analytiske perspektiver i kunst for barn, med eksempler fra scenekunst, bildebøker og bildebokapper
Les mer

NBI-stipendet 2018 til prosjekt om visuelt språk i moderne bildebøker

Hannah Aukland har nylig mottatt NBI-stipendet 2018 på kr 50 000. Stipendet skal benyttes til å fortsette det arbeidet som hun startet på i sin masteroppgave om visuelt språk i moderne bildebøker, og forberede videre forskning.
Les mer

Doktorgradsstipendiat i nordisk litteraturvitenskap ved Universitetet i Agder

Utlysingen retter seg mot søkere med litteraturdidaktiske prosjekter knyttet til norsk eller nordisk barne- og ungdomslitteratur. Relevante prosjekter kan være av teoretisk, metodisk eller empirisk art, relatert til undervisning. Søknadsfrist er 1. mai 2018.
Les mer

Anne Skaret mottar Kari Skjønsberg-prisen 2018

"Vinneren av Kari Skjønsberg-prisen for 2018 har hatt et forholdsvis kort faglig virke innenfor barnelitteratur-forskningen, men har ikke desto mindre vist en stor og allsidig faglig aktivitet", sa juryleder Svein Slettan, da prisen ble delt ut onsdag 7. februar under barne- og ungdomslitteratur-konferansen "Se og Les 2018" i Bergen.
Les mer

Økokritikk i nordisk barne- og ungdomslitteratur

Mens naturen er sentral i nordisk barne- og ungdomslitteratur er den satt under relativt lite økokritisk forskning. Høgskolen på Vestlandet holder nå en workshop om dette temaet.
Les mer

Ny forskning fra det svenske forskningstidskriftet Barnboken

I år fyller Svenska barnboksinstitutets tidskrift Barnboken – tidskrift för barnlitteraturforskning 40 år. Til jubileet har de publisert fire nye artikler og tolv nye anmeldelser, blant annet av NBIs tidligere stipendiat, Lisa Nagel.
Les mer

Utlysning av NBI-stipendet 2018

Fra Kari Skjønsbergs Minnefond utlyses NBI-stipendet 2018. Stipendet er på kr 50 000. Alle akademiske og kunstneriske forskningsemner innen barne- og ungdomslitteratur er relevante. Søknadsfristen er 15. januar 2018.
Les mer
Les mer

Møt de nominerte til Nordisk råds barne- og ungdomslitteraturpris

De nominerte titlene
De nominerte titlene

Tirsdag 30. oktober kan du møte de nominerte til Nordisk råds barne- og ungdomslitteraturpris på Litteraturhuset i Oslo.

Arrangementet finner sted kl. 10.00–12.15 i Kjelleren på Litteraturhuset, og er gratis. Moderator er Dag Larsen, utdanningsleder ved Norsk barnebokinstitutt.

Hva vet du om nordisk barnelitteratur? Nå har du muligheten til å møte et knippe nordiske forfatter- og illustratørstemmer på ett brett. I år er det Norge som har ansvaret for utdelingen av Nordisk råds barne- og ungdomslitteraturpris i Den Norske Opera & Ballett. Samme dag inviterer vi til et møte med årets nominerte fra Danmark, Finland, Færøyene, Island, det samiske språkområdet, Åland, Sverige og Norge. Det blir opplesning, samtale og mulighet for å snakke med hver enkelt forfatter og illustratør i etterkant.

