Hopp til innholdet

Norsk barnebokinstitutt søker ny leder for forfatterutdanningen

Illustrasjonsfoto: StockSnap

Stilling ledig: vi søker etter en person med skrivekunstnerisk erfaring til å lede og utvikle vår forfatterutdanning.

Norsk barnebokinstitutt er en privat stiftelse med tilhold på Solli plass i Oslo, i tilknytning til Nasjonalbiblioteket. Budsjettet er på om lag 11 millioner. 11 ansatte utgjør 9,2 årsverk dedikert til forskning, undervisning og formidling.

Norsk barnebokinstitutt har to akkrediterte utdanningsforløp: en skrivekunstutdanning (60 stp) på lavere grads nivå, og en nettbasert videreutdanning av litteraturformidlere (30 stp). Forskningen er knyttet til utdanningsforløpenes behov; skrivekunstnerisk utviklingsarbeid og litteraturformidling. Instituttet drifter også det nordiske Barnelitterært Forskningstidsskrift (BLFT)/Nordic Journal of ChildLit Aesthetics, og formidler kunnskap om barne- og ungdomslitteratur gjennom foredrag og fagartikler, seminarer, websider og sosiale medier.

Forfatterutdanningen ved Norsk barnebokinstitutt. Utdanning i skrivekunst og litteraturformidling ble etablert som et prøveprosjekt i 2006, fra 2009 har utdanningen vært en fast bestanddel av instituttets virksomhet. Utdanningen har 15 studieplasser. Undervisningen tilbys på halvtid og er akkreditert til 60 studiepoeng på BA-nivå. Se studieplan.

Utdanningens leder nærmer seg pensjonsalder. Norsk barnebokinstitutt søker hans etterfølger. Stillingen inneholder tre hovedarbeidsoppgaver: Faglig ledelse av Forfatterutdanningen ved Norsk barnebokinstitutt. Utdanning i skrivekunst og litteraturformidling, kunstnerisk utviklingsarbeid, og videreutvikling av utdanningen. Dette innebærer blant annet:

  • Ansvar for utdanningens faglige innhold og utvikling
  • Undervisning, veiledning og oppfølging av studentene
  • Samarbeid med, veiledning og oppfølging av utdanningens øvrige lærere og veiledere
  • Gjennomføring av kunstnerisk utviklingsarbeid i pakt med forfatterutdanningens behov og instituttets forskningsprofil
  • Utarbeidelse av nye studieprogram og emner på MA-nivå i samarbeid med direktør

Søkere bør ha solid skrivekunstnerisk erfaring og relevant erfaring med så vel veiledning av kunstneriske prosesser som oppbygging av undervisningsprogrammer, i tillegg til god kjennskap både til utdannings- og kunst- og kulturfeltet.

Den som ansettes har relevant kunstnerisk kompetanse som professor eller førsteamanuensis og vil få FoU-tid i forhold til kompetanse. Norsk barnebokinstitutt vil sørge for kompetansevurdering av de mest aktuelle søkere etter Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

De søkere dette er aktuelt for vil bli bedt om å ettersende tre eksemplarer av sentrale verk fra sitt kunstneriske virke. Personlig egnethet vil også tillegges stor vekt. Det innebærer gode samarbeids-, kommunikasjons- og gjennomføringsevner samt vilje til å gjøre forfatterutdanningen og videreutviklingen av denne til sin fremtidige karriere.

Norsk barnebokinstitutt er en IA-bedrift. Den som ansettes forventes å være en del av det daglige miljøet. Lønn etter avtale. Norsk barnebokinstitutt har eget lønns- og stillingssystem, ytelsesbasert privat pensjonsordning og tariffbasert avtalefestet pensjonsordning (AFP) for ansatte i privat sektor.

Informasjon om stillingen kan fås ved henvendelse til utdanningsleder Dag Larsen, mobil: 908 44 822, email: dag.larsen@barnebokinstituttet.no, eller ved henvendelse til direktør Kristin Ørjasæter, mobil: 416 82 158, email: kristin.orjasater@barnebokinstituttet.no

Søknadsfrist: 1. september 2018.

Søknadsbrevet skal antyde en visjon for videreutviklingen av forfatterutdanningen. Søknaden skal inneholde CV med oversikt over relevant kompetanse og kunstnerisk virke samt kontaktinformasjon til minst to referanser. Søknadsbehandlingen vil ta om lag fire måneder. Ønsket tiltredelsesdato: 1. april 2019.

Søknad kan sendes på e-post til: kristin.orjasater@barnebokinstituttet.no, og merkes «Leder for forfatterutdanningen».

Relaterte innlegg