Hopp til innholdet

«Å gi barn stemme» – om NBIs markering av Stemmerettsjubileet 2013

I annen halvdel av september vil Norsk barnebokinstitutt sette Stemmerettsjubileet på dagsorden gjennom utstillingen «Å gi barn stemme» i våre lokaler og på nett.

Foto: Microsoft office onlineStemmerett handler om å ha rett til sin egen stemme, fremstå som et subjekt, som et selvstendig, autonomt, handlende vesen. Det handler også om retten til å bli respektert og verdsatt for sine meninger. Den tidlige barnelitteraturen snakket til barn. Den moderne barnelitteraturen har hatt en ambisjon om å gi barn en stemme. Men det er en konstruert stemme der forfatteren har all makt over fiksjonspersonens måte å være barn på. Ved å skrive frem barnestemmen opprettholder barne- og ungdomslitteraturen autoriteten over barnets stemme.

Ved inngangen til en digital litterær æra står vi kanskje ved et tidsskille for barnelitteraturen. Også barn kan fortelle selv, direkte på nett i forskjellige forum. Dersom barn tar sin egen stemme tilbake kan det bli en radikal omveltning for barnelitteraturen, formynderne og barna.

Vi har tatt et dypdykk i stemmemangfoldet og sett nærmere på:

  • Hva skjer med barne- og ungdomslitteraturen når kulturen digitaliseres?
  • Hvordan kan et 5 sider selvbiografisk essay skrevet av en 19-åring resultere i en høylytt debatt?
  • Hvem er heltinner i dagens barne- og ungdomslitteratur?
  • Hva skjer når det er karakterene fra majoritetskulturen som er problemløserne i barne- og ungdomslitteraturen?
  • Hvem avgjør hva barn og unge tåler og hvilke litterære stemmer som skal være synlige på det barnelitterære feltet?
  • Stemmer det at den skandinaviske barndommen er eksepsjonelt fri og selvstendig?
  • Hvilken rolle hadde ungpikeboka i forhold til å bevisstgjøre unge jenter?
  • Hva er de etiske konsekvensene av et mediesamfunn med et ekstremt fokus på en estetikk dominert av spektakulære show? På hvilken måte kommer dette til uttrykk i barnelitteraturen?

Også vår tidligere utstilling «Serielitteratur» vil bli å finne i vårt nye nettutstillingsforum.

Nærmere informasjon kommer – følg med her på våre nettsider, facebook og twitter!

Stemmerettsjubileet 1913-2013
Om stemmerett – Wikipedia

 

Relaterte innlegg