Hopp til innholdet

Lisa Nagel disputerer 22. mars: Mot en ny vurdering av kvalitet i kunst for barn

Lisa Marie Nagel er den første stipendiaten ved Norsk barnebokinstitutt. Hun har vært tilknyttet forskerutdanningen ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk ved Universitetet i Oslo, og vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Kunst for barn som hendelser. En kritisk diskusjon av analytiske perspektiver i kunst for barn, med eksempler fra scenekunst, bildebøker og bildebokapper

Lisa Nagel. Foto: UiO

Kunstnere, kritikere og forskere avskrives fort som instrumentelle, tendensiøse eller generaliserende når de inkluderer barns opplevelser i sin vurdering av kunstnerisk kvalitet. Lisa Nagel argumenterer mot denne holdningen, og hevder i sin avhandling at kunst for barn må ta utgangspunkt i barns opplevelser.

Hva gjør Bukkene Bruse på Badeland til en kunstnerisk interessant utgivelse for barn? Er urolige og ukonsentrerte barn et tegn på dårlig oppdragelse eller dårlig teater? Og hvordan vurderer voksne kvalitet i kunst som ikke er laget for dem?

I kunst for barn anses det som tabu å inkludere barns opplevelser i diskusjonen om kunstnerisk kvalitet. Som kritiker anses man som useriøs og ufaglig, som kunstner oppfattes man som instrumentell og pedagogisk og som forsker som tendensiøs dersom man legger barns opplevelser til grunn for egne vurderinger av kvalitet.

Lisa Nagel argumenterer for det motsatte. I avhandlingen hevder hun at en diskusjon av kvalitet i kunst for barn må ha barnets opplevelser som utgangspunkt. Det er i betrakteren, leseren eller tilskueren at et verk oppstår og virker, og barns opplevelse er helt sentralt for forståelsen av kunst for barn.

Les mer på sidene til Universitetet i Oslo

Praktisk informasjon

Tidpunkt for prøveforelesning

Torsdag 22. mars 2018 kl. 9:00 i Gamle festsal, Domus Academica, sentrum: «Tittel på oppgitt emne kunngjøres senere»‘

Tidspunkt for disputas

Torsdag 22. mars 2018 kl. 11:15, Gamle festsal, Domus Academica, sentrum

Bedømmelseskomité

  • Professor Elina Druker, Stockholms universitet
  • Professor Beth Juncker, Københavns Universitet
  • Førsteamanuensis Aasta Marie Bjorvand Bjørkøy, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Forskningsleder og professor Arild Engelsen Ruud

Veileder

  • Live Hov, Universitetet i Oslo
  • Boel Christensen-Scheel, OsloMet
  • Nina Christensen, Aarhus universitet

 

Relaterte innlegg