Hopp til innholdet

Illustrert økonomi

Foto: Kelly Sikkema / Unsplash

Grafill har kartlagt inntektsforholdene for illustratører og tegneserietegnere i Norge, og funnet både høy kompetanse og lav lønn.

Undersøkelsen har 60 respondenter og gir en god oversikt over denne gruppens sammensatte inntektsbilde. Grafill ønsker med dette å se om de riktige praktiske og kulturpolitiske tiltakene er på plass for illustratørene.

Lappeteppeøkonomi

Illustratører og tegneserieskapere forholder seg til et bredt spekter av oppdragsgivere og inntektskilder, og har ofte annet, ikke relatert, arbeid i tillegg til illustratørvirket. Dette omtales ofte i kulturpolitiske sammenhenger som lappeteppeøkonomi ifølge rapporten.

Høy kompetanse – lav lønn

Selv med et sammensatt inntektsbilde er gjennomsnittslønnen til denne målgruppen lav. Likevel har respondentene høy kompetanse. En stor andel har mange års erfaring innen faget, og tre fjerdedeler av de spurte har høyere utdanning. Dette speiler det høye faglige nivået på bildebøker og tegneserier som utgis i Norge, ifølge Grafill.

På Grafills nettsider kan du lese et sammendrag av funnene, og laste ned hele rapporten

Relaterte innlegg