Hopp til innholdet

Forfatter- og illustratørstudenter samarbeidet om felles prosjekter

Alice Lima de Faria under utstillingsåpningen fredag 3. september, foto: Niklas R. Lello

Studenter fra illustrasjonslinjen ved Fagskolen Kristiania og masterstudenter fra Norsk Barnebokinstitutt møttes til en felles prosjektuke ved studiestart. 

Målet med prosjektet var å skape kontakter mellom barnebokforfattere og illustratører, og å utforske møtet mellom historiefortelling via tekst og via bilder. Det har også vært et mål å se hvordan de to faggruppene kan forsterke hverandre og skape nye dimensjoner i formidlingen. 

Fra Fagskolen Kristiania var det hele 33 illustrasjonsstudenter som deltok i samarbeidet med instituttets sju studenter fra masterstudiet i barne- og ungdomslitterær skrivekunst og formidling

– Først delte vi studentene i sju grupper, der det var én forfatter og flere illustratører. Hver gruppe skulle tolke en plass i byen i bilder og tekst, gjennom små fortellinger og skisser, forteller Alice Lima de Faria, lærer og veileder ved Norsk barnebokinstitutt. 

Studentene byttet så bilder og tekst og illustrerte og skrev videre på bakgrunn av de andres bilde- og tekstskisser. Til slutt satt de igjen med sju tekster som ble tolket gjennom cirka tre ulike illustrasjoner. Studentene vurderte og studerte tekst og bilde for å se hvilke mulige fortellinger som lå videre i materialet. 

–  Ofte er det slik at en forfatter skriver en tekst, som en illustratør så lager illustrasjoner til. I dette prosjektet fungerte samarbeidet mellom studentene mer som en løpende diskusjon, der de to fagdisiplinene var mer likestilt i arbeidet med å lage fortellinger, sier Lima de Faria 

Arbeidet forgikk i lokalene til Fagskolen Kristiania, og det ga instituttets masterstudenter et godt innblikk i hva som er illustratørenes premisser, hvordan de tenker i arbeidet, og hvilke problemstillinger de står overfor. Lima de Faria forteller dessuten at samarbeidet med Fagskolen Kristiania var veldig godt, og at fagansvarlig, Tor Edvin Strøm, møtte prosjektet med pågangsmot, positivitet og iver. Og både han og studentene kastet seg inn i samarbeidet med instituttet. 

Relaterte innlegg