Hopp til innholdet

‘‘No place like home’’: the facts and figures of homelessness in contemporary texts for young people

I august 2012 ble konferansen Nordisk barnelitteratur – et nytt kunstforskningsspørsmål? avholdt i Oslo som et samarbeidsprosjekt mellom de nordiske barnebokinstituttene. Konferansen samlet 60 deltakere fra hele Norden, flest nordmenn, men også mange dansker og noen svensker, i tillegg til deltakere fra USA og flere europeiske land. Konferanse-tittelen, Nordisk barnelitteratur – et nytt kunstforskningsspørsmål? oppfordret deltakerne til å gjennomtenke det barnelitterære forskningsfeltet i lys av så vel globalisering og migrasjon, som den omfattende tekniske utviklingen som har preget de senere årenes medier. Hver av de tre konferansedagene var viet separate deler av denne omfattende problemstillingen.

Les hele forordet til konferansepublikasjonen

‘‘No place like home’’: the facts and figures of homelessness in contemporary texts for young people er den første forskningsartikkelen som er publisert i etterkant av konferansen.

Mavis Reimer

The University of Winnipeg, Winnipeg, Canada

Abstract

The most common story for children is one in which a central character leaves home in search of an adventure or is pushed out of an originary home, journeys to an unfamiliar place, and, after a series of exciting and/or dangerous experiences, either returns home, or chooses to claim the unfamiliar space as a new home. Whether as historical novel, domestic fiction, or fantasy, this story finds its happy ending in the agreement of the child to be secure (and secured) inside. The turn of the millennium, however, has seen an increasing number of narratives for young readers that challenge the earlier pattern.

Using three Canadian novels for young people (published in 2004, 2006, and 2007) as examples, I demonstrate that, while these narratives may locate themselves within the context of a social-justice pedagogy and are concerned to teach young people the facts of homelessness and to promote thoughtful reflections on the underlying social causes of which homelessness is the symptom, readers are also invited to understand the young characters in the text more abstractly, as figures that represent possible ways of being in the world. Indeed, many of the recent narratives for young people replicate, almost uncannily, the metaphors and rhetorical turns of the theorists of globalization.

Les hele artikkelen i Barnelitterært Forskningstidsskrift

Konferansen ble støttet av Nordisk Kulturfond

Relaterte innlegg