Hopp til innholdet

Silje Hernæs Linhart disputerer: Skam og andre følelser rundt transidentitet i litteratur for barn og ungdom

Cand.philol. Silje Hernæs Linhart ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): «A wild stream of eyes»: Affect and Identity in Male-to-Female Transgender Narratives for Children and Young Adults

Silje Hernæs Linhart. Foto: UiO

Silje Hernæs Linhart har undersøkt et utvalg barne- og ungdomslitteratur fra de skandinaviske og engelske språkområdene fra slutten av 1960-tallet og fram til i dag. Et mål har vært å finne ut hvordan tekstene skildrer følelser omkring kjønnsidentitet. Sentrale spørsmål i avhandlingen er: Hvordan er karakterenes personlige og sosiale erfaringer med transidentiteter tematisert? Hva betyr det å bli sett på som utenfor normen, både med hensyn til egne følelser omkring kjønnsidentitet, og i forhold til reaksjoner fra omgivelsene?

Les hele saken på UIOs sider.

Relaterte innlegg