Hopp til innholdet

Leselyst for de minste

Veronica Salinas formidler med ASK-symboler

Leselyst med de minste – sammen om lesekultur er et nettbasert kurs for alle bibliotekarer.

Kurset, som lanseres 31. august, er et tilbud bibliotekarer som skal bidra til lesing og gode lesevaner hos de yngste barna.

Dette kurset er første steg i kompetansesatsingen Leselyst med dei minste som er en del av prosjektet Formidlingskompetanse i folkebibliotek, som er et samarbeid mellom ti fylkesbibliotek for å løfte kompetansen innefor formidling i bibliotekene.

«Med læringsressursen forsøker vi å samle oss bak nokre utvalde innsatsar som har potensiale til å påverke og nå ut med lesing og litteratur i barna sin kvardag.», skriver Siv Merethe Hatlem, seniorrådgiver i Vestland fylkeskommune i en pressemelding

I en av modulene i kurset tar Veronica Salinas fra instituttet for seg formidling av litteratur med alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) til barn med ulike behov. Her samarbeider hun med Ellen Marit Schjerverud fra Horten bibliotek under ledelse av Aase Wivestad fra Vestfold og Telemark fylkesbibliotek. Kurset tar for seg følgende temaer:

  • Universell formidling
  • Dialogisk lesning
  • Om Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)
  • Hvordan komme i gang med ASK i biblioteket?
  • Tilrettelagt leseaktivitet
  • Hvordan kan du lese og formidle en bok med symboler sammen med barn?
  • Formidling med ASK og konkreter for tekster og fortellinger som ikke er symbolsatt
  • Tilgang på samme bok i ulike formater bidrar til felles litterære opplevelser for alle barn
  • Nyttige ressurser for å få en oversikt over hva som finnes av tilrettelagt litteratur

Modulen støtter seg til forskningsresultatene i artikkelen Deltakende litteraturformidlingspraksis

Vi tilbyr også liknende kurs til våre studenter, og Salinas har forelest i dette på våre skrivekunstutdanninger på både bachelor– og masternivå.

Relaterte innlegg