Barnelitteraturforskning 2017

Bibliografi over norsk fag- og forskningslitteratur om barnelitteratur

Norsk barnebokinstitutt presenterer oversikten over norsk fag- og forskningslitteratur om barnelitteratur i 2017. Bibliografien utarbeides årlig av forskningsbibliotekar i NB, Anne Kristin Lande. Her registreres artikler, temanummer, bøker, masteroppgaver og avhandlinger.

Se tidligere bibliografier

 

Bøker, bibliografier, statistikk og småskrift

Aspeli, Widar: Fikse den greia. Verktøykasse for hverdagsspråket. W. Aspeli 2016.

Bringsværd, Tor Åge: Veneziansk spaserstokk med elefanthode. 4. råk. Cappelen Damm 2017.

BU17 – Innsiden. NBU 70 år. Norske barne- og ungdomsbokforfatteres skriftserie. Red. av Elen Betanzo og Linn T. Sunne. NBU 2017.

Danne og utdanne. Litteratur, språk og samtale. Red. av Nina Gram Garmann og Åse Marie Ommundsen. Novus forlag 2017.

Hans Normann Dahl. Fortelleren. Red. av Bjarne Rogan. Pax 2017.

Lande, Anne Kristin: Barnelitteraturforskning 2016. Bibliografi over norsk fag- og forskningslitteratur om barnelitteratur. (I: https://barnebokinstituttet.no/old2019/barnelitteraturforskning-2016/ )

Maps and mapping in children’s literature. Landscapes, seascapes and cityscapes Red. av Nina Goga og Bettina Kümmerling-Meibauer. John Benjamins Publishing Company 2017.  (Children’s literature, culture, and cognition, vol. 7).

Med pensel, penn og pistol … En billedbiografi om Frithjof Sælen. Ved Astrid Sælen og Truls Grung. Kræmmerhuset Forlag 2017.

Moe og Asbjørnsen. En vennebok til 200-årsjubileet for Jørgen Moe 1813-2013. Red av Henning Østberg.  (Juletræet, nr. 6). Asbjørnsenselskapet 2013.

Pedersen, Bjørn Tore: – Det var der vi ble til. ArbeiderMagasinet som folkeopplyser og samfunnsdanner. Bokbyen forlag 2016.

Ravatn, Agnes: Verda er ein skandale. Ei lita bok om livet på landet [Einar Økland]. Samlaget 2017.

Skjelbred, Dagrun, Norunn Askeland, Eva Maagerø og Bente Aamotsbakken: Norsk lærebokhistorie. Allmueskolen, folkeskolen, grunnskolen. 1739-2013. Universitetsforlaget 2017.

Solstad, Trine: Samtaler om bildebøker i barnehagen. En vei til opplevelse, lek og meningsskaping. Universitetsforlaget 2016.

Tipakning med fargestifter. Illustratører fra Stavanger illustrerer for barn. [Lene Ask, Annlaug Auestad, Per Dybvig, Annelin Fagernes, Elin Kjøsnes, Anette Moi, Camilla Myklebust, Berit Sømme, Goedele Teirlinck, Pia Wall, Ståle Ådland]. Utstillingskatalog. Grafill Stavanger 2017.

 

Masteroppgaver og doktoravhandlinger fra norske høgskoler og universitet

Aukland, Hannah: Kunsten å skjønne tegninga.  En studie av visuelle fortelleteknikker i et utvalg modernistiske bildebøker [Stian Hole: Den gamle mannen og hvalen. Stian Hole: Garmanns gate. Stian Hole: Garmanns sommer. Stian Hole: Garmanns hemmelighet. Gro Dahle og Svein Nyhus: Akvarium. Gro Dahle og Svein Nyhus: Blekkspruten. Lene Ask: Du. Brynjulf Jung Tjønn og Øyvind Torseter: Den finaste historia. Mari Kanstad Johnsen: Jeg rømmer. Henrik Hovland og Torill Kove: Johannes Jensen føler seg annerledes. Anna Höglund: Om detta talar man endast med kaniner]. Høgskolen i Sørøst-Norge 2017.