Program

10.00 Velkommen ved Lise Männikkö, leder av bedømmelseskomiteen for Nordisk råds barne- og ungdomslitteraturpris
10.05 Introduksjon av moderator Dag Larsen, Norsk barnebokinstitutt
10.10 Jesper Wung-Sung og Rasmus Meisler (ill) (DK), Lynkineser
10.20 Torun Lian (NO), Alice og alt du ikke vet og godt er det
10.30 Sara Lundberg (SE), Fågeln i mig flyger vart den vill
10.40 Magdalena Hai og Teemu Juhani (ill) (FI) Kurnivamahainen kissa
10.50 Karin Erlandsson, (Å), Pärlfiskaren
11.00 Pause
11.15 Kalle Güettler, Rakel Helmsdal og Áslaug Jónsdóttir (ill) (IS), Skrímsli í vanda
11.25 Bárður Oskarsson (FO), Træið – Oskarsson deltar ikke selv, forlegger Niels Jákup Thomsen deltar på vegne av ham
11.35 Anne-Grethe Leine Bientie og Meerke Laimi Thomasson Vekterli (ill) (Sami), Joekoen sjïehteles ryöjnesjæjja
11.45 Mette Vedsø (DK), Hest Horse Pferd Cheval Love
11.55 Hans Petter Laberg (NO), Ingenting blir som før
12.05 Sara Bergmark Elfgren, (SE), Norra Latin
12.15 Kristin Helga Gunnarsdottir (IS) Vertu osynilegur
12.30 Avslutning

Alle bøker leses på originalspråket, men oversatt tekst vil overføres på skjerm. Samtalene foregår på skandinavisk eller engelsk.

Meld deg på her

Nordisk råds barne- og ungdomslitteraturpris ble opprettet av Nordisk råd i 2012. Nordisk råds barne- og ungdomslitteraturpris ble delt ut for første gang under Nordisk råds sesjon 2013, sammen med Nordisk råds øvrige priser. Prisen tildeles av en jury med medlemmer fra de fem nordiske landene i tillegg til Færøyene, Grønland, Åland og samiske språkområdet.

Les mer om Nordisk Råds presentasjoner av de nominerte bøkene her.

Arrangør er Norden i Fokus og Nordisk råd i samarbeid med Norsk barnebokinstitutt

Russisk blikk på nordisk barnelitteratur

Denne uken arrangeres det en forskningskonferanse i St. Petersburg om nordisk barnelitteratur og leseerfaringer - og instituttets direktør Kristin Ørjasæter vil delta med innlegg sammen med en rekke andre forskere fra de nordiske landene, samt tegneserieskaperne Anders Kvammen og Anja Øverby.
Les mer

Barne- og ungdomslitteratur. Møtet med lesaren

Instituttets direktør, Kristin Ørjasæter, mener det er viktig at voksne forstår at barne- og ungdomslitteratur involverer barneleseren i fremstillingen av innholdet. Derfor har hun skrevet bok om hvordan barne- og ungdomslitteratur er strukturert.
Les mer

Call for papers for special issue: Catastrophic childhoods

Gjennom dette spesialnummeret ønsker vi forslag til artikler som bidrar til å belyse hva slags sjangre, bilder, metaforer, narrative mønstre, temaer og forestillinger om barndom som preger katastrofeforestillingen i dagens barne- og ungdomskultur
Les mer

Lisa Nagel disputerer 22. mars: Mot en ny vurdering av kvalitet i kunst for barn

Lisa Marie Nagel er den første stipendiaten ved Norsk barnebokinstitutt. Hun har vært tilknyttet forskerutdanningen ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk ved Universitetet i Oslo, og vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Kunst for barn som hendelser. En kritisk diskusjon av analytiske perspektiver i kunst for barn, med eksempler fra scenekunst, bildebøker og bildebokapper
Les mer

NBI-stipendet 2018 til prosjekt om visuelt språk i moderne bildebøker

Hannah Aukland har nylig mottatt NBI-stipendet 2018 på kr 50 000. Stipendet skal benyttes til å fortsette det arbeidet som hun startet på i sin masteroppgave om visuelt språk i moderne bildebøker, og forberede videre forskning.
Les mer

Doktorgradsstipendiat i nordisk litteraturvitenskap ved Universitetet i Agder

Utlysingen retter seg mot søkere med litteraturdidaktiske prosjekter knyttet til norsk eller nordisk barne- og ungdomslitteratur. Relevante prosjekter kan være av teoretisk, metodisk eller empirisk art, relatert til undervisning. Søknadsfrist er 1. mai 2018.
Les mer

