Hopp til innholdet

Ny ressurs for god litteratur tilgjengelig for alle

Uteområdet til Bjørnestien barnehage Foto: Veronica Salinas

Sammen med Statped har vi laget en oversikt over bøker tilpasset alle barn, og samlet råd om hvordan du skaper gode litterære opplevelser for alle.

Statped er statlig støttetjeneste for kommuner og fylkeskommuner, direkte underlagt Kunnskapsdepartementet, de skal bidra til at sektormålene for barnehagen og grunnopplæringen blir nådd. Med bakgrunn i prosjektet Bok til alle fysisk og digitalt ble vi invitert av Statped til sammen å utarbeide en ressurs med oversikt over gode bøker, samt råd til hvordan å skape gode litterære opplevelser for alle. 

Vi ønsker at denne ressursen skal gi gode møter med litteratur, og deler tanker om hvordan alle kan bruke litteratur i hverdagen. Vi ønsker at alle skal ha mulighet å legge til rette for magiske øyeblikk der lesere og historier finner hverandre. Ressursen skal i tillegg synliggjøre god tilrettelegging og formidling av bøker for personer som bruker alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK).

Hovedmålgruppen for ressursen er personer som bruker ASK og deres nærpersoner på ulike nivå, både hjemme og på andre arenaer. Likevel mener vi innholdet også er egnet for andre, og ønsker å bidra til å skape engasjement for bøker og lesing for alle.

Innholdet er utarbeidet sammen med Anne Merete Kleppenes og Hilde Kolstad Danielsen (Statped), Ellen M. Schjerverud (Horten bibliotek), Camilla Heimstad-Bergseng (USN og Bjørnestien barnehage) og Veronica Salinas (Norsk barnebokinstitutt).

23. november 2022 arrangerer vi seminaret Litteratur for alle! Seminar om universell utforming, som også strømmes direkte på våre nettsider.

Her ser du bokomslag med symboler fra Picture Communication System (PCS) som barnehagene eller skolene kan lime på bøkene. Etter høytlesingen kan barna og formidlere bruke en tematavle for å snakke om det de leste. Bøkene om den lille anda er utgitt av Magikon, Fuglefesten og Ryddetid av Cappelen Damm. Bokomsalgene er fra biblioteket til Bjørnestien barnehagen. Foto: Veronica Salinas.

Vi har tatt en prat med Anne Merete Kleppenes, om den nye ressursen, og hvorfor den er viktig. Kleppenes er seniorrådgiver i ASK-avdelingen i Statped og leder dette arbeidet:

– Hva er målet med ressursen? Hvorfor er den nødvendig?
– Jeg har mange mål med denne ressursen: dette er et viktig område å belyse! Alt for mange barn, unge og voksne med utviklingsmessige utfordringer går glipp av muligheten til å få litterære opplevelser, fordi vi ikke gir de muligheten, fordi vi tenker at de ikke er interessert, fordi vi ikke vet hvordan vi skal gjøre det, fordi det forsvinner i alt vi «må» gjøre ellers. Det er viktig at vi gir alle muligheten. Vår erfaring er at mange blir satt i litt trange «båser», og ikke blir gitt erfaringer og opplevelser som gir gode utviklingsmuligheter.

–  Hvilken plass har formidlingen her?
–  Gjennom litterære opplevelser-prosjektet har jeg selv blitt bevisst betydningen, og bredden med tanke på hvor viktig formidlingen er. Det jeg også er blitt veldig bevisst er likheten mellom den voksnes rolle som formidler og som kommunikasjons­partner for personer som kommuniserer på andre måter enn gjennom talespråk. Kommunikasjons­partnere har mye som kan hentes fra det Veronica Salinas beskriver om å være en formidler i sin rolle som kommunikasjons­partner til en person som bruker ASK. Likevel, det viktigste målet med ressursen er å synliggjøre ASK i samfunnet.

–  ASK til alle?
–  Jeg vil løfte frem betydningen av å synliggjøre og bruke ASK på så mange arenaer som mulig. Jeg drømmer om et språksamfunn. Og, når ambisjonen er et språksamfunn, så krever det synlighet.  Da er det behov for at ulike kommunikasjonsformer blir synlige, brukt og anerkjent.

– Men hvor mange barn gjelder dette?
– Det finnes i dag bortimot 10 000 barn og unge som av ulike grunner må kommunisere ved hjelp av grafiske symbol eller håndtegn, eller som har en kommunikasjons­form må fortolkes av nære kommunikasjons­partnere. Det er deres språk. Det er deres måte å uttrykke seg på. 10 000. Pluss deres søsken, foreldre, venner, familie og personale. Da må deres måte å kommunisere på vise igjen i samfunnet.

Litteraturformidling med ASK på Bjørnestien barnehagen ved Veronica Salinas. Foto: Camilla Heimstad-Bergseng

– Hva mener du må til?
– Vi må anerkjenne at ASK er språket deres. Da kreves det at foreldre må få informasjon tidlig nok, og deretter får mulighet til å lære. Barn som har behov for ASK må få tilgang på en måte å kommunisere på, og få opplæring. Vi som skal jobbe med barna og ungdommene må få opplæring. Det betyr at vi må ha ASK inn i grunnutdanninger, det må bli mer kjent at dette er en måte å kommunisere på og å lære språk på! Da må ASK være synlig og i bruk i barnehager og skoler, men også på helsestasjoner, sykehus og hos frisøren. Og på biblioteket! Det må være synlig der vi er sammen.

– Hvordan kan vi få ASK ut til folket?
– Vi må få flere historier som den mange av oss leste på NRK sine sider tidligere i år, om Erik og Hanne som er kjærester, og begge kommuniserer med skrift og grafiske symbol. Og vi må få ressurser som denne vi har utviklet sammen. Sammen kan vi bidra til et språksamfunn. Denne ressursen er en støtte til det.

– Hvordan var samarbeidet med Horten Bibliotek, Bjørnestien barnehagen, Universitet i Sørøst-Norge og Norsk barnebokinstitutt?
– Det har vært så morsomt for oss fra Statped å gjennomføre dette samarbeidet! Vi har lært så utrolig mye av hverandre, og diskusjonene har vært så positive og fremoverrettet. Det har vært en stor stor inspirasjon å få lov til dette.

– Noe mer du vil nevne av arbeidet dere gjør nå?
– Fra vår side i Statped har dette prosjektet vært avledet av arbeidet vi har gjort med literacy, og jeg vil anbefale lesere til å se på den ressursen også. Den er veldig nyttig for alle som arbeider med språk.

Du finner ressursen Litterære opplevelser for alle her

Relaterte innlegg