Navigate / search

Nordisk forskerkonferanse 2016: Med bilden i fokus

Deadline for call for papers: 12 oktober 2015
Det övergripande temat är bilden och vi välkomnar papers om bildens betydelse och roll i barn- och ungdomslitteraturen. Tänkbara teman för paneler är til exempel medie- och genreinriktade studier kring till exempel den ordlösa boken, småbarnsbilderböcker, bilderböcker, tecknade serier, grafiska romaner och illustrerade böcker.

Les mer

Den barnelitterære fortellerstemmen

Norsk barnebokinstitutt gjennomfører hvert år en internt studie av et emne som vi oppfatter som sentralt for å forstå hva det er som skjer i barne- og ungdomslitteraturen. Vår hypotese er at barnelitteraturen er i ferd med å endre seg radikalt. For å forstå hvordan har vi i 2015 nettopp sett på den barnelitterære fortellerstemmen, og vil vi utover høsten presentere studier av ulike aspekter ved denne.

Les mer

Svenska barnboksinstitutet 50 år!

Svenska barnboksinstitutet ble stiftet i 1965, og ble inviet i 1967. Derfor feirer instituttet sitt 50-års jubileum i hele to år frem til 24. oktober 2017. Jubileet markeres med en rekke arrangementer innenfor deres hovedsatsningsområder forskning, bibliotek og informasjon. Norsk barnebokinstitutt gratulerer!

Les mer

Kritthvit barnelitteratur – debatten

Ellen Larsen i NBI skrev en kronikk i BT 19. september under tittelen Kritthvit barnelitteratur. Hun etterlyste en mer selvfølgelig flerkultur i bøkene, på lik linje med den vi ser ellers i samfunnet. Artikkelen skapte debatt på Facebook, og hun fikk e-poster tilsendt.

Les mer

Forskning pågår – åpent seminar torsdag 29. oktober

På vegne av Barnelitterært Forskningstidsskrift inviterer NBI til åpent seminar om hva slags forskning som pågår i de skandinaviske landene i dag. Hvilke trender og tendenser i barne- og ungdomslitteraturen er det forskningen fanger opp? Hva slags forskning er det behov for? Seminaret retter seg mot fagfeltet, høyskoleansatte, bibliotekarer, lærere, studenter, forleggere, media og andre formidlere.

Les mer

Studere ved NBI?