(Master i norskdidaktikk) [elektronisk ressurs]

Barmen, Jenny: Ungdoms lesing av bildeboka. En case-studie om ungdommers møte med bildeboka Freddy (2011) [av Marvin Halleraker]. Høgskulen på Vestlandet 2017. (Master i barne- og ungdomslitteratur) [elektronisk ressurs]

Bergan, Cathrine: Barns lesing av bildebøker. En studie i barns lesing av samspillet ord/bilde i bildebøker, på tvers av alder og kjønn. [Stian Hole: Annas himmel. Bárður Oskarsson: Den flate kaninen]. Universitetet i Oslo 2017. (Masteroppgave i Lesing og skriving i skolen. Institutt for spesialpedagogikk) [elektronisk ressurs]

Brandsøy, Anne Lise: Poetisk lek i ord og bilder: Litterære klasseromsamtaler om karnevaleske diktbildebøker [Jacob Martin Strid: Mustafas kiosk. Sylvelin Vatle: Skurker og agurker, pirater og undulater]. Høgskulen på Vestlandet 2017. (Master i barne- og ungdomslitteratur) [elektronisk ressurs]

Hennum, Rebekka: Kjæledyr i realistisk barnelitteratur. [Liv Frohde: Tiger og Flekk. Sissel Lie: Pusegutten og den lille gule. En bæsjehistorie]. Høgskulen på Vestlandet 2017. (Master i barne- og ungdomslitteratur) [elektronisk ressurs]

Hovland, Brit Marie: Historie som skolefag og dannelsesprosjekt 1889-1940. En historiografi ut fra folkeskolens historielærebøker. Universitetet i Oslo 2016. (Ph.d.-avhandling ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Institutt for pedagogikk) [elektronisk ressurs]

Kjellevik, Christina Langaard: Teddy Røwde. Malerier 1940 – 1953. Universitetet i Oslo 2012. (Masteroppgave i kunsthistorie) [elektronisk ressurs]

Larsen, Ellen Berg: Lesing «live» – møter mellom ungdom og litteratur. Høgskolen i Oslo og Akershus 2017. (Master i bibliotek og informasjonsvitenskap) [elektronisk ressurs]

Loddengaard, Åsne Fossli: «Når jeg leser ei veldig god bok faller jeg liksom inn»: Ei kvalitativ undersøking om elevars estetiske oppleving av skjønnlitteratur og film. [Lars Mæhle: Keeperen til Tunisia / Keeper’n til Liverpool (film)]. Universitetet i Agder 2017. (Masteroppgave i nordisk og mediefag) [elektronisk ressurs]

Lunde, Katarina: «Det er bare en bok med masse bokstaver». En kvalitativ undersøkelse om gutters forhold til lesing. Universitetet i Agder 2017. (Masteroppgave i nordisk og mediefag) [elektronisk ressurs]

Meyer, Ida: Oppstandelsestekster i Harry Potter. Menighetsfakultetet 2018. (Masteroppgave i KRLE/Religion og etikk) [elektronisk ressurs]

Myrstad, Veslemøy Eikrem: «Og disse er ting du må lete etter for å finne dem…» Kan en bildebok føre til mindre extraneous load og gjøre et litteraturbegrep lettere å forstå for digitalt innfødte 10. trinns elever? [Dag Larsen og Inger S. Anfinsen: Stakkars Ibsen!].  Universitetet i Oslo 2017. (Masteroppgave i Lesing og skriving i skolen. Institutt for spesialpedagogikk) [elektronisk ressurs]

Norland, Linda Merethe: 2. verdenskrig i norsk barne- og ungdomslitteratur En studie av tre barne- og ungdomsromaner på 2000-tallet [ Marianne Kaurin: Nærmere høst. Maja Lunde: Over grensen. Ingunn Røyset: Dei et ikkje sjokoladepålegg i krigen]. Høgskolen i Hedmark 2016. (Masteroppgave i Kultur- og språkfagenes didaktikk, med fordypning i norsk) [elektronisk ressurs]

