Hopp til innholdet

Anne Skaret mottar Kari Skjønsberg-prisen 2018

 

«Vinneren av Kari Skjønsberg-prisen for 2018 har hatt et forholdsvis kort faglig virke innenfor barnelitteraturforskningen, men har ikke desto mindre vist en stor og allsidig faglig aktivitet, og bidratt til å løfte fram områder i barnelitteraturforskningen som har vært lite påaktet», sa juryleder Svein Slettan, da prisen ble delt ut onsdag 7. februar under barne- og ungdomslitteraturkonferansen Se og Les 2018 i Bergen.

Prisen består av et reisestipend på 10 000 kroner.

Les juryens begrunnelse

Kari Skjønsbergs-prisen til fremme av forskning om barne- og ungdomslitteratur er Norges eneste barnelitterære forskningspris. Den tildeles annethvert år til en eller flere som har gjort betydningsfull forskning på barne- og ungdomslitteratur, eller viktig formidlingsarbeid knyttet til barne- og ungdomslitteraturforskning. Prisen er delt ut ti ganger siden 1997, og deles ut fra Kari Skjønsberg Fond, som nå forvaltes av Norsk barnebokinstitutt.

Anne Skaret. Foto: Niklas Lello/NBI

Anne Skaret er førsteamanuensis ved Høgskolen i Innlandet, avdeling for for lærerutdanning og naturvitenskap. Hun forsker og underviser i litterære emner, med barnelitteratur som sitt spesialfelt. Skaret har også en forskerstilling ved Norsk barnebokinstitutt, hvor hun deltar i forskningsprosjektet Litteratur, litteraturformidling og kunstopplevelse (2016-2018) og leder den empiriske delen av prosjektet. I 2012 disputerte Anne Skaret over ph.d.-avhandlingen Litterære kulturmøter: en studie av bildebøker og barns resepsjon ved Universitetet i Oslo. Senere har hun forsket på emner som barnelyrikk og Alf Prøysens forfatterskap, og hun holder nå på med et prosjekt om det intermediale forholdet mellom barnelitteratur og skulpturkunst. Skaret har også vært redaktør for Barnelitterært forskningstidsskrift/Nordic Journal of ChildLit Aesthetics.


Juryen
Juryen har bestått av Svein Slettan, førsteamanuensis ved institutt for nordisk og mediefag, Universitetet i Agder (leder), Tone Birkeland, tidligere førsteamanuensis i norsk ved Høgskolen på Vestlandet og Anne Kristin Lande, forskningsbibliotekar ved Nasjonalbiblioteket.


Mer om prisen
Prisen ble opprettet i forbindelse med Kari Skjønsbergs 70-årsdag i januar 1996. Skjønsberg (1926-2003) underviste i barnelitteratur ved Statens bibliotekhøgskole, senere Bibliotek- og informasjonsstudiene ved Høgskolen i Oslo fra 1968 til 1994. I fondets vedtekter står det om prisen:

«Stiftelsens formål er å stimulere til forskning, herunder også kunstnerisk forskning, og forskningsformidling innen fagfeltet barne- og ungdomslitteratur ved å dele ut henholdsvis NBI-stipendet og Kari Skjønsbergs pris.»

«Prisen tildeles i form av et reisestipend til en forsker eller forskningsformidler som har utmerket seg på fagfeltet. Styret oppnevner en fagjury for prisen, som tildeles annet hvert år.»

 

Tidligere mottakere

1997 – Tone Birkeland, Gunvor Risa og Karin Beate Vold

2000 – Harald Bache-Wiig

2002 – Åsfrid Svendsen

2004 – Ingeborg Mjør

2006 – Einar Økland

2009 – Astri Ramsfjell og Nina Goga

2011 – Elise Seip Tønnessen

2013 – Åse Marie Ommundsen og Svein Slettan

2015 – Anne Kristin Lande

 

Kontaktinformasjon
Anne Skaret, prisvinner, anne.skaret@hihm.no
mobil 482 18 119/jobb 62 51 76 81

Svein Slettan, juryleder, svein.slettan@uia.no
mobil 994 50 464/jobb 38 14 20 14

Kristin Ørjasæter, direktør Norsk barnebokinstitutt,
kristin.orjasater@barnebokinstituttet.no
mobil 416 82 158

 

Les mer om Se og les-konferansen

Relaterte innlegg