Hopp til innholdet

NBI-stipendet

Siv-Terese Omland

NBI-stipendet 2022 til prosjekt om kvalitet i bildebøker for de yngste

Siv-Terese Omland har mottatt NBI-stipendet 2022 på kr 100 000 kroner for et forsknings­prosjekt om kvalitets­kriterier i bilde­bøker for de minste.
NBI-stipendet 2020 til prosjekt om amming og kvinnekropp i norske barnebøker

NBI-stipendet 2020 til prosjekt om amming og kvinnekropp i norske barnebøker

Brett Jocelyn ”B.J.” Epstein har nylig mottatt NBI-stipendet 2020 på kr 50 000. Hun vil se nærmere på amming og kvinnekropp i norske barnebøker.
NBI-stipendet 2018 til prosjekt om visuelt språk i moderne bildebøker

NBI-stipendet 2018 til prosjekt om visuelt språk i moderne bildebøker

Hannah Aukland har nylig mottatt NBI-stipendet 2018 på kr 50 000. Stipendet skal benyttes til å fortsette det arbeidet som hun startet på i sin masteroppgave om visuelt språk i moderne bildebøker, og forberede videre forskning.
Anne Skaret mottar Kari Skjønsberg-prisen 2018

Anne Skaret mottar Kari Skjønsberg-prisen 2018

"Vinneren av Kari Skjønsberg-prisen for 2018 har hatt et forholdsvis kort faglig virke innenfor barnelitteratur-forskningen, men har ikke desto mindre vist en stor og allsidig faglig aktivitet", sa juryleder Svein Slettan, da prisen ble delt ut onsdag 7. februar under barne- og ungdomslitteratur-konferansen "Se og Les 2018" i Bergen.
Utlysning av NBI-stipendet 2018

Utlysning av NBI-stipendet 2018

Fra Kari Skjønsbergs Minnefond utlyses NBI-stipendet 2018. Stipendet er på kr 50 000. Alle akademiske og kunstneriske forskningsemner innen barne- og ungdomslitteratur er relevante. Søknadsfristen er 15. januar 2018.
Fra apper til økokritikk - om pågående forskning i Skandinavia

Fra apper til økokritikk – om pågående forskning i Skandinavia

Hva slags forskning foregår i de ulike landene? Torsdag 29. oktober inviterte det nordiske redaksjonsrådet i Barnelitterært forskningstidsskrift til åpent seminar i NBI. Der kom det fram at den skandinaviske forskningen er i full gang med å ta innover seg det nye medielandskapet, samtidig som alle landene arbeider med større, litteraturhistoriske prosjekter.
Forskning pågår - åpent seminar torsdag 29. oktober

Forskning pågår – åpent seminar torsdag 29. oktober

På vegne av Barnelitterært Forskningstidsskrift inviterer NBI til åpent seminar om hva slags forskning som pågår i de skandinaviske landene i dag. Hvilke trender og tendenser i barne- og ungdomslitteraturen er det forskningen fanger opp? Hva slags forskning er det behov for? Seminaret retter seg mot fagfeltet, høyskoleansatte, bibliotekarer, lærere, studenter, forleggere, media og andre formidlere.
Vurderer du å søke NBI-stipendet 2016? Bli med på veiledningsseminar 29. oktober

Vurderer du å søke NBI-stipendet 2016? Bli med på veiledningsseminar 29. oktober

Har du ikke søkt om forskningsmidler tidligere? Fra styret i Kari Skjønsbergs minnefond kommer Nina Goga, førsteamanuensis ved Høgskolen i Bergen, for å drøfte prosjektideer og gi innspill til utforming av søknader. Påmelding innen 26. oktober.
Utlysning av NBI-stipendet 2016

Utlysning av NBI-stipendet 2016

Alle forskningsemner innen barne- og ungdomslitteratur er relevante. Utlysningen peker spesielt på behovet for økt akademisk og kunstnerisk forskning innenfor områder som formidling, medialisering og litteraturens forhold til samfunnet. Stipendet er på 50 000 kroner. Søknadsfrist 15. januar 2016.
Vår tidligste barnedramatikk - de fire første bindene er lansert

Vår tidligste barnedramatikk – de fire første bindene er lansert

De 4 første bindene i serien Drama for barn – teatrets sjel ble lansert 5. februar. Skuespillene i serien utgis for å styrke både den historiske bevisstheten og for å stimulere til fornyelse i oppsettings-praksisen innen norsk barneteater. Totalt 15 bind skal utgis. En dramatikerbiografi, som skal etterfølge skuespillene, er et resultat av ny forskning.
Kari Skjønsberg-dagene 2015: På flukt, på vent, på eventyr? Om krig i barne- og ungdomslitteratur

Kari Skjønsberg-dagene 2015: På flukt, på vent, på eventyr? Om krig i barne- og ungdomslitteratur

5.-6. mars 2015 arrangeres Kari Skjønsberg-dagene for niende gang. Denne gangen er temaet krig og konferansen har fått tittelen «På flukt, på vent, på eventyr? Om krig i barne- og ungdomslitteratur»; det blir to dager med formidling av barne- og ungdomslitteraturforskning, prisutdeling og forfattermøter.
Tro, tvil og ærlighet. Kristen oppvekst i to selvbiografiske tegneserieromaner

Tro, tvil og ærlighet. Kristen oppvekst i to selvbiografiske tegneserieromaner

I 2013 mottok jeg NBI-stipendet. Jeg benyttet stipendet til å undersøke sammenhengen mellom outsiderhovedpersonen i tegneserien, og tegneserien som outsidermedium. Jeg så på forbindelsen mellom innhold og form i to selvbiografiske tegneserieromaner, og på hvordan indre konflikter kommer til uttrykk gjennom en kombinasjon av skrift og bilder. Artikkelen er skrevet på bakgrunn av dette arbeidet.