Anne Skaret mottar Kari Skjønsberg-prisen 2018

"Vinneren av Kari Skjønsberg-prisen for 2018 har hatt et forholdsvis kort faglig virke innenfor barnelitteratur-forskningen, men har ikke desto mindre vist en stor og allsidig faglig aktivitet", sa juryleder Svein Slettan, da prisen ble delt ut onsdag 7. februar under barne- og ungdomslitteratur-konferansen "Se og Les 2018" i Bergen.
Les mer

Økokritikk i nordisk barne- og ungdomslitteratur

Mens naturen er sentral i nordisk barne- og ungdomslitteratur er den satt under relativt lite økokritisk forskning. Høgskolen på Vestlandet holder nå en workshop om dette temaet.
Les mer

Ny forskning fra det svenske forskningstidskriftet Barnboken

I år fyller Svenska barnboksinstitutets tidskrift Barnboken – tidskrift för barnlitteraturforskning 40 år. Til jubileet har de publisert fire nye artikler og tolv nye anmeldelser, blant annet av NBIs tidligere stipendiat, Lisa Nagel.
Les mer

Utlysning av NBI-stipendet 2018

Fra Kari Skjønsbergs Minnefond utlyses NBI-stipendet 2018. Stipendet er på kr 50 000. Alle akademiske og kunstneriske forskningsemner innen barne- og ungdomslitteratur er relevante. Søknadsfristen er 15. januar 2018.
Les mer
Les mer

Søk på nettstudiet i samtidslitteratur

9. oktober er siste frist for å søke plass på neste års nettstudium i samtidslitteratur for barn og unge. 

Her kan du lese mer om studiet, og komme videre til søknadsskjemaet.

Ordløse bildebøker, tegneserieromaner og litteratur på digitale plattformer – skal man formidle litteratur til barn og unge i dag bør man kjenne til de ulike formatene. Den unge leseren er i økende grad en deltaker i historiefortellingen. Og samtidslitteraturen tar den unge leseren på alvor. Dagens litteratur tar for seg viktige aktuelle problemstillinger som klimautfordringer, flukt, kjønns- og identitetsspørsmål, sosiale utfordringer, vold og utnyttelse og utenforskap, problemstillinger som unge på ulike måter støter på i sine egne liv.

Nettstudiet i samtidslitteratur for barn og unge gir deg, som formidler litteratur til målgruppen, viktig faglig oppdatering på et fagområde i stadig endring.

Studiet går over ett år, deltid, og lar seg kombinere med jobb. Denne videreutdanningen gir verdifull faglig oppdatering om hva som beveger seg innen litteratur- og formidlingsfeltet. Studiet er NOKUT-godkjent og gir 30 studiepoeng.


Russisk blikk på nordisk barnelitteratur

Denne uken arrangeres det en forskningskonferanse i St. Petersburg om nordisk barnelitteratur og leseerfaringer - og instituttets direktør Kristin Ørjasæter vil delta med innlegg sammen med en rekke andre forskere fra de nordiske landene, samt tegneserieskaperne Anders Kvammen og Anja Øverby.
Les mer

Barne- og ungdomslitteratur. Møtet med lesaren

Instituttets direktør, Kristin Ørjasæter, mener det er viktig at voksne forstår at barne- og ungdomslitteratur involverer barneleseren i fremstillingen av innholdet. Derfor har hun skrevet bok om hvordan barne- og ungdomslitteratur er strukturert.
Les mer

Call for papers for special issue: Catastrophic childhoods

Gjennom dette spesialnummeret ønsker vi forslag til artikler som bidrar til å belyse hva slags sjangre, bilder, metaforer, narrative mønstre, temaer og forestillinger om barndom som preger katastrofeforestillingen i dagens barne- og ungdomskultur
Les mer

