Barnelitteraturforskning 2012

Bibliografi over norsk fag- og forskingslitteratur om barnelitteratur

Norsk barnebokinstitutt presenterer oversikten over norsk fag- og forskningslitteratur om barnelitteratur i 2012. Bibliografien utarbeides årlig av forskningsbibliotekar i NB, Anne Kristin Lande. Her registreres artikler, temanummer, bøker, masteroppgaver og avhandlinger.

Bøker og småskrift

Boiesen, Heidi Cortner: Outstanding books for young people with disabilities 2011. IBBY Documentation Centre of Books for Disabled Young People and Haug School and Resource Centre 2011.

Bringsværd, Tor Åge: Robin Hood. Røverhøvdingen fra Barnsdale og Sherwoodskogen. Spartacus 2012

BU1201. Skriftserie om barne- og ungdomslitteratur. Red. av Helga G. Eriksen og Hilde K. Kvalvaag. NBU 2012

BU1202. Skriftserie om barne- og ungdomslitteratur. Red. av Helga G. Eriksen og Hilde K. Kvalvaag. NBU 2012

Dyr, folk og røvere. På Egners arbeidsbord. Utstilling 24. mai-6. oktober. [Katalog ved Marte-Kine Sandengen og Anne Kristin Lande]. Nasjonalbiblioteket og Norsk barnebokinstitutt 2012

Folgerø, Halvor og Finn Tokvam: Ler dei no, så har eg vunne. Møte med Ragnar Hovland. Samlaget 2012

Havrevold, Guro: Annette Münch. Les i skolen. Biblioteksentralen 2012

Havrevold, Guro: Gro Dahle og Svein Nyhus. Les i skolen. Biblioteksentralen 2011

Heger, Anders: Egner. En norsk dannelseshistorie. Cappelen Damm 2012

Helleve, Eirik: Skrinet med det rare i. Norsk barneblad 125 år. Norsk barneblads forlag 2012

Helliesen, Sidsel: Thorbjørn Egner. Tresnitt og tegninger av gamle hus. 1938-1948. Cappelen Damm 2012

Holen, Øyvind: Donald-landet. Hvordan en and i matrosdress formet det moderne Norge. Vigmostad & Bjørke 2012

I fælom hass Alf. Prøysenårbok 2010. Red. Av Per Kristian Guntvedt, Ronald Bradal, Knut Imerslund. Oplandske bokforlag 2010. (Prøysenårbok, 5)

Isachsen, Haakon og Knut Brandal: Juleheftenes historie – 100 år. Rev. utg. Vega 2011

Mjør, Ingeborg og Tone Birkeland: Barnelitteratur – sjangrar og teksttypar. 3. utg. Cappelen Damm akademisk 2012. (LNUs skriftserie)

Norwegian illustrators. No. 04. Magikon og Grafill 2012

Nynorsk i bruk. Red. av Anne Håland. Lesesenteret, Universitetet i Stavanger, [2010].

Thorbjørn Egner. Gismerøya – Kleven – Mandal. [Redigert av Harald Egner]. Sjøsanden Grafiske 2012

Traavik, Ingjerd: På liv og død. Tabu i bildeboka. Analyser og refleksjoner. Gyldendal akademisk 2012

Økland, Einar: Norske malebøker. Læremiddel, kunstformidling, tidtrøyte og lokkemiddel. Samlaget 2012

Østberg, Henning: Asbjørnsen og Moes eventyr og sagn. En bibliografi. Asbjørnsenselskapet 2011. (Juletræet, nr. 4)

 

Masteroppgaver og doktoravhandlinger fra norske og utenlandske universitet

Bakke-Faråsengen, Camilla: «His terrible masterpiece». A study of Peter Pan, its reception and its creator. Universitetet i Oslo 2007. (Masteroppgave i engelsk)

Hansen, Knut: Picture books as authentic material at the upper primary level. Høgskolen i Bergen 2012. (Master i undervisningsvitenskap med fordypning i engelsk fagdidaktikk)

Heltne, Synnøve: Peter Pan – ulike fremstillinger av samme historie. En studie av adaptsjon og oversettelse i barnelitteratur. Universitetet i Oslo 2012. (Masteroppgave i oversettelsesstudier)