Pedersen, Synne: Hva er en god barnebok? En studie av superfinalistene fra Bokslukerprisen 2015/2016 og sjettetrinnselevers kriterier for en god barnebok. [Ingeborg Dybvig: Forfulgt i London. Jørn Lier Horst: Rivertongåten. A. Audhild Solberg: Kampen mot superbitchene]. Høgskulen på Vestlandet 2017. (Master i barne- og ungdomslitteratur) [elektronisk ressurs]

Poulsen, Henriette Korsand: «… Vi har da oppnådd noe på den tiden», sa Åsta. En komparativ analyse av kjønnsoverskridende jenter i tre ungdomsbøker [Aimée Sommerfelt: Bare en jentunge. Frøydis Guldahl: Jentene gjør opprør. Tor Fretheim: Alltid Andrea]. Universitetet i Stavanger 2017. (Master ved lektorprogrammet i humanistiske fag) [elektronisk ressurs]

Salmi, Elise Kiær: Bruk og opplevelse av litteratur i Lesefrø-barnehagen. En evaluering av prosjektets gjennomføring og resultater. Høgskolen i Oslo og Akershus 2017. (Master i bibliotek og informasjonsvitenskap) [elektronisk ressurs]

Schlømer, Aron Michael: Arketyper og symbolikk i Ravneringene. En undersøkelse av arketypeframstillinger og heltearketypen gjennom et myteperspektiv i Siri Pettersens fantasy-trilogi. Universitetet i Oslo 2017. (Masteroppgave i nordisk ved Lektorprogrammet) [elektronisk ressurs]

Strand, Kristin Natås: «Det fins en bok for alle, men én bok er ikke for alle». En kvantitativ undersøkelse av klasseromsbibliotek, utvalg og bruk av barnelitteraturen. Høgskulen på Vestlandet 2017. (Master i barne- og ungdomslitteratur) [elektronisk ressurs]

Ånderå, Ingrid: ‘Ein farfar i livet’. En karakteranalyse av besteforeldrekarakteren i tre bøker for barn og unge. [Bente Bratlund: Heilt passeleg vill.  Thomas Enger: Den onde arven.  Maria Parr: Vaffelhjarte]. Høgskulen på Vestlandet 2017. (Master i barne- og ungdomslitteratur) [elektronisk ressurs]

 

Artikler i bøker og tidsskrift – (også elektroniske)

Alfheim, Ingvild og Cecilie Dyrkorn Fodstad: Parodi og det imaginære Afrika i en lesning av Rumpemelk fra Afrika [Erlend Loe og Alice Bjerknes Lima de Faria]. (I: Tidsskrift for nordisk barnehageforskning, vol. 15, 2017) [elektronisk ressurs]

Andersson, Maria: Framtidens kvinna. Framställningen av kvinnlig rösträtt i två svenska flickböcker. (I: BLFT, vol.8, 2017)

Aspeli, Widar: Ti år med Pegasus. (I: Barnebokforum, nr. 1, 2017)

Aurtande, Lars: Bologna barnebokmesse. (I: NUMER 112, nr. 2, 2017)

Austrheim, Ruth: India i atlas for barn. (I: Norsklæreren, nr. 3, 2017)

Begynnelsen på slutten [Kazu Kibushi]. Barnebokvåren. (I: Bok & samfunn, nr. 1, 2017)

Belsvik, Rune: Kor blei det av meg? (I: Stemmer, nr. 2, 2016) (tidligere publisert i Drivkrafta bak teksten. Bidrag til ein norsk barnebokpoetikk. Red. av Per Olav Kaldestad og Karin Beate Vold. Samlaget 2008)