Lisa Nagel disputerer 22. mars: Mot en ny vurdering av kvalitet i kunst for barn

Lisa Marie Nagel er den første stipendiaten ved Norsk barnebokinstitutt. Hun har vært tilknyttet forskerutdanningen ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk ved Universitetet i Oslo, og vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Kunst for barn som hendelser. En kritisk diskusjon av analytiske perspektiver i kunst for barn, med eksempler fra scenekunst, bildebøker og bildebokapper
Les mer

NBI-stipendet 2018 til prosjekt om visuelt språk i moderne bildebøker

Hannah Aukland har nylig mottatt NBI-stipendet 2018 på kr 50 000. Stipendet skal benyttes til å fortsette det arbeidet som hun startet på i sin masteroppgave om visuelt språk i moderne bildebøker, og forberede videre forskning.
Les mer

Doktorgradsstipendiat i nordisk litteraturvitenskap ved Universitetet i Agder

Utlysingen retter seg mot søkere med litteraturdidaktiske prosjekter knyttet til norsk eller nordisk barne- og ungdomslitteratur. Relevante prosjekter kan være av teoretisk, metodisk eller empirisk art, relatert til undervisning. Søknadsfrist er 1. mai 2018.
Les mer

Anne Skaret mottar Kari Skjønsberg-prisen 2018

"Vinneren av Kari Skjønsberg-prisen for 2018 har hatt et forholdsvis kort faglig virke innenfor barnelitteratur-forskningen, men har ikke desto mindre vist en stor og allsidig faglig aktivitet", sa juryleder Svein Slettan, da prisen ble delt ut onsdag 7. februar under barne- og ungdomslitteratur-konferansen "Se og Les 2018" i Bergen.
Les mer

Økokritikk i nordisk barne- og ungdomslitteratur

Mens naturen er sentral i nordisk barne- og ungdomslitteratur er den satt under relativt lite økokritisk forskning. Høgskolen på Vestlandet holder nå en workshop om dette temaet.
Les mer

Ny forskning fra det svenske forskningstidskriftet Barnboken

I år fyller Svenska barnboksinstitutets tidskrift Barnboken – tidskrift för barnlitteraturforskning 40 år. Til jubileet har de publisert fire nye artikler og tolv nye anmeldelser, blant annet av NBIs tidligere stipendiat, Lisa Nagel.
Les mer

Utlysning av NBI-stipendet 2018

Fra Kari Skjønsbergs Minnefond utlyses NBI-stipendet 2018. Stipendet er på kr 50 000. Alle akademiske og kunstneriske forskningsemner innen barne- og ungdomslitteratur er relevante. Søknadsfristen er 15. januar 2018.
Les mer
Les mer

Bård Sletvold Torkildsen, månedens illustratør i oktober 2018

Plutselig, 2017, Aschehoug
Plutselig, 2017, Aschehoug

Månedens illustratør er en historieforteller som drives av en skapertrang, og som fortsatt skulle ønske han var Spider-Man. 

– Hvorfor tegner du?
– Mitt første tegneminne er fra barnehagen. Må ha vært min første dag, så jeg hadde ingen venner der. Jeg satt meg ned ved et bord sammen med et par andre barn som satt og tegnet. Det ble en måte å få nye venner på. De var litt eldre enn meg og flinkere til å tegne Sonic, så jeg kopierte deres tegninger.  Jeg fortsatte nok fordi jeg ble oppmuntret ved at folk sa jeg var flink, så jeg tenkte at jeg var det. Føler man seg flink i noe er det gøy!
– Grunnen til at jeg fortsatt gjør det i dag er nok på grunn av trangen til å skape noe tror jeg, det kunne sikkert like gjerne vært musikk eller noe helt annet, men det var tegning jeg snublet over. Det å lage noe gir en utrolig god følelse, noe man kan være stolt av. Samtidig er det alltid noe å jobbe med så man blir aldri utlært, på den måten blir det heller aldri kjedelig.
– For et par år siden var det å skape pene bilder hele fokuset, men nå handler det mer og mer om historiefortelling. Jeg ser historier rundt meg konstant, og noen av historiene klarer jeg å få frem i bilder en gang i blant.

