Hopp til innholdet

Statistikk over barne- og ungdomslitteratur i Norge 2011

Statistikken er utarbeidet av Sofie Arneberg, forskningsbibliotekar ved Nasjonalbiblioteket.

Statistikken omfatter trykte bøker for barn og ungdom på norsk, samisk og kvensk utgitt i Norge eller av utenlandske forlag på norsk. Statistikken inkluderer nye utgaver av tidligere utgivelser, men ikke opptrykk. Skolebøker er heller ikke inkludert.

Bakgrunnsmaterialet for statistikken er Nasjonalbibliografien, forlagskataloger, Biblioteksentralen og andre kilder der man har funnet informasjon om utgivelser. Statistikken omfatter kun bøker som forlagene og Nasjonalbibliografien har definert som barne- og ungdomsbøker. Bøkene kommer fra mange små og store forlag og utgivere, og skiller seg dermed fra Den norske Forleggerforenings bransjestatistikk, som kun omfatter utgivelser fra medlemsforlagene.
Statistikken dekker 2011.

Se oversikt over alle statistikker

 

1270 bøker i 2011

For første gang har utgivelsestallet oversteget 1200 (diagram 1).

 

Statistikk 1

 

Utgivelsestallet er lavere i Norge enn i nabolandene Sverige, Danmark og Finland, men forholdstallet er som diagrammet viser nokså konstant (diagram 2).

 Statistikk 2

 

 

Nye bøker og gjenutgivelser

De 1270 utgivelsene i 2011 omfatter både nye og tidligere utgitte bøker (gjenutgivelser). En gjenutgivelse kan for eksempel være en bok med ny omslagsillustrasjon, en klassiker i ny oversettelse eller at boka utgis i en forlagsserie. Det ble gitt ut til sammen 1011 nye norske og oversatte bøker i 2011. Gjenutgivelsene utgjør dermed kun en fjerdedel av alle bøkene som kom ut. 445 utgivelser var nye norske bøker, 566 nye oversatte bøker, 167 oversatte gjenutgivelser og 92 norske gjenutgivelser (diagram 3).

 Statistikk 3

 

 

 Norsk og oversatt

Oversatte bøker utgjør 58 % (733) av det totale utgivelsestallet for 2011 (2010: 62 %). 66 % av bøkene er oversatt fra engelsk. Deretter følger svensk (10 %), fransk (7 %), tysk, dansk og nederlandsk. Det ble til sammen oversatt fra 14 språk i 2011 (diagram 4).

 Statistikk 4

 

 

 Bokmål og nynorsk

Av de 445 nye norske bøkene er 48 (11%) tilgjengelige på nynorsk. For de nye oversatte bøkene er tallet lavere, kun 8 (1,5%) er på nynorsk (diagram 5).

Statistikk 5

 

 

Romaner, bildebøker og fagbøker

Romaner, bildebøker og fagbøker utgjør de største bokgruppene. Det ble i 2011 gitt ut 534 romaner, 393 bildebøker og 283 fagbøker totalt (diagram 6).

 Statistikk 6

 

Av de nye norske bøkene var 42 % romaner, 31 % bildebøker og 22 % fagbøker (diagram 7).

Statistikk 7

 

 

 

Kvensk og samisk

I 2011 er det for første gang registrert utgivelser på kvensk for barn. Det ble utgitt tilsammen 32 barne- og ungdomsbøker på kvensk og samisk i 2011. 10 av disse er parallellspråklige (samisk eller kvensk og et eller flere andre språk), 1 kvensk, 3 lulesamiske, 13 nordsamiske og 4 sørsamiske.

 

 

 

Fagbøker for barn og ungdom

Det ble gitt ut 104 nye norske fagbøker for barn og ungdom i 2011 (2009: 81, 2010: 79). Totalt kom det ut 283 fagbøker. De fleste av fagbøkene er ulike hobby- og aktivitetsbøker (diagram 8).

 Statistikk 8

 

Statistikk for årene 1996-2010

 

Relaterte innlegg