Langenes, Kjersti: Håp i det håpløse. En studie av Det kom et skip til Bjørgvin i 1349 av

Torill Thorstad Hauger og Det mørke lyset av Mette Newth. Universitetet i Bergen 2008. (Masteroppgave i litteraturvitenskap)

Laundal, Bodil K. Nygaard: «Bestemor er i himmelen.» Formidling av døden i bildebøker for barn og bruk av slike bøker i skolen. Universitetet i Agder 2011. (Masteroppgave i religion)

Lilleøren, Turid: «Jeg kan liksom lese Donald og Billy og sånn, men jeg liker ikke å lese

sånn… sånn derre tjukke bøker og sånn.». Motivasjon for lesing av skjønnlitteratur hos seks gutter på ungdomstrinnet. Høgskolen i Hedmark. (Master i språk, kultur og digital kommunikasjon)

Lunder, Line Kristine: Hvilke oppfatninger finnes det av bildeboken i den andre leseopplæringen? Intervjuer av fire lærere på fjerde trinn. Universitetet i Oslo 2012. (Masteroppgave i spesialpedagogikk)

Løfoll, Ingrid Maria: Målform – eit identitetsmerke? Ein kvantitativ analyse av nyare, norske lettlestbøker for born. Høgskulen i Volda 2012. (Masteroppgåve i nynorsk skriftkultur)

Naveen, Neha: ”Fjellene møtes ikke, men mennesker kan.” En analyse av møtet mellom globalisering og norsk barnelitteratur. Høgskolen i Telemark, 2011. (Hovedoppgave i kulturstudier)

Nevermo, Kristin: Pippi og Emil i den arabiske verden : en studie av graden av tilpasning av

de arabiske oversettelsene av Pippi Langstrømpe og Emil i Lønneberget.  Universitetet i Oslo 2009. (Masteroppgave i arabisk)

Skaret, Anne: Litterære kulturmøter. En studie av bildebøker og barns resepsjon. Universitetet i Oslo 2011. (Ph.d.-avhandling)

Skjærvold, Anne-Marie: Hvordan bruker førskolelærerne skjønnlitteratur i arbeid med barn som har, eller står i fare for å utvikle, sosiale/emosjonelle vansker. Universitetet i Oslo 2005. (Masteroppgave i spesialpedagogikk)

Sævik, Linda: Ragnfrid Trohaug i den nynorske skriftkulturen. Ein studie av kulturell frisetjing og vaksenbarnet som motiv i samtidslitteratur for barn og unge. Høgskulen i Volda  2012. (Mastergradsoppgåve i nynorsk skriftkultur)

Tveit, Møyfrid: Eventyrtegningene anno 1936. En analyse av bokutgivelse og illustrasjoner. Universitetet i Oslo 2011. (Masteroppgave i kunsthistorie)

Ulland, Gro: Billedlig talt – en komparativ analyse av ulike aldersgruppers resepsjon av bildeboken Håret til Mamma. Universitetet i Bergen 2010. (Master i nordisk språk og litteratur)

Wirak, Maja Inanda Lexow: En barnebok i klasserommet. Didaktisk strategi, respons og meningsutbytte. Universitetet i Oslo 2008. (Masteroppgave i nordiskdidaktikk)

 

Artikler i bøker og tidsskrift – (også elektroniske)

Akhtar, Omar: May Grethe Lerum. Forfatterintervju. – Jeg var litt rusten! (I: Bok & samfunn, nr. 11/12, 2012)

Alnæs, Karsten: Thorbjørn Egner. Hverdagens Oslo. (I: St. Hallvard, nr. 3, 2012)

Bache-Wiig, Harald: Avis for Børn. Et barneblad som tok opp kampen mot slaveriet? (I: Till en evakuerad igelkott. Festskrift till Maria Nikolajeva = Celebrating a displaced hedgehog. A festschrift for Maria Nikolajeva. Red. av Maria Lassén-Seger & Mia Österlund. Makadam 2012)

Basso, Aina: Å falle frå ei flaggstong. (I: Draum og tullskap. Festskrift til Rasmus Løland 150 år. Selja forlag 2011)

Bengtsson, Niklas: Fantastiska noveller – Leena Krohns och Ritva Toivolas spefinoveller. (I: Barnebokforum, nr. 3, 2011)

