Hopp til innholdet

Statistikk over bokutgivelser for barn og unge i 2015

Statistikken er basert på oversikter som Nasjonalbiblioteket har utarbeidet for Norsk barnebokinstitutt.

Av Kristin Ørjasæter og Ellen Larsen, Norsk barnebokinstitutt

Statistikken for 2015 omfatter trykte bøker for barn og unge på norsk, samisk og andre språk, utgitt i Norge. Statistikken inkluderer nye utgaver av tidligere utgivelser, men ikke opptrykk. Skolebøker er heller ikke inkludert.

Kommentar til statistikken 2015 ved Kristin Ørjasæter

Her er statistikken for 2014
Her er statistikken for 2013
Her finner du oversikt over aktuelle saker rundt statistikk,
samt alle NBIs statistikker.

 

Statistikk for 2015

Det ble i 2015 gitt ut 1116 bøker på norsk for barn og unge i Norge. Det er det laveste utgivelsestallet på åtte år, men nedgangen er ikke dramatisk.

En stikkprøve viser utviklingen over tid.

 

Figur 1. Foto: NBI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 1990 ble gitt ut 624 titler på norsk, i 2000 var ikke utgivelsestallet steget mer enn til 719, men i 2010 ble det gitt ut hele 1185 titler. At det i 2015 ‘bare’ ble utgitt 1116 titler kan tyde på at veksten er stagnert.

En nærmere undersøkelse av de de 12 siste årene viser at utgivelsestallet steg markant i 2005, holdt seg stabilt til og med 2007, og så steg markant igjen i 2008. Deretter har antallet svingt mellom 11- og 12-hundre titler. Det har aldri vært utgitt så mange bøker for barn og unge som i 2011, da det ble gitt ut 1270 titler. Deretter har bokutgivelsene gått noe ned.

 

Figur 2. Foto: NBI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helt nye bøker og bøker gitt ut på nytt
De 1116 utgivelsene i 2015 omfatter både nye og tidligere utgitte bøker, men ikke nye opplag og ikke skolebøker. Tidligere utgitte bøker, eller såkalte gjenutgivelser, kan for eksempel være bøker med nye illustrasjoner, klassikere i nye oversettelser, eller bøker som kommer i en ny forlagsserie.

En fjerdedel av alle bøkene som kom ut i 2015 var gjenutgivelser (275 av 1116). I 2014 utgjorde gjenutgivelsene en femtedel (253 av 1209).

Gjenutgivelsene i 2015 utgjorde 28 % av de oversatte bøkene (189 av 671) og 19 % av de norske (86 av 445).

Av alle bøkene for barn og unge fra 2015 var:
359 nye norske bøker
86 norske gjenutgivelser
482 nye oversatte bøker
189 gjenutgitte oversettelser

 

Figur 3. Foto: NBI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammenlignet med tallene fra 2013 og 2014 viser 2015-utgivelsene en nedgang. Det er de nye utgivelsene som har sunket, tendensen er tydeligst for nye norske bøker.

I 2013 ble det gitt ut 401 nye norske bøker, i 2014 ble det gitt ut 386 nye norske bøker, mens det i 2015 bare ble gitt ut 359 nye norske bøker.

Når det gjelder nye oversettelser har pendelen svingt frem og tilbake: I 2013 ble det gitt ut 491 nye oversettelser, i 2014 ble det gitt ut 570 nye oversettelser, mens det i 2015 ble gitt ut 482 nye oversatte bøker.

Gjenutgivelsene av nye norske titler har holdt seg relativt stabilt (2014: 79, 2013: 88), mens gjenutgivelsene av oversatte bøker har steget noe (2014: 174, 2013: 168).

 

 

Norske og oversatte bøker i 2015
40 % av alle utgivelsene i 2015 er originalt norske (445 av 1116), mens 60 % er oversettelser (671 av 1116). Det er som forventet.

 

Figur 4. Foto: NBI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flest oversettelser fra engelsk

I 2015 er oversettelsene fra 13 språk. Det vanlige er 15 eller 16 språk.

