Hopp til innholdet

Økt kompetanse og faglig trygghet gjennom videreutdanning ved instituttet

Vi har snakket med Farkhanda Amir (45), som er student ved vårt nettstudium i samtidslitteratur for barn og unge. Amir har jobbet på bibliotek de siste 20 årene, og stortrives i jobben på Deichman Lambertseter i Oslo.

Farkhanda Amir
Farkhanda Amir, foto: privat

– Du har jobbet på bibliotek i 20 år. Hvorfor søkte du på nettstudiet i samtidslitteratur?
– Tanken bak å søke studiet var å heve min kompetanse innen barne- og ungdomsbøker, og å få meg litt bibliotekfaglig utdannelse siden jeg ikke har bibliotekarutdanning. Samtidig ville jeg lære meg triks til å formidle barnebøker og kombinere det med verkstedaktiviteter.

– Hva har du fått ut av det?
– Jeg har fått kjennskap til den nyere barnelitteraturen. Jeg har blitt tryggere i jobben med å anbefale barnebøker av nyere dato, og klarer å påvirke foreldre som vil låne bøker med masse tung tekst, til å kanskje ta med seg en bok som det ikke er så mye tekst i men kan likevel kan være god lesing, og kan være med på å øke leselysten til barnet.

– Dette studiet har vært helt nettbasert siden starten, hva synes du om denne formen?
– Jeg synes det har vært topp å kunne ta dette studiet på nett, ting har vær veldig fint lagt til rette. Vi har fått god informasjon, og veldig bra veiledning.
Det jeg likte veldig godt med nettstudiene var videoressursene, for det var enklere å forstå sekundærlitteraturen, når man hadde tilgang til videoene som dekket mye av pensum.

– Hvordan har veiledningen vært underveis?
– Jeg er fornøyd med oppfølgningen jeg har fått av lærerne, det er vel min egen evne til å spørre som kanskje har gjort at jeg noen ganger har kviet meg med å spørre. Men hver gang jeg har lurt på noe, så har jeg alltid fått god veiledning, selv om det har vært helg. Så jeg er veldig fornøyd.

– Fungerte de digitale arbeidsformene for deg?
– Til å starte med ble jeg litt forvirret, men når jeg forstod forskjellen på studieplattformen og Slack, så synes jeg det var veldig oversiktlig, og det beste var å kunne ha tilgang til alle modulene gjennom hele studiet på et sted, og kunne bruke Slack som informasjonskanal og til å kontakt med medstudenter.

– Og hvordan har det vært å samarbeide med medstudentene?
– Jeg synes opplegget var bra, men jeg kunne godt ha tenkt meg at man kanskje kunne lagt opp til mer deling eller mer gruppearbeid. Jeg synes at én samtale pr. modul var litt lite (studiet består av åtte moduler, red. anm.), men gruppen brukte Slack aktivt hvis vi lurte på noe, og det syntes jeg fungerte bra.

– Har du jobbet fulltid under studiene?
– Ja, og det har fungert bra å kombinere full jobb med deltidsstudier ved instituttet. Det har vært en stor fordel med at studiet er nettbasert, at man har tilgang til ressursene hele tiden, og ikke må møte til bestemte tidspunkt for å få med seg undervisningen.

– Hvordan er studiet relevant for deg i jobben på biblioteket?
– Det positive med studiet har vært at jeg, i min alder, uten noen bibliotekarutdanning, ofte kunne være usikker når jeg skulle anbefale barne- og ungdomsbøker. Med dette studiet har jeg blitt trygg på bøkene jeg anbefaler til aldersgruppen. Jeg føler meg også mer kompetent til å lage formidlingsopplegg for barn der jeg kombinerer barnebøker og verkstedsaktiviteter slik jeg har ønsket å få til.

Her kan du lese mer om nettstudiet i samtidslitteratur for barn og unge.

Relaterte innlegg