Birkedal, Arnt: «Sant og ærlegt» : ei røda om Rasmus Løland og såkalla B-/U-litteratur. (I: Draum og tullskap. Festskrift til Rasmus Løland 150 år. Selja forlag 2011)

Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand: Da Hoa og negermann forsvant. Om revisjon av Egner og neger. (I: Nytt norsk tidsskrift, nr. 4, 2011)

Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand: Fra Pinocchio-småinger til tanntroll. Karius og Baktus fra 1941 til 1958. (I: Edda, nr. 2, 2012)

Botheim, Sigrid: Nytte meg her og nytte meg der [Thorbjørn Egner]. (I: Norsklæreren, nr, 4, 2012)

Brockes, Emma: Til Sendaks land. (I: Bokvennen, nr. 1, 2012)

Bruke, Bob: Child’s play: John Connolly and Jo Nesbø. Crime fiction and writing for younger readers. (I: INIS, nr. 36, 2011)

Bråtveit, Inger: Den akrobatiske snusfornufta. (I: BU1202. Skriftserie om barne- og ungdomslitteratur. Red. av Helga G. Eriksen og Hilde K. Kvalvaag. NBU 2012)

Bø, Gudleiv: Språkfornyeren Asbjørnsen. (I: Norsklæreren, nr, 4, 2012)

Bøhn, Ingun: Tegneren bak tommelen. Gratulerer med 75-årsdagen, Hans! [Hans Normann Dahl]. (I: Numer 94, nr. 4, 2012)

Bøhn, Ingun: Thorbjørn Egner – en jubileumsutstilling i Nasjonalbibliotekets tussmørke. (I: NUMER 93, nr. 3, 2012)

Christensen, Nina: At vokse i en foranderlig verden. Stian Holes trilogi om Garmann (2006-2010). (I: Nina Christensen: Videbegær. Oplysning, børnelitteratur, dannelse. Aarhus Universitetsforlag 2012)

Christensen-Scheel, Boel: Barnelitteraturens samtidige estetikk. (I: BLFT – Barnelitterært forskningstidsskrift, vol. 3, 2012)

Dahle, Gro: Barnediktet som en båt – en slags barnediktpoetikk. (I: BU1201. Skriftserie om barne- og ungdomslitteratur. Red. av Helga G. Eriksen og Hilde K. Kvalvaag. NBU 2012)

Dalen, Sidsel: Fikk barne- og ungdomsbokforfatternes debutantpris: En glad bok om verdens undergang. [Jan Henrik Nielsen: Høsten]. (I: Bok & samfunn, nr. 8, 2012)

Daugaard, Line Møller og Martin Blok Johansen: Tosprogede børns møde med metafiktion i en postmoderne billedbog. (I: BLFT – Barnelitterært forskningstidsskrift, vol. 3, 2012)

East, Stella: Tid. I samtidens billedbok-bilder. (I: Numer 94, nr. 4, 2012)

Fjeldberg, Guri: Barnelitteraturens offsidereglement. (I: www.barnebokkritikk.no – artikkel publisert 31.05.2012)

Fjeldberg, Guri: Drep – ellers dreper vi deg. (I: www.barnebokkritikk.no – artikkel publisert 13.04.2012)

Goga, Nina: Enebarn eller litterært søsterskap. Om Heidi, Pippi og Tonje. (I: Søsken. Red. av Guri Sørumgård Botheim, Sigrid Sørumgård Botheim, Kjersti Rognes Solbu og Ingrid Rognes Solbu. Samlaget og Ratatosk 2011)

Gulliksen, Geir: For alle og for ingen. (I: BU1202. Skriftserie om barne- og ungdomslitteratur. Red. av Helga G. Eriksen og Hilde K. Kvalvaag. NBU 2012)

Guntvedt, Per Kristian: Nils Johan Rud 1908-1993. (I: Sagan om sagan om gumman. Prøysenårbok 2008. Oplandske bokforlag 2008. (Prøysenårbok, 4))

Guntvedt, Per Kristian: Prøysen i Russland. (I: Sagan om sagan om gumman. Prøysenårbok 2008. Oplandske bokforlag 2008. (Prøysenårbok, 4))