 

Figur 5. Foto: NBI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blant de oversatte bøkene fra 2015 er:
457 oversatt fra engelsk, det utgjør 68 % (2014: 71 %)
65 oversatt fra svensk, det utgjør 10 % (2014: 11 %)
57 oversatt fra tysk, det utgjør 8 % (2014: 4 %)

37 oversatt fra fransk, det utgjør 6 % (2014: 4 %)
30 oversatt fra dansk, det utgjør 5 % (2014: 4 %)
8 oversatt fra finsk, det utgjør 2 % (2014: 2 %)

6 titler er registrert som oversatt fra gresk, det utgjør 1 % (2014: ingen). Skjønt er dette egentlig oversettelser? Det gjelder Anne B. Ragdes gjengivelser av Æsops fabler.

4 oversatt fra nederlandsk, det utgjør 0,6 % (2014: 1 tittel)
3 oversatt fra spansk, det utgjør 0,5 % (2014: 1 tittel)
I tillegg er det oversatt 1 tittel fra henholdsvis arabisk, italiensk, japansk og persisk.

Det er i 2015 ingen oversettelser fra islandsk, færøysk, tsjekkisk, polsk og portugisisk, som alle var representert i 2014.

 

 

Mindre nytt nordisk enn tidligere, mer tysk og fransk

Av de 841 helt nye bøkene som ble gitt ut i 2015 var 359 forfattet på norsk, 306 nye oversettelser var fra engelsk, 54 fra tysk, 52 fra svensk, 28 fra fransk, 23 fra dansk, 5 fra finsk, 3 fra gresk (skjønt de er vel egentlig ikke oversettelser), 4 fra nederlandsk, 3 fra spansk og 1 fra henholdsvis arabisk, italiensk, japansk, samt 1 persisk diktsamling.

Det mest oppsiktsvekkende er ikke at oversettelser fra engelsk har sunket (fra 393 i 2014 til 306 i 2015), men at også nordiske språk taper terreng. I 2015 ble det bare gitt ut 80 bøker oversatt fra nordiske språk, mens det i 2014 ble det gitt ut 103 nye titler oversatt fra nordiske språk (55 fra svensk, 26 fra dansk, 12 fra finsk, 6 fra islandsk, 3 fra nordsamisk til bokmål, og 1 fra færøysk). En slik sammenligning skal ikke tillegges for mye vekt all den tid det ble gitt ut flere titler i 2014 (1209) enn i 2015 (1116).

Til gjengjeld er forholdstallet mellom nordiske og sentraleuropeiske språk endret. For første gang gis det ut flere oversettelser fra tysk (2015: 54, 2014: 29,) enn fra svensk (2015: 52, 2014: 55) og fra fransk (2015: 28, 2014: 23) enn fra dansk (2015: 23, 2014: 26).

 

 

Nynorske utgivelser

61 av de 1116 utgivelsene var på nynorsk, bare 5,5 %.
45 nynorske bøker er nye, 16 er gjenutgivelser.
42 er norske, 19 er oversettelser

 

Figur 6. Foto: NBI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 nye titler var skrevet på nynorsk, det utgjør 9 % av de 359 nye norske bøkene.
9 gjenutgivelsene var skrevet på nynorsk, det utgjør 10,5 % av de 86 norske gjenutgivelsene.
12 nye titler var oversatt til nynorsk, det utgjør 2,5 % av de 482 nye oversatte bøkene.
7 gjenutgivelsene er oversettelser, det utgjør 3,7 % av de 189 gjenutgitte oversettelsene.

I 2015 skiller oversettelsene til nynorsk seg fra oversettelsene til bokmål ved at dansk dominerer over engelsk, tysk inntar på 3.plassen, mens fransk og svensk deler 4.plassen.
Av de 12 helt nye oversettelsene til nynorsk er 6 fra engelsk, 4 fra tysk, og 2 fra dansk. Med unntak for én billedbok er alle de andre klassifisert som fortellinger.
Av de 7 gjenutgitte oversettelsene til nynorsk er 5 fra dansk, 1 fra svensk og 1 fra fransk. Én av dem er en barnebibel, én er en eventyrantologi, de fem andre er klassifisert som fortellinger.

