Hopp til innholdet

Kari Skjønsbergs pris til fremme av forskning om barne- og ungdomslitteratur 2013

Kari Skjønsbergs pris til fremme av forskning om barne- og ungdomslitteratur deles ut annenhvert år av Avdeling for journalistikk, bibliotek- og informasjonsfag ved Høgskolen i Oslo og Akershus, i forbindelse med Kari Skjønsberg-dagene. Prisen består av et grafisk blad og et reisestipend på 10 000 kroner.

Foto: UiA og HiOA

I år gikk prisen til Svein Slettan, førsteamanuensis ved institutt for nordisk og mediefag, Universitetet i Agder, og Åse Marie Ommundsen, førsteamanuensis ved fakultet for lærerutdanning og internasjonalestudier, Høgskolen i Oslo og Akershus.

Juryen uttaler om Åse Marie Ommundsen:  «Med sin teft for de brennbare diskusjonene både i det barnelitterære forskningsfeltet og i mediastyrte debatter, og med sin iver etter å gjøre egen forskning og aktuelle problemstillinger i ny norsk barne- og ungdomslitteratur kjent for lesere og forskere i andre land, har juryen funnet Åse Marie Ommundsen som en verdig mottaker av Kari Skjønsbergs-prisen.»

Om Svein Slettan sier juryen: «Prisvinneren er selv en pioner, han er den første norske forsker som tar en litterær doktorgrad på ungdomslitteratur. Dermed peker han også på denne kategorien bøker som litteraturvitenskapelige interessant, og bidrar slik til en statusheving av ungdomslitteraturen. Tilfanget av tekster som analyseres i avhandlingen, omfatter også poptekster og film. Slik mediefeltet i dag framstår, med glidende overganger mellom sjangrer og medieuttrykk, fanger dette utvidede teksttilfanget noe karakteristisk ved samtidslitteraturen for (og om) ungdom.»

«Felles for årets to prisvinnende forskere, er en interesse for det grenseoverskridende i barne- og ungdomslitteraturen. Ommundsen har dette eksplisitt uttrykt i tittelen på avhandlingen sin, mens Slettan har interessert seg for litteratur om ungdom, der han ikke bare har vært opptatt av kjønnsrolleoverskridelser hos de litterære karakterene, men også har pekt på litterære kvaliteter som gir denne litteraturen potensiale til å overskride sitt primærpublikum.»

Les juryens begrunnelse ved Nina Goga

Kari Skjønsbergs pris ble i år bli utdelt av nasjonalbibliotekar Vigdis Moe Skarstein.

Prisen er oppkalt etter Kari Skjønsberg, som fra 1968 til 1994 underviste i barnelitteratur ved Statens bibliotekhøgskole, senere Avdeling for journalistikk, bibliotek- og informasjonsfag ved Høgskolen i Oslo. Prisen ble opprettet på hennes 70-årsdag i januar 1996, og første gang utdelt i 1997. (Kilde: Wikipedia)

Les mer på HiOAs nettsider

Kari Skjønsberg-dagene 2013
Norsk barnebokinstitutt gratulerer!

Illustrasjon

 

Relaterte innlegg