Hopp til innholdet

Ny barnelitterær forskning

Barnelitterært forskningstidsskrift (BLFT) byr på nye artikler om temaer som informasjon og propaganda i østtysk sakprosa, humor i miljøorientert barnelitteratur og bollebaking som endringsritual.

Tidsskriftet, som utgis av Norsk barnebokinstitutt, er et nordisk digitalt barnelitterært forskningstidsskrift. Det blir redigert etter det norske universitets- og høyskolerådets prinsipp for fagfellereferering og publiseres Open Access. BLFT er et vitenskapelig forum som utforsker barnelitterær estetikk, analoge og digitale medier, verbale og visuelle kunstuttrykk, samt synet på kunst og barn. Tidsskriftet tar del i en tverrfaglig diskusjon med hensyn til barnelitteraturens medier, estetikk, interaksjon med andre kunstuttrykk, og dens institusjonelle betingelser og resepsjon.

Sakprosa som propaganda

I artikkelen Images of the socialist city undersøker Jörg Meibauer forholdet mellom urban utvikling, arkitektur og propaganda, i sakprosa publisert i Øst-Tyskland. Han analyserer tre utvalgte bøker, og viser at bøkene blander informasjon og propaganda, i et forsøk på å forme barnets bilde av sosialistbyen.

Humor og alvor

Marianne Røskeland analyserer Arne SvingenEn himmel full av skyer, for å undersøke hvordan humor kan fungere i klimabøker for barn. I artikkelen Humor og engasjement i miljøorientert barnelitteratur spør hun om humoren er med på å underbygge romanens økokritiske prosjekt og bidrar til innsikt hos leseren, eller er humoren tvert imot ufarliggjørende og distraherer oss i møte med klimakrisen?

Boller og kjønnskamp

Hvis du kjenner til Snøfall, husker du sikkert alle bollene som går igjen i fantasyserien – enten de blir bakt, spist eller forbudt. I artikkelen Bollebaking som overgangsrite, protest og idyll i Snøfall utforsker Ragnhild Rieber-Mohn bollemotivet i den populære fantasyserien. I hennes analyse av Snøfall representerer bollebakingen både en overgangsrite for hovedpersonen Selma, i tillegg til at bollene utgjør et politisk verktøy – og kan leses som en kamp mellom feminine og maskuline krefter.

Relaterte innlegg