Hald, Grethe: Sprelsk og pedagogisk Nyhus. (I: Numer 94, nr. 4, 2012)

Hallen, Marit: IBBYs høstkurs 2010 – ungdomsbøker. (I: Barnebokforum, nr. 3, 2011)

Harper, Morten: De nye gutteheltene. Moderne tenåringsdrama med klassiske ingredienser. (I: Bok og bibliotek, nr. 5, 2012)

Harper, Morten: Når nebblengden teller – Donald er ikke bare Donald. (I: Bok og bibliotek, nr. 3, 2012)

Harper, Morten: Når reisen er målet – selvbiografiske tegneserier om å finne seg selv på veien. (I: Bok og bibliotek, nr. 2, 2012)

Haugen, Morten: Faktareiser. (I: Prosa, nr. 5, 2012)

Haugen, Morten: Fra kjøkkenbenken i Småland. (I: www.barnebokkritikk.no – artikkel publisert 16.02.2012)

Haugen, Morten: Med skogen som lekeplass. (I: Prosa, nr. 3, 2012)

Haugen, Morten: Selvstendighet og imperiet [G.A. Henty: For frihetens sak]. (I: Illustrerte klassikere. Bind 37. Egmont Serieforlaget 2012)

Helgesen, Petra Jonsdatter: Begge endar av ein litterær tradisjon [Rasmus Løland og Maria Parr]. (I: Draum og tullskap. Festskrift til Rasmus Løland 150 år. Selja forlag 2011)

Hennig, Åsmund: Multimodal makt og frihet: Personframstillinger i Gummi-Tarzan (1975). (I: BLFT – Barnelitterært forskningstidsskrift, vol. 3, 2012)

Hjelmerud, Stein: Seks umulige ting før frokost [Lewis Carroll: Gjennom speilet]. (I: Illustrerte klassikere. Bind 34. Egmont Serieforlaget 2012)

Hjorth-Jørgensen, Anders: Hvem var egentlig Edvard [Mark Twain: Prinsen og tiggeren]. (I: Illustrerte klassikere. Bind 37. Egmont Serieforlaget 2012)

Horvei, Maria Torkilsen: Kontakt med det levande [Hilde Kramer]. (I: Numer 92, nr, 2, 2012)

Horvei, Maria Torkilsen: Prisverdige illustratørar [Inga H. Sætre, Bendik Kaltenborn, Kaia Linnea Dahle Nyhus]. (I: Numer 92, nr, 2, 2012)

Imerslund, Knut: Vidar Sandbeck og Alf Prøysen. (I: Sagan om sagan om gumman. Prøysenårbok 2008. Oplandske bokforlag 2008. (Prøysenårbok, 4))

Johnsen, Ståle: Boklansering. Skumringstime på Jordal [om spenningsserien Skumring]. (I: Utdanning, nr. 8, 2012)

Johnsen, Åse: Oversettelse som ”stupid mord”. Tekstfunksjon og oversettelsesmetoder. En sammenlikning av den engelske og den spanske oversettelsen av Sofies verden. (I: Tribune, nr. 11, 2000)

Kallestad, Åse Høyvoll: Verdimøter I Hilde Hagerups roman Bølgebiter. (I: Edda, nr. 3, 2012)

Kallåk, Lise-M. Vikse: Einar Økland. Bondefanga. (I: Utdanning, nr. 14, 2012)

Kiil, Hanne og Kjersti Lersbryggen Mørk: Ungdom og humor, serielitteratur og formidling. (I: Bok og bibliotek, nr. 5, 2012)

Knudsen, Susanne V.: Det hjemlige, det fremmede og samerne i nogle norske læsebøger til folkeskolen, 1860’erne – 1960’erne. (I: Norsk lærebokhistorie – kultur- og danningshistorie. Bind 3. Red. av Dagrun Skjelbred og Bente Aamotsbakken. Novus 2011)

Knudsen, Susanne V.: Nedslag I nogle norske læsebøger til folkeskolen, 1860’erne – 1960’erne. (I: Norsk lærebokhistorie – kultur- og danningshistorie. Bind 2. Red. av Dagrun Skjelbred og Bente Aamotsbakken. Novus 2009)

