Hopp til innholdet

Ahmed Khateeb disputerer om barn og natur i barnelitteraturen

Omslag: Samlaget og Cappelen Damm

Ahmed Akef Khateeb disputerer 25. februar for ph.d.-graden ved Høgskulen på Vestlandet med avhandlinga Barnelitterære landskapskonstruksjoner. Økokritiske lesninger av tre danningsfortellinger.

«I norsk barnelitteratur har positive fremstillinger av relasjonen mellom barn og natur lenge vært et tilbakevendende motiv. Denne avhandlingen søker å utvikle kunnskap om hvordan naturfremstillinger er del av barnelitterære danningsfremstillinger gjennom å nærlese fremstillinger av natur og barndom i et utvalg moderne barnelitterære klassikere», står det på høyskolens nettsider.

Khateeb har i denne avhandlingen undersøkt tekstene i Stian Holes bildeboktrilogi om Garmann (2006–2010), Maria Parrs Tonje Glimmerdal (2009) og ungdomsromanen Fredlaus (2006) av Ragnar Hovland. Tekstene skiller seg fra hverandre ved at de tilhører ulike barnelitterære sjangre, og ved at de henvender seg til ulike aldersgrupper. Likevel har tekstene flere fellestrekk, særlig at natur og naturerfaringer har stor betydning for barnekarakterene.

Nina Goga og Lykke Harmony Alara Guanio-Uluru, begge professorer ved Høgskulen på Vestlandet har veiledet Khateeb i arbeidet med avhandlingen.

Disputasen finner sted 25. februar 2022, kl. 10.30 i auditorium M005 på Campus Bergen etter en prøveforelesning kl 9.00 samme sted med tema Fremstillingen av jenters danning i nordiske bildebøker fra 1970 til i dag. Førsteopponent er professor Anna Nordenstam ved Göteborgs universitet, andreopponent er professor Reinhard Hennig ved Universitetet i Agder og kommitéen ledes av førsteamanuensis Kristoffer Jul-Larsen ved Høgskulen på Vestlandet

Les mer på nettsidene til Høgskulen på Vestlandet

Relaterte innlegg