 

 

Samiske språk
I tillegg til de 1116 utgivelsene på norsk, ble det i 2015 utgitt 17 bøker på samiske språk.

Dette inkluderer 2 parallellspråklige fortellinger (nordsamisk og bokmål), og 1 parallellspråklig (sørsamisk og lulesamisk) bildebok. Og 2 bildebøker oversatt fra bokmål til alle de 3 samiske språkene.

I tillegg er det utgitt 6 andre bøker er på nordsamisk (en bok om bokstaver, Æsops fabler, 3 fortellinger og 1 bildebok), samt 2 andre bøker på sørsamisk (Trond Viggo Torgersens Kroppen og 1 bildebok).

Det er bare 5 helt nye bøker som er skrevet på samisk, alle på nordsamisk.

 

 

Noen få utgivelser på andre språk
I tillegg til de 1116 utgivelsene på norsk og 17 på samiske språk, ble det i 2015 utgitt 18 bøker på 8 andre språk for barn og unge i Norge.

Dette inkluderer 1 parallellspråklig (vietnamesisk og engelsk og bokmål) bildebok og 1 parallellspråklig (japansk og nynorsk) fortelling. 1 bok om språk er utgitt på igbo, som snakkes i sørøst-Nigeria. 1 bok om leseglede med tall er oversatt fra bokmål og utgitt på både tysk, engelsk og fransk. I tillegg er det oversatt en bildebok til tysk og to til engelsk, samt utgitt to engelske fortellinger. En bok om Nikolai Astrup er også utgitt på engelsk. Dessuten er 5 bildebøker oversatt fra bokmål til bulgarsk og 1 diktbok er utgitt originalt på bengalsk.

Nasjonalbiblioteket tar forbehold om at det kan finnes utgivelser på andre språk som de ennå ikke har registrert.

 

 

Bokgrupper
Fordelingen mellom bokgrupper er som forventet. Nesten halvparten av utgivelsene er fortellinger, billedbøker dominerer over sakprosa, mens det utgis noen få bøker som ikke følger denne hovedklassifiseringen.

 

Figur 7. Foto: NBI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Romaner/fortellinger inkluderer her både lettlestbøker og andre illustrerte fortellinger.
Bildebøker inkluderer her 12 tegneseriebøker.
Sakprosa inkluderer både religiøse bøker og aktivitetshefter.
Annet utgjør her 8 bøker med dramatekster, 20 bøker klassifisert som eventyr, 6 diktbøker, 5 sangbøker og 3 utgivelser klassifisert som Annet.

 

Figur 8. Foto: NBI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sakprosa for barn og unge

Det ble til sammen utgitt 221 bøker klassifisert som sakprosa for barn og unge i 2015 (2014: 219).

Av dette er 196 nye bøker, 25 er gjenutgivelser.
125 bøker er oversettelser (57 %), mens 96 er norske (43 %).

24 % av den totale sakprosautgivelsen fra 2015 er aktivitetsbøker (53 av 221). 27 er norske, 26 er oversatt. Bøkene inkluderer alt fra å tegne til å lære seg å stå på ski, spille sjakk og invitere til bursdagsfest, tegne og leke.

20 % er katalogisert som naturvitenskap og matematikk (45 av 221). 23 er norske, 22 er oversatt. Bøkene handler for eksempel om dyr, tall, universet og naturen.

19 % er religion (42 av 221). For første gang er det ikke utelukkende kristne bøker, 6 titler som er oversatt fra engelsk har et muslimsk innhold. For øvrig er det snakk om bibler og bibelhistorier, en kristen bønnebok, en konfirmasjonsbok, to adventsbøker, og flere aktivitetsbøker.