Kokkin, Jan: Kittelsens “hikstorie-kunst. (I: NUMER 93, nr. 3, 2012)

Kokkola, Lydia: Bjørn Sortland. Norway. Author. (Author nominee: Norway). (I: Bookbird, nr. 2, 2012)

Kokkola, Lydia: Øyvind Torseter. Norway. Illustrator. (Illustrator nominee: Norway). (I: Bookbird, nr. 2, 2012)

Larsen, Ann Sylvi: Skrekk og gru i barnelitteraturen. Spredte nedslag i norsk barneskrekk. (I: Norsklæreren, nr. 3, 2012)

Lind, Asbjørn: Egners motstandsnisser. (I: A-magasinet, 07.12.2012)

Mariussen, Lina Undrum: Trenger voksne barnelitteratur? En liten filosofering over barnelitteraturens egenverdi i våre voksne liv. (I: Bok og bibliotek, nr. 4, 2012)

Meerbergen, Sara Van: Play, parody, intertextuality and interaction: Postmodern Flemish picture books as semiotic playgrounds. (I: BLFT – Barnelitterært forskningstidsskrift, vol. 3, 2012)

Midthun, Arild: Teckningar och skisser. (I: Bild & Bubbla 194, nr. 4, 2012)

Mjør, Ingeborg: Barnelitterære ryggmargsrefleksar. Innspel til forskingshistorie – perspektiv på forsking og kritikk. (I: BLFT – Barnelitterært forskningstidsskrift, vol. 3, 2012)

Mjåland, Anne Enger: Hurra for Lillesøsters mamma [Kari Grossmann]. (I: Foreldre og barn, nr. 9, 2012)

Mortensen-Buan, Anne-Beathe og Trine Solstad: Med lesebøker skal landet bygges. Gjennom leseboka skal leseren dannes. Om leserinstansen i Thorbjørn Egners lesebøker 1 og 2. (I: Norsk lærebokhistorie – kultur- og danningshistorie. Bind 1. Red. av Dagrun Skjelbred og Bente Aamotsbakken. Novus 2008)

Myrén, Viktoria: Man kan skriva om allt för barn. [om bl.a. Gro Dahle og Svein Nyhus]. (I: Opsis barnkultur, nr. 1, 2012)

Maagerø, Eva og Guri Lorentzen Østbye: Do worlds have corners? When children’s picture books invite philosophical questions. (I: Children’s literature in education, vol. 43, 2012, nr. 4)

Nergård, Mette Elisabeth: Om å skrive med ein eld i hjartet [Liv Maria Austrem]. (I: Kirke og kultur, nr. 3, 2012)

Nordberg, Harald: Egner og jeg, et avklart forhold? (I: Numer 94, nr. 4, 2012)

Nordberg, Nils: Skrønemesteren Münchhausen. (I: Illustrerte klassikere. Bind 34. Egmont Serieforlaget 2012)

Nordstoga, Sveinung: Landsmålseleven og folkedanningas heltar. Om nokre biografiske tekstar i Andreas Austlids Lesebok for folkeskulen. (I: Norsk lærebokhistorie – kultur- og danningshistorie. Bind 3. Red. av Dagrun Skjelbred og Bente Aamotsbakken. Novus 2011)

Nystad, Kristine og Svein Lund: Samisk lærebokhistorie – glimt frå ei uskriven historie. (I: Norsk lærebokhistorie – kultur- og danningshistorie. Bind 2. Red. av Dagrun Skjelbred og Bente Aamotsbakken. Novus 2009)

Ommundsen, Åse Marie: Avkolonisert barndom, koloniserende teori? Internasjonal barnelitterær teori i konflikt med kunstnerisk praksis i samtidens norske barnelitteratur. (I: Edda, nr. 2, 2012)

Ommundsen, Åse Marie: Eventyr på nye veier. Multimodale nyskrivninger av eventyr i skandinavisk samtidslitteratur. (I: Till en evakuerad igelkott. Festskrift till Maria Nikolajeva = Celebrating a displaced hedgehog. A festschrift for Maria Nikolajeva. Red. av Maria Lassén-Seger & Mia Österlund. Makadam 2012)