– Kan du fortelle litt om teknikken din?
– Til nå har det jeg har utgitt blitt gjort digitalt og da jobber jeg i Photoshop. Teknikken varierer fra gang til gang og det føles aldri som jeg er helt trygg på hva jeg driver med, noe som kan være frustrerende, men også utrolig givende når det klaffer. Når jeg først føler meg trygg på en prosess har jeg lett for å bli inspirert av noe som får meg til å jobbe annerledes like etterpå.
– Gjennom prøving og feiling har jeg lært at å ha en eller annen form for idé aller først er veldig viktig for meg. Det kan være et veldig klart bilde i hodet mitt, eller notater og små skisser på et ark. Fortsatt ryker jeg på en smell nå og da hvor jeg går videre for tidlig og det er nesten alltid en frustrerende prosess.

– Når jeg har en idé eller et bilde i hodet jeg liker begynner jeg å skrible. Masse rotete streker, prøver å bare la ting skje. Ikke henge meg for mye opp i hvordan jeg ser for meg det skal bli til slutt, men å jakte på den lille kilingen i magen som gir beskjed om at jeg er på rett vei. På den måten er det lettere for meg å få litt energi og liv inn i bildene. Gradvis rydder jeg opp i rotet, enten ved å legge nye lag over skissen, eller ved å tegne med viskelæret like mye som med blyanten å finne former på den måten. Om jeg skal ha synlige linjer til slutt eller ikke bestemmer hvor mye tid jeg bruker på dette stadiet. Når jeg føler jeg har nok til å gå videre begynner jeg med farger, før jeg går over til lys og skygge.
Jeg har funnet ut at det er viktig for meg å dele opp prosessen på denne måten, eller så blir det fort alt for mye å tenke på samtidig.
–I det siste har jeg begynt å eksperimentere litt med 3D. Jeg lager en enkel 3D modell av for eksempel et rom som jeg bruker som utgangspunkt. Da kan jeg fokusere mer på designdelen og mindre på perspektiv og komposisjon siden det er gjort på forhånd. Veldig gøy!

– Hva har filmmediet å si for ditt arbeid?
– Veldig mye! Jeg er kjempeglad i film, og liker å studere forskjellige elementer når jeg ser film. Det hender jeg glemmer og følge med på handlingen fordi jeg blir veldig opptatt av for eksempel lyssettingen eller komposisjonen. Filmskapere er ofte utrolig flinke på historiefortelling og hvordan man kan fortelle noe så effektivt som mulig så jeg prøver å bruke det. Jeg drar også på workshops jevnlig og hører på filmskapere og andre historiefortellere prate. Det er veldig givende.
–Noe annet som interesserer meg er designprosessen bak filmer, og spesielt animasjon som jeg håper på å kunne jobbe med en dag. Hvordan karakterene og miljøene skapes og kommer til live. Jeg har mange “art of” bøker som jeg blar igjennom støtt og stadig for inspirasjon.

– Vil du si noe om hva du arbeider med nå?
– Nå jobber jeg med en ny bokserie for Gloria Forlag. En krimserie for barn, om Privatdetektiven Tobias Mikkelsen, 9 år, og spesialist på tapte kosedyr…

– Kan du nevne noen inspirasjonskilder?
– Som sagt er film en stor del av det, men også verden rundt meg og jeg prøver å dra inspirasjon fra den så ofte jeg kan. Å se hvordan lyset forandrer stemningen i løpet av dagen, om det er inne eller ute er noe jeg heller aldri går lei av.  Jeg er også mentalt avhengig av å være ute i naturen (heldigvis bor jeg på landet så det krever ikke så mye arbeid å få til det).
– Å se på andres kunst er noe jeg gjør en del, og ofte litt for mye. Så ofte må jeg begrense det ellers kan det bli litt destruktivt og hindre min egen skaperevne. Men jeg har en lang liste med med folk som inspirerer meg, og den blir lenger hele tiden.