15 % er katalogisert som medisin, teknologi og anvendt vitenskap (33 av 221). 5 er norske, 28 er oversatt. Bøkene handler for eksempel om mat og kakebaking, hunde- og hestestell og om menneskekroppen.

5,9 % er geografi og historie (13 av 221). 6 er norske, 7 er oversettelser. Bøkene handler for eksempel om David Livingstone, Egypt, Paris, Trondheim og Kristiansand.

5,4 % er katalogisert som samfunnsvitenskap (12 av 221). 9 er norske, 5 er oversatt. Bøkene handler for eksempel om økonomi, politikk, terror og miljø.

3,6 % er filosofi, psykologi og etikk (8 av 221). 3 er norske, 5 er oversatt. Bøkene handler om vilje, grubling, lykke etc.

3,2 % er språkrelaterte (7 av 221). 6 er norske, 1 er oversatt. Bøkene handler om bokstaver, ord og lesning, og fremmede språk.

2,3 % er registrert innenfor litteraturkategorien (5 av 221). 4 er norske, 1 er oversatt. 3 av bøkene handler om vitser, 1 om C.S. Lewis og 1 om Astrid Lindgren.

1,4 % er generelle skrifter (3 av 221). Ingen er norske, alle 3 er oversatt fra engelsk; et juniorleksikon, et atlas og en bok som spør hvorfor til ulike ting.

Sammenlignet med året før er sakprosautgivelsene i 2015 relativt lik, bortsett fra at det er færre aktivitetsbøker og at islam er inkludert i de religiøse bøkene.

Det ble bare gitt ut 7 sakprosabøker på nynorsk i 2015. 4 nye norske og 3 gjenutgivelser, hvorav 2 norske og 1 oversatt. Det ble ikke utgitt noen nye oversettelser av sakprosa til nynorsk i 2015. Men dette er bedre enn i 2014. Da ble det bare gitt 4 sakprosabøker på nynorsk, 2 nye norske, 2 gjenutgivelser av norske bøker, og ingen oversettelser overhode.

 

Figur 9. Foto: NBI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ny norsk sakprosa utgitt i 2015

Det ble gitt ut 80 helt nye norske sakprosatitler for barn og unge i 2015.

Av disse er bare 3 på nynorsk. 2 av de nynorske er katalogisert som religion (kristendom), mens 1 er katalogisert som naturvitenskap og handler om klima.

 

Figur 10. Foto: NBI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 nye norske bøker handler om kunst og fritidsaktiviteter. Bøkene handler om musikk, billedkunst, fotball og quiz.

De 21 naturvitenskapelige bøkene handler om dyr, til lands og til vanns og i lufta, samt om verdensrommet og om klima.

De 10 religiøse bøkene er kristne; bønner, bibelhistorier, fortellinger, konfirmantbok og adventsfortellinger.

De 7 samfunnsvitenskapelige bøkene handler om økonomi, politikk, miljø og spøkelser.

De 5 bøkene om språk handler om bokstaver, fremmedspråk og lesing.

De 5 bøkene om medisin, teknologi og anvendt vitenskap handler om kropp og gårdsliv.

De 5 bøkene om geografi og historie handler om hjemlige steder og fremmede steder og hvordan det var før.

De 3 bøkene om filosofi, psykologi og etikk handler om livet, lykke og grubling.

Av de 3 bøkene under litteraturemnet er det 1 biografi om Astrid Lindgren og 2 vitsebøker.

Det ble ikke gitt ut noen nye norske bøker registrert som generelle skrifter i 2015.

 

 

359 nye norske bøker

Det kom ut 359 nye norske bøker i 2015, gjenutgivelser og oversettelser ikke medregnet.
170 romaner og fortellinger (47,3 %)
101 bildebøker (28,1 %)
80 sakprosa (22,3 %)
8 annet (2,2 %)
Forholdet mellom bokgruppene er som forventet, jamfør oversikten over de siste fem år.

 

Figur 11. Foto: NBI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relaterte innlegg