Pedersen, Helga J.: Da Hans Wiers-Jenssen stjal Tornerose. En historie om lojalitetskonflikter. (I: Barnebokforum, nr. 2, 2012)

Ramsfjell, Astri: Helter og antihelter. Barnekonstruksjoner og fortellerholdninger i to klassiske barnefortellinger og to nyere bildebøker. (I: Till en evakuerad igelkott. Festskrift till Maria Nikolajeva = Celebrating a displaced hedgehog. A festschrift for Maria Nikolajeva. Red. av Maria Lassén-Seger & Mia Österlund. Makadam 2012)

Ranheim, Beate: Ungdomsbøker 2011. (I: Barnebokforum, nr. 1, 2012)

Ringstrøm, Bjørn: Peter Christen Asbjørnsen og Clemens Bonifacius. (I: Norsklæreren, nr, 4, 2012)

Ropeid, Kirsten: Helg Torvund. Poesibesatt. (I: Utdanning, nr. 7, 2012)

Røssland, Ingelin: …men kvifor skriv du for barn? (I: Draum og tullskap. Festskrift til Rasmus Løland 150 år. Selja forlag 2011)

Sjåstad, Øystein (kunsthistoriker): Teikneseriar og det moderne kunstsystemet. (I: Ekfrase, nr. 1, 2012)

Skjelbred, Dagrun: Forsøg til en hensigtsmæssig Barnets første Bog. Maurits C. Hansens abc-bok i norsk abc-tradisjon. (I: Norsk lærebokhistorie – kultur- og danningshistorie. Bind 1. Red. av Dagrun Skjelbred og Bente Aamotsbakken. Novus 2008)

Skjelbred, Dagrun: “Hvorledes bør et Læseværk for Almueskolen være indrettet? Om etableringen av leseboka på 1800-tallet. (I: Norsk lærebokhistorie – kultur- og danningshistorie. Bind 3. Red. av Dagrun Skjelbred og Bente Aamotsbakken. Novus 2011)

Skylstad, Cora: Barnas favoritt. Mari Moen Holsve. Forfatterintervju. (I: Bok & samfunn, nr. 1, 2012)

Skylstad, Cora: Barnebokmessa i Bologna. (I: Bok & samfunn, nr. 7, 2012)

Skylstad, Cora: Det er alltid historien som teller. Tim Bowler. Forfatterintervju. (I: Bok og samfunn, nr. 18, 2012)

Skylstad, Cora: En barnebok blir til [Åsa Gan Schweder]. (I: Bok & samfunn, nr. 9, 2012)

Skylstad, Cora: Får ikke malesperre [Akin Düzakin]. (I: Bok & samfunn, nr. 9, 2012)

Skylstad, Cora: Hard pakke som begeistrer. Levi Henriksen. Forfatterintervju. (I: Bok & samfunn, nr. 15, 2012)

Skylstad, Cora: Han, hun … eller hen? [om kjønnsroller i barnebøker] (I: Bok og samfunn, nr. 18, 2012)

Skylstad, Cora: Holde verden, holde hverandre [Ellen Fjestad]. Forfatterintervju. (I: Bok & samfunn, nr. 9, 2012)

Skystad, Cora: Høstens nybakte barne- og ungdomsforfattere. (I: Bok og samfunn, nr. 15, 2012)

Skylstad, Cora: Kubbe realiserte barndommens museumsdrøm [Åshild Kanstad Johnsen]. (I: Bok & samfunn, nr. 9, 2012)

Skylstad, Cora: Pingle med salgsmuskler [Jeff Kinney]. (I: Bok & samfunn, nr. 9, 2012)

Skylstad, Cora: Tidsreise til den franske revolusjonen. Tina Trovik. Forfatterintervju. (I: Bok & samfunn, nr. 15, 2012)

Skylstad, Cora: Ungdom vil ha undergang [Uprisen 2011].  (I: Bok & samfunn, nr. 9, 2012)

Skylstad, Cora: Undring under isen. Gaute Heivoll. Forfatterintervju. (I: Bok & samfunn, nr. 9, 2012)

Solberg, Olav: Asbjørnsen og Huldreeventyret. (I: Norsklæreren, nr, 4, 2012)