– Er det noen bildebøker du husker spesielt fra din barndom?
– Barndommen min var mest tegnefilm og tegneserier. Det var nok en del barnebøker også, men tydeligvis ingen som gjorde nok innrykk til at jeg husker de i dag. Jeg har noen minner fra James Gurneys Dinotopia, men ellers så var det mest Disney, Looney Tunes, Tom og Jerry og Pixar filmer. Så også en del Steven Spielberg filmer i ganske ung alder som gjorde en del inntrykk, Jurassic Park, E.T. osv. Når jeg lærte meg å lese selv ble det mye Pondus, Tommy og Tigern, og en del Spider-Man. Skulle fortsatt ønske jeg var Spider-Man.

Se mer på Bård Sletvold Torkildsens nettsider.

Russisk blikk på nordisk barnelitteratur

Denne uken arrangeres det en forskningskonferanse i St. Petersburg om nordisk barnelitteratur og leseerfaringer - og instituttets direktør Kristin Ørjasæter vil delta med innlegg sammen med en rekke andre forskere fra de nordiske landene, samt tegneserieskaperne Anders Kvammen og Anja Øverby.
Les mer

Barne- og ungdomslitteratur. Møtet med lesaren

Instituttets direktør, Kristin Ørjasæter, mener det er viktig at voksne forstår at barne- og ungdomslitteratur involverer barneleseren i fremstillingen av innholdet. Derfor har hun skrevet bok om hvordan barne- og ungdomslitteratur er strukturert.
Les mer

Call for papers for special issue: Catastrophic childhoods

Gjennom dette spesialnummeret ønsker vi forslag til artikler som bidrar til å belyse hva slags sjangre, bilder, metaforer, narrative mønstre, temaer og forestillinger om barndom som preger katastrofeforestillingen i dagens barne- og ungdomskultur
Les mer

Lisa Nagel disputerer 22. mars: Mot en ny vurdering av kvalitet i kunst for barn

Lisa Marie Nagel er den første stipendiaten ved Norsk barnebokinstitutt. Hun har vært tilknyttet forskerutdanningen ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk ved Universitetet i Oslo, og vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Kunst for barn som hendelser. En kritisk diskusjon av analytiske perspektiver i kunst for barn, med eksempler fra scenekunst, bildebøker og bildebokapper
Les mer

NBI-stipendet 2018 til prosjekt om visuelt språk i moderne bildebøker

Hannah Aukland har nylig mottatt NBI-stipendet 2018 på kr 50 000. Stipendet skal benyttes til å fortsette det arbeidet som hun startet på i sin masteroppgave om visuelt språk i moderne bildebøker, og forberede videre forskning.
Les mer

Doktorgradsstipendiat i nordisk litteraturvitenskap ved Universitetet i Agder

Utlysingen retter seg mot søkere med litteraturdidaktiske prosjekter knyttet til norsk eller nordisk barne- og ungdomslitteratur. Relevante prosjekter kan være av teoretisk, metodisk eller empirisk art, relatert til undervisning. Søknadsfrist er 1. mai 2018.
Les mer

Anne Skaret mottar Kari Skjønsberg-prisen 2018

"Vinneren av Kari Skjønsberg-prisen for 2018 har hatt et forholdsvis kort faglig virke innenfor barnelitteratur-forskningen, men har ikke desto mindre vist en stor og allsidig faglig aktivitet", sa juryleder Svein Slettan, da prisen ble delt ut onsdag 7. februar under barne- og ungdomslitteratur-konferansen "Se og Les 2018" i Bergen.
Les mer