Betanzo, Elen: Hennar indre niåring. Intervju med Ruth Lillegraven. (I: BU17 – Innsiden. NBU 70 år. Norske barne- og ungdomsbokforfatteres skriftserie. Red. av Elen Betanzo og Linn T. Sunne. NBU 2017)

Bjorvand, Agnes-Margrethe: Etterord. (I: Astrid Lindgren: Mio, min Mio. Ny oversettelse ved Agnes-Margrethe Bjorvand. Cappelen Damm 2017)

Bjorvand, Agnes-Margrethe: Etterord. (I: Astrid Lindgren: Ronja røverdatter. Cappelen Damm 2016)

Bjorvand, Agnes-Margrethe: Etterord. (I: Astrid Lindgren: Vi på Saltkråkan. Cappelen Damm 2017)

Bjærkie, Line Ottesen: Bildebøker i et mangfoldsperspektiv. (I: Barnehagefolk, nr. 2, 2017)

Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand: Da Egner ble Egner. Thorbjørn Egners klassikere. (I: Aasta Marie Bjorvand Bjørkøy og Ståle Dingstad: Litterære kretsløp. Bidrag til norsk bokhistorie fra Maurits Hansen til Gunvor Hofmo. Dreyer 2017)

Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand: Flere noveller til de unge, takk! [Lars Mæhle]. (I: BLA. Bokvennen Litterær Avis, nr. 4, 2017)

Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand: Lykkes med sin barnlige fortellerstemme [Linde Hagerup]. (I: BLA. Bokvennen Litterær Avis, nr. 1, 2017)

Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand: «Lyset skjuler mer enn mørket». Synne Leas roman Leo og Mei. (I: Norsk litterær årbok 2017)

Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand: Når mor er gullfisk. Estetikk og etikk i bildeboka Akvarium [Gro Dahle og Svein Nyhus]. (I: Edda, nr. 1, 2017)

Bjørkøy, Aasta-Marie Bjorvand: Zinken Hopp, 1905–1987. (I: www.oversetterleksikon.no/ 2017)

Bjørnstad, Taran L.: La oss snakke om Ellen [Liland]. (I: BU17 – Innsiden. NBU 70 år. Norske barne- og ungdomsbokforfatteres skriftserie. Red. av Elen Betanzo og Linn T. Sunne. NBU 2017)

Bore, Kristina Ketola: Mer støtte til tegneserier – men færre lesere. (I: periskop.no, 2017)

Bukkene Bruse på skolebenken [Bjørn F. Rørvik og Gry Moursund]. Barnebokvåren. (I: Bok & samfunn, nr. 1, 2017)

Bursdagshilsener. (I: BU17 – Innsiden. NBU 70 år. Norske barne- og ungdomsbokforfatteres skriftserie. Red. av Elen Betanzo og Linn T. Sunne. NBU 2017)

Christensen, Bente: Ungpikebøker på 1900-tallet – oversettere og oversettelser [Clara Thue Ebbell, Gunvor Debes, Gunvor Astrid Fossum, Ruth Nissen-Dreyer, Karin Holst, Eugenie Benedicte Geelmuyden Winther, Wenche Norberg-Schulz, Anna Constance (Annik) Saxegaard]. (I: www.oversetterleksikon.no/ 2017)

Christensen, Unn: Forakt for svakhet? [Liv Marit Weberg]. (I: Stemmer, nr. 2, 2016)

Conrad, JoAnn: Flying home: Aestheticizing and Americanizing experiences of exile and migration in the Second World War as fairy tales of return and restoration. (I: War, myths, and fairy tales. Red. av Sara Buttsworth og Maartje Abbenhuis. Palgrave Macmillan 2017)

Conrad, JoAnn: «Typically Norwegian». The d’Aulaires’ imaginary homeland. (I: Story time. Essays on American children’s literature from the Betsy Beinecke Shirley Collection. Beinecke Rare Book & Manuscript Library, Yale University 2016).

