Hopp til innholdet

Kari Skjønsberg-prisen 2022 til Berit W. Bjørlo

Berit Westergaard Bjørlo overrekkes Kari Skjønsberg-prisen av Anne Skaret fra juryen, foto: Niklas R. Lello

Berit Westergaard Bjørlo mottok 10. november, under forskningsseminaret Forventninger til barne- og ungdoms­litteratur i dag, Kari Skjønsberg-prisen for sin forskning innen barne- og ungdomslitteratur.

Kunst i bildebøker

Bjørlo markerte seg for alvor i barnelitteraturforskningen med avhandlingen Ord og bilder på vandring. Bildebøker som gjenskaper dikt og bildekunst fra 2018. Her utforsker hun hvordan bildebokmediet brukes til gjenskapelser av lyrikk og bildekunst. Ved å undersøke et utvalg kunst- og diktbildebøker har Bjørlo sett på hvordan bøkenes estetikk bidrar til å både bevare og fornye litterær og visuell kunst. Hun har også vurdert hvordan bøkene kan formidle estetiske erfaringer og virke dannende for både barn og voksne.

Poesipioner

Fagjuryen som tildeler Kari Skjønsberg-prisen løfter også frem Bjørlos arbeid innen et felt det har vært forsket lite på: poesi for barn og unge. I sin begrunnelse skriver de:

Særlig fortjenstfullt er avhandlingens fokus på barnepoesi, som lenge har fått liten forskningsmessig oppmerksomhet: Avhandlingen er den første i Norden som fokuserer på diktbildebøker, et felt som også er lite belyst felt i internasjonal sammenheng. Slik utgjør den et pionérarbeid.

Teori og praksis

Prisvinneren har publisert mange tekster i de senere årene. Bredden i hennes arbeid er egnet til å inspirere forskere med ulike tilnærminger til barnelitteratur, og Bjørlo arbeider både innen teoretiske perspektiver og gjennom praksisnære tilnærminger. Til daglig underviser og veileder hun bachelor- og masterstudenter på grunnskolelærerutdanningen, hovedsakelig om bildebøker og estetikk.

Fagjuryens begrunnelse kan du lese her (PDF)

Fond for fremme av forskning

Kari Skjønsberg-prisen deles ut av stiftelsen Kari Skjønsbergs fond. Stiftelsens formål er å stimulere til kunstnerisk og akademisk, og forskningsformidling innen fagfeltet barne- og ungdomslitteratur, blant annet ved å dele ut Kari Skjønsbergs pris. Kari Skjønsbergs Fond forvaltes av Norsk barnebokinstitutt.

Kari Skjønsbergs pris deles ut av en fagjury annethvert år og tildeles i form av et reisestipend til en forsker eller forskningsformidler som har utmerket seg på fagfeltet. Det er fondets styre som oppnevner en fagjury for prisen. Årets jury består av Lykke Guanio-Uluru, professor i litteratur ved Høgskulen på Vestlandet og vinner av Kari Skjønsberg-prisen i 2020, Eivind Karlsson, Førstelektor ved Institutt for barnehagelærerutdanning på OsloMet og Anne Skaret, professor ved Høgskolen i Innlandet og forsker ved Norsk barnebokinstitutt.

Relaterte innlegg