Arbeidsoppgaver til Jakten på fortellinger – om digital litteratur

Hva skjer med tekster og lesere når tekstmøter forflyttes mellom bok, filmlerret, tv-skjerm, pc, mobiler og andre medier vi omgir oss med i ulike situasjoner i dag? Blir historiene som fortelles annerledes når vi opplever dem gjennom digitale medier? Og hvordan endres leserens opplevelse? Forskningsprosjektet Barne- og ungdomslitteraturen i et medialisert[1] tekstunivers ved Norsk barnebokinstitutt (NBI) 2011-2014 tok mål av seg til å finne noen svar på slike spørsmål.

Jakten på fortellinger

Dagens barn og unge tar i bruk en rekke medier, og ofte beveger de seg sømløst mellom mediene i sin interesse for spennende medierte fortellinger. Det fører til at vi får nye litterære former, men det får også konsekvenser for den etablerte barne- og ungdomslitteraturen.

Prosjektets problemstilling var: Hvordan inngår barne- og ungdomslitteraturen i vekselspill med mediekulturen, og hvordan bidrar det til estetisk og kulturell endring av barnelitteraturens form, innhold og funksjon?

Les mer om forskningsprosjektet Barne- og ungdomslitteratur i et medialisert tekstunivers

En internasjonal forskningspris, IRSCL-prisen, gikk til boka Jakten på forstellinger; barne- og ungdomslitteratur på tvers av medier (red. Elise Seip Tønnessen), Universitetsforlaget 2014, som kom ut av forskningsprosjektet.

Les intervju med Elise Seip Tønnessen på www.tekstualitet.no: Barnelitteraturforskning på offensiven, 28.10.2016

Les anmeldelse av Jakten på fortellinger; barne- og ungdomslitteratur på tvers av medier i International Research in Children’s Literature (IRSCL), Edinburgh University Press 2017

Disse nettsidene presenterer diskusjonstemaer, oppgaver og tilleggsressurser til de fleste kapitlene i boka Jakten på fortellinger; barne- og ungdomslitteratur på tvers av medier.


Tekstpraksis i mediesamfunnet
Oppgaver og ressurser til kap. 2

TV-julekalender som adaptasjon i flere lag
Oppgaver og ressurser til kapittel 4 i Jakten på fortellinger.

Albert Åberg i alle kanaler
Oppgaver og ressurser til kapittel 

Skylappjenta i krysspress mellom kulturer
Oppgaver og ressurser til kapittel 6

Teskjekjerringa – konvergens med lang historie
Oppgaver og ressurser til kapittel 7

Mening og handling i bildebok og app
Oppgaver og ressurser til kapittel 8 og 9.

Bearbeiding av 22/7-opplevelsen i tekster og medier
Oppgaver og ressurser til kapittel 10

Ungdomslitteratur om ekstreme tv-erfaringer
Oppgaver og ressurser til kapittel 11

Leseopplevelser med Bukkene Bruse på badeland
Oppgaver og ressurser til kapittel 13

Leseposisjon i bildebøker
Oppgaver til kapittel 14


Les også vår artikkelsamling Ikke bare fra perm til skjerm

 [1] Medialisering er betegnelsen Stig Hjarvard (2008) bruker på en prosess i den moderne kulturen som fører til at andre deler av samfunnet blir avhengig av mediene og innretter seg etter deres logikk (fra Ordforklaringer i Jakten på fortellinger).