Forfatterutdanningen er NOKUT-godkjent

Forfatterutdanningen ved NBI fikk NOKUT-godkjenning høsten 2010.

NBI arbeider for å holde et høyt nivå på alle sine aktiviteter og betrakter NOKUT-akkrediteringen som et middel til å sikre at forfatterutdanningen holder et solid høyt nivå.
NOKUT-godkjenningen fører til at Forfatterstudentene
  • får studiepoeng på lavere grads nivå i norsk høyere utdanning
  • kan innlemme den 2-årige forfatterutdanningen i en eventuell bachelor-grad etter avtale med universitet eller høyskole
  • kan søke om studielån i Statens lånekasse for utdanning
NBIs forfatterutdanning er den eneste rene utdanningen i barne- og ungdomslitteratur som er NOKUT-godkjent. Skrivekunstakademiet i Hordaland, Forfatterstudiet i Bø og Forfatterstudiet ved Universitetet i Tromsø er godkjent på samme nivå.
NBI forplikter seg med dette til å tilby studentene forskningsbasert undervisning og til selv å drive forskning.
Om NOKUT
«NOKUT er nasjonalt kvalitetssikringsorgan for høyere utdanning og fagskoleutdanning. Det innebærer tilsyn med utdanningsvirksomheten ved alle norske institusjoner som gir utdanning på dette nivået. NOKUTs tilsyn er en kontroll med institusjonenes interne kvalitetssikring av utdanningsvirksomheten og med at deres utdanningstilbud tilfredsstiller nasjonale kvalitetsstandarder.» Les videre på www.nokut.no 
Les mer

«Ikke helt alene» – et samarbeidsprosjekt fra start til mål

Constance Ørbeck-Nilssen og Akin Duzakin: Ikke helt alene

Bildeboka Ikke helt alene er et resultat av et møte mellom journalist og tidligere forfatterstudent ved NBI, Constance Ørbeck-Nilssen og illustratør Akin Düzakin.

Ideen til boka ble unnfanget våren 2008 på et seminar for forfatterstudenter og illustratører i regi av Ord & Bilde, et faglig nettverk for forfattere, illustratører og formidlere som ønsker å fremme bildebøker i Norge

Les mer

Les mer

Riv ned gjerdene – et møte med debutant Beate Muri

ved Birgitte Eek

Alle foto fra lanseringen: Maria Brandt, Omnipax
Omslagsfoto: Omnipax

Torsdag 20. august ble barneboka Jon Eltons vitaminfattige liv (Omnipax) lansert på Blå i Oslo. Boka er skrevet av Beate Muri, student fra det første kullet ved NBIs forfatterutdanning 2006-2007.

Les mer

Les mer

«Jeg kan liksom ikke stoppe nå»

Det nærmer seg avslutningen for det første kullet med studenter ved NBIs forfatterutdanning for barne- og ungdomslitteratur. Vi har spurt to av studentene, Anniken Bjørnes og Hanne Hagerup, om hvordan dette året har vært. Les mer

Les mer

Jeg skriver hver dag. Jeg har egentlig ikke noe valg

Erik Eikehaug er en av elevene ved NBIs forfatterutdanning som startet opp høsten 2006. For tiden jobber han med sitt hovedprosjekt som skal bli en kollektivroman for ungdom og voksne.

Les hele intervjuet med Erik Eikehaug, prosjektleder for forfatterutdanningen Dag Larsen og konsulent for elevene, forfatter Jon Ewo her: www.side2.no

Les mer