Retningslinjer for juryarbeidet

 


Kulturdepartementets priser for barne- og ungdomslitteratur deles ut til forfattere, illustratører, tegneserieskapere og oversettere. Generelt for alle typer verk gjelder at språket skal være norsk eller samisk. Verkene blir vurdert etter følgende kriterier:

  • for skjønnlitteratur: litterær kvalitet
  • for faglitteratur: faglitterær og visuell kvalitet
  • for bildebøker: litterær og bildemessig kvalitet
  • for illustrasjoner: bildemessig kvalitet
  • for oversettelser: språklig kvalitet
  • for tegneserier: litterær og visuell kvalitet

En jury på fem medlemmer oppnevnes av Norsk barnebokinstitutt. Ved utdeling av priser til bildebøker, illustrasjoner og tegneserier kan juryen ved behov innhente konsulenter med kompletterende kompetanse. Konsulentene oppnevnes av Norsk barnebokinstitutt. Juryen har en spesialkonsulent til vurdering av samisk barne- og ungdomslitteratur.

Det totale prisbeløpet defineres av NBI. Juryen står fritt med hensyn til hvilke priser som skal deles ut. Innenfor de rammene som prisbeløpet setter, står juryen fritt med hensyn til hvor stort beløp den enkelte pris skal ha.

Flere ulike kategorier kan tildeles pris, blant annet:

Pris for skjønnlitteratur
Debutantpris – Kan være litteratur innenfor alle priskategoriene, unntatt oversettelse og illustrasjon.
Fagbokpris – Prisen kan deles mellom illustratør og forfatter
Bildebokpris – Prisen skal deles mellom illustratør og forfatter
Illustrasjonspris – Utdeles for illustrasjonene i barne- og ungdomsbøker
Oversetterpris – Utdeles for oversettelse til bokmål eller nynorsk
Tegneseriepris – Prisen deles mellom tekstforfatter og tegner
Spesialpris – Juryen står fritt, og prisen deles ikke ut hvert år

Juryen avgjør på fritt grunnlag om det er kvalifiserte prisvinnere innenfor de aktuelle kategoriene.

Retningslinjene er revidert siste gang i 2015.