Dahle, Gro: Mørke kott, låste rom, kjellere. (I: Kritiker, no 35/36, 2015)
Den nye fantasy-dronningen? [Maria Turtschaninoff]. (I: Bok & samfunn, nr. 7, 2017)

Dingstad, Ståle: Aviser, tidsskrifter og bøker. Maurits Hanssens noveller på vandring. (I: Aasta Marie Bjorvand Bjørkøy og Ståle Dingstad: Litterære kretsløp. Bidrag til norsk bokhistorie fra Maurits Hansen til Gunvor Hofmo. Dreyer 2017)

Dingstad, Ståle: Fra vitenskap til kunst. Asbjørnsen og Moes eventyr. (I: Aasta Marie Bjorvand Bjørkøy og Ståle Dingstad: Litterære kretsløp. Bidrag til norsk bokhistorie fra Maurits Hansen til Gunvor Hofmo. Dreyer 2017)

Dirdal, Linn Carin: Inspirert av barnestreker [Gry Moursund]. (I: Kunst, nr. 2, 2017)

Dybvik, Hilde: Nynorsk i barnehagelærerutdanningen: fra nynorsk bildebok til digital fortelling. Et eksempel fra Høgskolen i Oslo og Akershus. (I: Danne og utdanne. Litteratur, språk og samtale. Red. av Nina Gram Garmann og Åse Marie Ommundsen. Novus forlag 2017)

Edgren, Henrik: «En främling i den svenska folkskolan». 1870-talets folkskoleundervisning i naturkunnighet. (I: Sann opplysning? Naturvitenskap i nordiske offentligheter gjennom fire århundrer. Red. av Merethe Roos og Johan Tønnesson. Cappelen Damm Akademisk 2017)

Egeland, Marianne: Inger Johannes «vi» og «dere». (I: Edda, nr. 3, 2017)

Egner, Bjørn: Om forvaltning av en litterær arv – et stort ansvar [ved lanseringen av serien Drama for barn – teatrets sjel, bind 6-10] (I: barnebokinstituttet.no 2017)

Ekman, Fam: Hon visade hur konst kunde höra ihop med bok. (I: Vår Pippi – vår Vang. Tecknare hyllar Ingrid Vang Nyman och det moderna genembrottet inom svensk barnboksbild. Red. av Ulla Rhedin og Gunna Grähs. Salikon förlag 2016)

Espe, Lasse: Gulosten och spriten – norsk trilogi baserat på ett händelsesrikt liv [Kristian Krohg-Sørensen]. (I: Bild & bubbla, 212, nr. 3, 2017)

Fjeldberg, Guri: – Jeg ble en bedre illustratør av å jobbe med Ulf [intervju med Linda Bondestam om samarbeidet med Ulf Stark]. (I: periskop.no, 2017)

Fjeldberg, Guri: Et spørsmål om nærhet [om sakprosa for ungdom]. (I: Prosa, nr. 1, 2017)

Fodstad, Cecilie Dyrkorn og Ingvild Alfheim: Veien hjem i Lisa Aisatos En fisk til Luna. (I: Barn, nr.1, 2017)

Gjessing, Mona: Kraftanstrengelsen som skal til. [om Nasjonalbibliotekets utstilling Billedlig talt. Illustrasjonskunst fra idé til trykk]. (I: NUMER112, nr. 2, 2017)

Goga, Nina: A feeling of nature in contemporary Norwegian picturebooks. (I: Encyclopaideia. Journal of phenomenology and education, vol. 21, 2017)

Goga, Nina: Bologna Children’s Book Fair 2017. (I: barnebokinstituttet.no 2017)

Goga, Nina: Bøker som grunnlag for fred og toleranse. (I: barnebokkritikk.no, 2017)

Goga, Nina: Etterord. (I: Per Olav Kaldestad: Når sola kjem dettande inn. Dikt for store og små 1990-2004. Wigestrand 2017)

Goga, Nina: I begynnelsen var treet. Økokritisk lesning av omformingen fra et stykke tre til gutt i Carlo Collodis Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino (1883). (I: BLFT, vol.8, 2017)

Goga, Nina: Landscapes of growth, faith, and doubt. Mixing and mapping fantary geography and political issues. (I: Maps and mapping in children’s literature. Landscapes, seascapes and cityscapes Red. av Nina Goga og Bettina Kümmerling-Meibauer. John Benjamins Publishing Company 2017.  (Children’s literature, culture, and cognition, vol. 7).