Økokritikk i nordisk barne- og ungdomslitteratur

Mens naturen er sentral i nordisk barne- og ungdomslitteratur er den satt under relativt lite økokritisk forskning. Høgskolen på Vestlandet holder nå en workshop om dette temaet.
Les mer

Ny forskning fra det svenske forskningstidskriftet Barnboken

I år fyller Svenska barnboksinstitutets tidskrift Barnboken – tidskrift för barnlitteraturforskning 40 år. Til jubileet har de publisert fire nye artikler og tolv nye anmeldelser, blant annet av NBIs tidligere stipendiat, Lisa Nagel.
Les mer

Utlysning av NBI-stipendet 2018

Fra Kari Skjønsbergs Minnefond utlyses NBI-stipendet 2018. Stipendet er på kr 50 000. Alle akademiske og kunstneriske forskningsemner innen barne- og ungdomslitteratur er relevante. Søknadsfristen er 15. januar 2018.
Les mer
Les mer

Litteraturløft

Når kulturminister Trine Skei Grande åpner Nordisk barnebokkonferanse i Stavanger i februar er det foran en fullsatt sal med bibliotekarer, lærere, forfattere, illustratører, forlagsfolk, forskere og andre litteraturformidlere fra hele norden. Det gir et ekstra løft til en konferanse som ønsker å nå bredt ut, men ikke minst gir det et tydelig signal om at satsningen på barne- og ungdomslitteratur er høyt prioritert hos regjeringen, både når det gjelder spesifikke prosjekter knyttet til formidling og lesing, og som kunstart.

Denne høsten er en opptaktsfase til det som kan bli en av de mest spennende norske satsningene på litteratur og lesing noensinne. Regjeringen, NORLA, Nasjonalbiblioteket og NRK er noen av hovedaktørene bak et 2019 hvor Norge blir gjesteland under verdens største bokmesse i Frankfurt, med litteratur og kulturarrangementer i Tyskland gjennom hele året, i tillegg til den nasjonale satsningen Bokåret 2019.

For tiden ligger det utlyst en prosjektlederstilling hos NRK som vil bidra til at løftet for lesingen og litteraturen som er underveis vises fram på ulike medieplattformer, i kombinasjon med satsningen på bibliotek, bokmesse og leseprosjekter. Det er gledelig for et kunstfelt hvor formidlingspotensialet er nærmest ubegrenset.

Fra kulturministerens besøk hos Norsk barnebokinstitutt i juni. Foto: NBI/Niklas Lello.
Fra kulturministerens besøk hos Norsk barnebokinstitutt i juni. Foto: NBI/Niklas Lello.

Før sommeren besøkte kulturministeren og politisk ledelse både Norsk barnebokinstitutt (bildet) og Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere (NBU). Et viktig arbeid for institusjonene og organisasjonene på feltet har vært å komme med innspill til den nye kulturmeldingen 
og å bidra inn i det som skal bli en egen barnekulturmelding som skal leveres Stortinget høsten 2020. Det er her grunnlaget for satsningen på litteratur i ulike formater og på ulike plattformer skal legges for mange år framover.

Men før det er det mer som skal skje. Nylig mottok Nina Aspen Bastianprisen for sin oversettelse fra svensk av Frida Nilssons barnebok «Ishavspirater». Boken har tidligere vært nominert til Nordisk Råds barne- og ungdomslitteratur, en pris som også har bidratt til økt satsning på oversettelse mellom de nordiske landene. Vinneren av Nordisk råds barne- og ungdomslitteraturpris 2018 offentliggjøres og mottar prisen på 350 000 danske kroner 30. oktober i Operaen i Oslo i forbindelse med Nordisk råds sesjon.

Satsning på lesing, formidling, kunnskapsutvikling og synliggjøring gir nye muligheter for å løfte barne- og ungdomslitteraturen ut på nye arenaer for barn og unge, kunstnere og formidlere, i dialog med andre kunstarter, aktører og på nye plattformer. Det er det viktigste arbeidet for fremtidens lesere.

