Egen stortingsmelding for barne- og ungdomskultur

Illustrasonsfoto: Daniel Truta

Norges første stortingsmelding for barne- og ungdomskultur er nå lagt frem, og regjeringen sier det er på tide at barne- og ungdomskulturen blir tatt på alvor.

Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet la i dag, 19. mars 2021, frem Norges første stortingsmelding om barne- og ungdomskultur. Oppleve, skape, dele – Kunst og kultur for, med og av barn og unge heter meldingen, og ett tusen barn og unge har bidratt i arbeidet med å forme fremtidens politikk på feltet. Deres innspill har vært retningsgivende i arbeidet med meldingen, skriver regjeringen i en pressemelding.

Viktig i seg selv

Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja la fram stortingsmeldingen sammen med kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby på Kulturtankens digitale årskonferanse fredag 19. mars.

–­ Vi må slutte å tenke på bare forebygging når det kommer til barne- og ungdomskultur. Vi må satse på barne- og ungdomskultur fordi det er viktig i seg selv, ikke bare fordi det skal hjelpe mot noe annet, sa Raja under lanseringen av stortingsmeldingen.

Mangfoldig kulturliv for alle

Målet med stortingsmeldingen er å legge til rette for at alle norske barn og unge får tilgang til et mangfoldig kunst- og kulturliv der de kan delta, skape, lære og mestre, uavhengig av bosted, økonomi, funksjonsevne og bakgrunn.

Det er særlig fire temaer som løftes frem i meldingen: Medvirkning, like muligheter for deltakelse, et relevant og representativt kunst- og kulturtilbud og samhandling og koordinering.

– Denne meldingen peker frem mot en ny kulturpolitikk, sier Norsk barnebokinstitutts direktør Kristin Ørjasæter.

– Det at barn har fått anledning til å spille inn og bli lyttet til under arbeidet med stortingsmeldingen er symptomatisk med den store vekten meldingen legger på medvirkning og deltakelse. Vi noterer at stortingsmeldingen er ledsaget av en miniversjon rettet mot barn som lesere. Det er også positivt at det legges opp til økt satsning på samiske språk og økt bruk av produksjoner på nynorsk, samtidig som barns digitale mediebruk blir behandlet på en konstruktiv måte.

Meld. St. 18 (2020–2021) Oppleve, skape, dele — Kunst og kultur for, med og av barn og unge

Relaterte innlegg