Goga, Nina: Miljøbevissthet og språkbevissthet. Om ungdomsskoleelevers møte med klimalitteratur [Agnar Lirhus & Rune Markhus: Hva var det hun sa?]. (I: Norsklæreren, nr. 3, 2016)

Goga, Nina: Utforskende bokstavlæring i to nye norske ABC-bøker. (I: periskop.no, 2017)

Goga, Nina: Økokritiske blikk på barnelitteraturen. (I: Bøygen, nr. 3, 2017)

Guanio-Uluru, Lykke: Katniss Everdeen’s posthuman identity in Suzanne Collin’s Hunger Games series: Free as a mockingjay? (I: Jeunesse: Young people, texts, cultures, nr. 1, 2017)

Haarber, Kjellaug Bjerkli: Om å reisa med filifjonker og hemuler [Tove Jansson: Det usynlige barnet]. (I: Stemmer, nr. 1, 2016)

Hagerup, Hilde: Medvirkning i praksis – et forsøk på å komme meg ut på glattisen. (I: barnebokinstituttet.no 2017)

Harper, Morten: Dette er ikke en tegneserie (I: NUMER114, nr. 4, 2017)

Harper, Morten: Lekegrind for skrudde ideer! (I: Prosa, nr. 1, 2017)

Harper, Morten: Tegneserier med tommestokk. (I: NUMER111, nr. 1, 2017)

Heger, Anders: Det norske barneselskap [ved lanseringen av serien Drama for barn – teatrets sjel, bind 6-10] (I: barnebokinstituttet.no 2017)

Helgesen, Anne: Egner, Vestly, Prøysen: I begynnelsen var teatret [ved lanseringen av serien Drama for barn – teatrets sjel, bind 6-10] (I: barnebokinstituttet.no 2017)

Helgesen, Anne: Om å stå på sitt. Biografisk etterord. Thorbjørn Egner (1912-1990). (I: Anne Helgesen: Drama for barn – teatrets sjel, bind 7. Vidarforlaget 2017)

Helgesen, Anne: Å bli en annen. Biografisk etterord. Anne-Cath. Vestly (1920-2008).

(I: Anne Helgesen: Drama for barn – teatrets sjel, bind 10. Vidarforlaget 2017)

Helgesen, Anne: Å være annerledes. Biografisk etterord. Alf Prøysen (1914-1970). (I: Anne Helgesen: Drama for barn – teatrets sjel, bind 8. Vidarforlaget 2017)

Helgesen, Petra J.: Å gjenkjenne seg selv i litteraturen [om ungdomslitteratur]. (I: periskop.no, 2017)

Helliesen, Sidsel: En annerledes ABC. (I: Hans Normann Dahl. Fortelleren. Red. av Bjarne Rogan. Pax 2017)

Helliesen, Sidsel: Illustrasjonskunst for barn og unge. (I: Hans Normann Dahl. Fortelleren. Red. av Bjarne Rogan. Pax 2017)

Hemstad, Ruth: Geopolitikk og geografibøker til folket. (I: Sann opplysning? Naturvitenskap i nordiske offentligheter gjennom fire århundrer. Red. av Merethe Roos og Johan Tønnesson. Cappelen Damm Akademisk 2017)

Hole, Stian: Å se verden som et barn igjen. (I: Kritiker, no 35/36, 2015)

