Hopp til innholdet

Veronica Salinas er ansatt som litteraturformidler i Norsk barnebokinstitutt

Veronica Salinas er ansatt i en nyopprettet stilling ved instituttet, og skal jobbe med utvikling og mangfold innenfor litteraturformidling.

Norsk barnebokinstitutt arbeider for at litteraturen skal kunne kommunisere med alle barn og unge, uansett hvem de er og hvilke kanaler de oppsøker. For å styrke instituttets mangfoldskompetanse og utforske nye litteraturformidlingsmetoder rettet mot barn og unge har Norsk barnebokinstitutt ansatt litteraturformidler, forfatter, skuespiller og dramatiker Veronica Salinas i en 100 prosent stilling.

Kristin Ørjasæter
Kristin Ørjasæter. Foto: Niklas Lello.

– Det er en stor glede å kunne ønske Veronica Salinas velkommen til Norsk barnebokinstitutt. Hun er en allsidig kunstner, dedikert til arbeidet med å formidle. Hun vil at litteratur skal oppleves relevant for alle barn og unge, også de som ikke kjenner seg hjemme i litteraturen, sier instituttets direktør Kristin Ørjasæter.
– I tillegg til viljen som avdekker et inkluderende og demokratisk litteratursyn, og den kunstneriske bakgrunnen, har Veronica Salinas mangeårig erfaring som litteraturformidler. I den rollen har hun utviklet ulike formidlingskonsepter, og det er det hun er engasjert til å jobbe med hos oss.

Salinas skal utarbeide ulike konsepter for deltakende litteraturformidlingspraksiser og prøve ut disse konseptene i forhold til litteratur i ulike medier og overfor ulike målgrupper av barn og unge. Resultatene av utprøvingen skal formidles inn i instituttets kurs og undervisning og i ulike publikasjoner.

Veronica Salinas. Foto: Kristin Aafløy Opdan

– Både i mitt arbeid som frilanser og i min stilling i Leser søker bok har jeg vært involvert i ulike prosjekter som har gitt meg kompetanse i arbeidsformer som undersøker hvordan litteraturen oppleves som relevant for barn og unge, og hvordan man kan aktivere kreativiteten i målgruppene. Prosjektene har vært rettet mot barn og unge med flerkulturell bakgrunn, eller barn og ungdom med dysleksi og konsentrasjonsutfordringer for å nevne noen, sier Veronica Salinas.

– Jeg har kompetanse i å jobbe med demokratisk formidling. Når store grupper barn og unge ikke speiles i litteraturen oppleves den som mindre relevant og litteraturen blir ikke lengre et demokratisk rom med plass til alle. Med min samlede kunnskap og erfaring fra utdannelse og jobber mener jeg at jeg har mye å bidra med i de arbeidsoppgavene som skal løses hos Barnebokinstituttet, og gleder meg til alt som kommer fremover!

Veronica Salinas kommer fra stillingen som rådgiver og formidler i organisasjonen Leser søker bok, hvor hun har vært ansatt siden 2013.

Salinas har sin skuespillerutdannelse fra EAD, teaterhøyskolen i Buenos Aires, i tillegg til en bachelor i portugisisk språk fra FUNCEB, Buenos Aires, og en bachelor i spansk og portugisisk litteratur fra Universitet i Oslo. Hun har tatt første del av en master i spanskspråklig litteratur ved UiO, og fra 2009-2011 gikk hun ved Forfatterutdanningen ved Norsk barnebokinstitutt. Salinas har gitt ut flere bøker på norsk som er oversatt til en rekke språk, og har lang erfaring i ledelse av fysiske og digitale språkkafeer.

Hun har undervist for bachelor- og mastergradsstudenter på bibliotekutdanningen på OsloMet, og i digital formidling for Masterstudiet i barne- og ungdomslitterær skrivekunst ved Norsk barnebokinstitutt. I en årrekke har hun kurset bibliotekarer i formidling og kommunikasjon, og hun har deltatt i det kunstneriske nettverket innenfor Kulturrådets mangfoldsprosjekt «Inkluderende kulturliv i Norden».

Salinas starter i 50 prosent stilling fra 1. mai, og i 100 prosent stilling fra 1. juni.


Relaterte innlegg