Navigate / search

SBI utlyser korttidsstipender

Svenska barnboksinstitutet utlyser i år korttidsstipender på 40 000 kr, fordelt på to eller flere stipender, for å gi forskere på barne- og ungdomslitteratur muligheten til å tilbringe tid i instituttets forskningsbibliotek. Om biblioteket skriver SBI: Svenska barnboksinstitutet har en av världens äldsta och största teoretiska samlingar inom området barn- och ungdomslitteratur (ca 20 000 böcker samt internationella tidskrifter, databaser m.m.) samt en mycket stor samling av svensk barn- och ungdomslitteratur (närmare 90 000 böcker).

Fristen for å søke er 1. september 2015. Du kan lese mer om betingelsene for stipendet her.

Les mer

Nordisk forskerkonferanse 2016: Med bilden i fokus

Deadline for call for papers: 12 oktober 2015
Det övergripande temat är bilden och vi välkomnar papers om bildens betydelse och roll i barn- och ungdomslitteraturen. Tänkbara teman för paneler är medie- och genreinriktade studier kring till exempel den ordlösa boken, småbarnsbilderböcker, bilderböcker, tecknade serier, grafiska romaner och illustrerade böcker, text- och bildanalytiska studier, förändringen av visuella narrativer i digitala medier, mottagarinriktade studier och områdets metodiska och teoretiska utveckling.

Les mer

Studere ved NBI?