 

 

 

 

Russisk blikk på nordisk barnelitteratur

Denne uken arrangeres det en forskningskonferanse i St. Petersburg om nordisk barnelitteratur og leseerfaringer - og instituttets direktør Kristin Ørjasæter vil delta med innlegg sammen med en rekke andre forskere fra de nordiske landene, samt tegneserieskaperne Anders Kvammen og Anja Øverby.
Les mer

Barne- og ungdomslitteratur. Møtet med lesaren

Instituttets direktør, Kristin Ørjasæter, mener det er viktig at voksne forstår at barne- og ungdomslitteratur involverer barneleseren i fremstillingen av innholdet. Derfor har hun skrevet bok om hvordan barne- og ungdomslitteratur er strukturert.
Les mer

Call for papers for special issue: Catastrophic childhoods

Gjennom dette spesialnummeret ønsker vi forslag til artikler som bidrar til å belyse hva slags sjangre, bilder, metaforer, narrative mønstre, temaer og forestillinger om barndom som preger katastrofeforestillingen i dagens barne- og ungdomskultur
Les mer

Lisa Nagel disputerer 22. mars: Mot en ny vurdering av kvalitet i kunst for barn

Lisa Marie Nagel er den første stipendiaten ved Norsk barnebokinstitutt. Hun har vært tilknyttet forskerutdanningen ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk ved Universitetet i Oslo, og vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Kunst for barn som hendelser. En kritisk diskusjon av analytiske perspektiver i kunst for barn, med eksempler fra scenekunst, bildebøker og bildebokapper
Les mer

NBI-stipendet 2018 til prosjekt om visuelt språk i moderne bildebøker

Hannah Aukland har nylig mottatt NBI-stipendet 2018 på kr 50 000. Stipendet skal benyttes til å fortsette det arbeidet som hun startet på i sin masteroppgave om visuelt språk i moderne bildebøker, og forberede videre forskning.
Les mer

Doktorgradsstipendiat i nordisk litteraturvitenskap ved Universitetet i Agder

Utlysingen retter seg mot søkere med litteraturdidaktiske prosjekter knyttet til norsk eller nordisk barne- og ungdomslitteratur. Relevante prosjekter kan være av teoretisk, metodisk eller empirisk art, relatert til undervisning. Søknadsfrist er 1. mai 2018.
Les mer

Anne Skaret mottar Kari Skjønsberg-prisen 2018

"Vinneren av Kari Skjønsberg-prisen for 2018 har hatt et forholdsvis kort faglig virke innenfor barnelitteratur-forskningen, men har ikke desto mindre vist en stor og allsidig faglig aktivitet", sa juryleder Svein Slettan, da prisen ble delt ut onsdag 7. februar under barne- og ungdomslitteratur-konferansen "Se og Les 2018" i Bergen.
Les mer

Økokritikk i nordisk barne- og ungdomslitteratur

Mens naturen er sentral i nordisk barne- og ungdomslitteratur er den satt under relativt lite økokritisk forskning. Høgskolen på Vestlandet holder nå en workshop om dette temaet.
Les mer

Ny forskning fra det svenske forskningstidskriftet Barnboken

I år fyller Svenska barnboksinstitutets tidskrift Barnboken – tidskrift för barnlitteraturforskning 40 år. Til jubileet har de publisert fire nye artikler og tolv nye anmeldelser, blant annet av NBIs tidligere stipendiat, Lisa Nagel.
Les mer

Utlysning av NBI-stipendet 2018

Fra Kari Skjønsbergs Minnefond utlyses NBI-stipendet 2018. Stipendet er på kr 50 000. Alle akademiske og kunstneriske forskningsemner innen barne- og ungdomslitteratur er relevante. Søknadsfristen er 15. januar 2018.
Les mer
Les mer