Forfatterutdanningen

Forfatterutdanningen ved NBI er for deg som ønsker å skrive for barn og unge. Studiet er toårig, samlingsbasert, og i 2017 tas det opp inntil 15 studenter på bakgrunn av innsendt tekst. Studiet kvalifiserer til lån i Lånekassen. Ved bestått eksamen gir studiet 60 studiepoeng.

60 % av studentene har publisert noe etter endt utdanning:
tilsammen 113 verker i bokform eller for tv/film/scene.
25 % har allerede startet et forfatterskap med flere titler.
21 % av studentene er oversatt til andre språk.
Til sammen er bøkene utgitt i 18 land.
14 % Arbeider på hel- eller deltid med litteraturformidling.

Studieavgiften er fra høsten 2017 kr 35.000 årlig, til sammen kr 70.000 for begge studieårene.

Søkere med bakgrunn fra Asia, Afrika, Midtøsten og/eller Latin-Amerika kan søke om et eget stipend som dekker studeavgiften.

Forfatterutdanningen legger til rette for at studentene kan være i fast arbeid eller studere ved siden av. Utdanningen er samlingsbasert, med i alt 22 samlinger som hver går over tre dager (torsdag-lørdag) i Norsk barnebokinstitutts lokaler i Oslo. Studentene skriver mellom samlingene.

Dette har noen av våre tidligere studenter sagt om forfatterutdanningen.

Opptak skjer på bakgrunn av innsendte tekster. Vi tar opp studenter annenhvert år, neste opptak blir på våren i 2019. Les mer om forfatterutdanningen…