Navigate / search

Når barn blir deltakere – muligheter og utfordringer i scenekunsten

«Den teoretiske diskusjonen av interaktivitet og deltakelse innenfor kunstfeltet er mer aktuell enn noen gang. Tidligere var det en tendens, nå er det overalt. Barn er deltakere, medskapere og utøvere i mange sammenhenger», sier Lisa Nagel, en av prosjektlederne for SceSam-prosjektet, stipendiat ved NBI, og aktuell med boka «Deltakelse og interaktivitet i scenekunst for barn» sammen med Lise Hovik.

Les mer

Sun-Kyoung Choi: Kraften att älska

Hva er sammenhengen mellom eventyr, kristendom og kvinnefrigjøring? Sun-Kyoung Chois agenda er å komplettere denne etablerte forståelsen av kvinnelige eventyrforfattere med å peke på fremveksten av liberale kristne likestillingsperspektiver.

Les mer

Barnelitteraturforskning 2016

Lyst til å vite hva som har skjedd på fag- og forskningsfronten på det barnelitterære feltet i 2016? NBI presenterer hvert år en bibliografi av forskningsbibliotekar i NB, Anne Kristin Lande. Her registreres artikler, temanummer, bøker, masteroppgaver og avhandlinger.

Les mer

Hvis det var krig i Norden

Daglig kan vi se og lese om alle dem som legger ut på livsfarlige reiser for å komme unna krig, ødeleggelse, tortur, overgrep, sult eller dårlige kår. Hva med dem som vil belyse flukten i bøker for barn og ungdom? spør NBIs Dag Larsen i et innlegg i Stavanger Aftenblad fredag 24. mars.

Les mer

To norske nominert til Deutscher Jugendliteraturpreis

Nominasjonene til Deutscher Jugendliteraturpreis er nå offentliggjort, og blant de nominerte finner vi også to norske bøker: Taran Bjørnstad og Christoffer Gravs «Der Krokodildieb» (Krokodilletyven) og Håkon Øverås og Øyvind Torseters «Super-Bruno» (Brune)

Les mer

Fokus på inkludering i rekordår for svensk barne- og ungdomslitteratur

I 2016 ble det utgitt totalt 2 414 barne- og ungdomsbøker i Sverige, det er en økning på 325 titler fra 2015. Antall utgivelser økte for 7. år på rad og i tillegg er økningen rekordstor, ifølge en pressemelding fra Svenska barnboksinstitutet (SBI) i forbindelse med åpningen av årets Bokprovning – en gjennomgang av siste års totale antall utgivelser av barne- og ungdomsbøker

Les mer

Studere ved NBI?