Steinfeld, Torill: Henrik Wergelands Læsebog for den norske Ungdom i kanonhistorisk perspektiv. (I: Norsk lærebokhistorie – kultur- og danningshistorie. Bind 3. Red. av Dagrun Skjelbred og Bente Aamotsbakken. Novus 2011)

Stoltenberg, Signy Marie K.: Næring for psykologisk utvikling [om nyere barnebøker]. (I: Tidsskrift for Norsk psykologforening, nr. 5, 2012)

Strömberg, Fredrik og Hanna Strömberg: Nordens meste anktecknare – intervju med Arild Midthun. (I: Bild & Bubbla 194, nr. 4, 2012)

Sunde, Ole Robert: Inn i jungelen. Kiplings jungelbøker er ikke bare for barn. (I: Bokvennen, nr. 2, 2012)

Sunne, Lin T. og Katrine Kalleklev: ARKs barnebokpris: Gode omslag gir forsprang. (I: www.barnebokkritikk.no – artikkel publisert 15.11.2011)

Sunne, Linn: Barnebøker 2010. (I: Barnebokforum, nr. 3, 2011)

Sunne, Linn: Barnebøker 2011. (I: Barnebokforum, nr. 1, 2012)

Sunne, Linn T.: Er det en bok? (I: www.barnebokkritikk.no – artikkel publisert 03.05.2012)

Svendheim, Anita: Når det blir for mykje glede i leseglede. (I: Draum og tullskap. Festskrift til Rasmus Løland 150 år. Selja forlag 2011)

Tveit, Åse Kristine: Reading habits and library use among young adults. (I: New review of children’s literature and librarianship, nr. 2, 2012)

Tønnessen: Elise Seip: Bildebøker i et digitalt landskap. (I: www.barnebokkritikk.no – artikkel publisert 29.11.2011)

Viken, Anne: Brenning av høner og andre fakta. (I: Prosa, nr. 4, 2012)

Vindenes, Eivor: Gje eit lite vink. (I: Draum og tullskap. Festskrift til Rasmus Løland 150 år. Selja forlag 2011)

Vormeland, Hedda: Fortjener mer enn fakta. (I: Prosa, nr. 6, 2012)

Wiig, Frøy Lode: Høstens barne- og ungdomsbøker. (I: Bok og samfunn, nr. 18, 2012)

Øglænd, Finn: Om det kolossale sinnet og andre unødvendige emosjonar. (I: BU1202. Skriftserie om barne- og ungdomslitteratur. Red. av Helga G. Eriksen og Hilde K. Kvalvaag. NBU 2012)

Ørjasæter, Kristin: Skrekk og gru for en kjærlighet! (I: Bok og bibliotek, nr. 2, 2012)

Østberg, Henning: Asbjørnsen og Moes eventyr og sagn. Introduksjon. (I: Henning Østberg: Asbjørnsen og Moes eventyr og sagn. En bibliografi. Asbjørnsenselskapet 2011. (Juletræet, nr. 4))

Østberg, Henning: Biografisk streiflys på Peter Christen Asbjørnsen og Jørgen Moe. (I: Henning Østberg: Asbjørnsen og Moes eventyr og sagn. En bibliografi. Asbjørnsenselskapet 2011. (Juletræet, nr. 4))

Øverås, Tor Eystein: Litt om film og meir om ein tur til Levanger. Helsing til Sissel Solbjørg Bjugn i høve 60-årsdagen. (I: Tor Eystein Øverås: I dette landskap. Artikler og essays. Gyldendal 2012)

Øverås, Tor Eystein: Sissel Solbjørg Bjugns tolv bøker for barn. (I: Tor Eystein Øverås: I dette landskap. Artikler og essays. Gyldendal 2012. Også utgitt med tittelen Lampa er tent. Sissel Solbjørg Bjugns tolv bøker for barn, og I: BU1201. Skriftserie om barne- og ungdomslitteratur. Red. av Helga G. Eriksen og Hilde K. Kvalvaag. NBU 2012)

Øverås, Tor Eystein: Ved Sissel Solbjørg Bjugns båre. Bodø, 22. juli 2011. (I: Tor Eystein Øverås: I dette landskap. Artikler og essays. Gyldendal 2012)

Temanummer

Bok og samfunn, nr. 18, 2012
Bibliografier