Håland, Anne og Trude Hoel: Leseopplæring i norskfagets begynneropplæring med fokus på fagspesifikk lesekompetanse [Kari Tinnen og Mari Kanstad Johnsen: Barbie-Nils & pistolproblemet. Bjørn Ousland: Dragejakten]. (I: Danne og utdanne. Litteratur, språk og samtale. Red. av Nina Gram Garmann og Åse Marie Ommundsen. Novus forlag 2017)

Ingvaldsen, Bjørn: Skam dere! [om nedleggelse av Ubok]. (I: Bok & samfunn, nr. 1, 2017)

Karlsson, Eivind: Hva sier reven? Mediedanning med utgangspunkt i en multimodal tekst. (I: Danne og utdanne. Litteratur, språk og samtale. Red. av Nina Gram Garmann og Åse Marie Ommundsen. Novus forlag 2017)

Karlsvik, Mette: Kleivakonversasjonen [Rønnaug Kleiva]. (I: BLA. Bokvennen Litterær Avis, nr. 2, 2017)

Karlsvik, Mette: Majas historie [Maja Lunde]. (I: BLA. Bokvennen Litterær Avis, nr. 5/6, 2017)

Klungland, Ida Therese: Barnelitteraturkritikk og det imaginære fellesskap. (I: barnebokinstituttet.no 2017)

Klungland, Ida Therese: Kan litteraturen påvirke (klima)politikken? (I: barnebokinstituttet.no 2017)

Klungland, Ida Therese: Sensur av barnelitteratur – i Norge og verden. (I: barnebokinstituttet.no 2017)

Kraft, Nina: Litterære museer – Charles Dickens. – Aldri et lykkelig ekteskap i Dickens romaner. (I: Bok og bibliotek, nr. 1, 2017)

Kraft, Nina: Litterære museer – Charles Dickens. En hyllest til Catherine. (I: Bok og bibliotek, nr. 1, 2017)

Kraft, Nina: Villhjartejenta [Ruth Lillegraven]. (I: Bok og bibliotek, nr. 2, 2017)

Kramer, Hilde: Bok, reis deg! På leting etter kvaliteter i den tredimensjonale bildeboka. (I: BLFT, vol.8, 2017)

Krogstad, Atle: Gutten og pappesken. Om barns bruk av rom i Svein Nyhus’ bildebok Verden har ingen hjørner. (I: Norsklæraren, nr. 2, 2017)

Kronborg, Steffen: At blive glemt. Snapshot. [Knut Nærum og Bgørn Ousland: Glemmestedet]. (I: PLYS, 30)

Kva synest vi om NBU – frå innsida? (I: BU17 – Innsiden. NBU 70 år. Norske barne- og ungdomsbokforfatteres skriftserie. Red. av Elen Betanzo og Linn T. Sunne. NBU 2017)

Kårevik, Oddmund: Magisk trøyst [Ursula K. Le Guin]. (I: Bok og bibliotek, nr. 5, 2017)

Kårevik, Oddmund: Møte rundt eit bord [intervju med Anne Kristin Lande og Eli Frisvold]. (I: Stemmer, nr. 2, 2015)

Kårevik, Oddmund: Cathrine Myhre Solbjør: Try again. Fail again. Fail better. (Å utgi bøker på eget forlag). (I: Stemmer, nr. 2, 2017)

Larsen, Dag: «Der hvor det er barn, der er gullalderen». (I: BU17 – Innsiden. NBU 70 år. Norske barne- og ungdomsbokforfatteres skriftserie. Red. av Elen Betanzo og Linn T. Sunne. NBU 2017)

Larsen, Dag: Legenden om Sally Jones til museet. (I: barnebokinstituttet.no 2017)

Larsen, Dag: Livet vil aldri mer bli som før for noen av dem. Om skam i barne- og ungdomslitteraturen. (I: barnebokinstituttet.no 2017)

Larsen, Dag: Sensurens mål er taushet. (I: barnebokinstituttet.no 2017)

Larsen, Dag: Skriveverksted i Teheran. (I: barnebokinstituttet.no 2017)

Larsen, Siri: Forfatter Cecilie Winger: – mange må skjerpe seg for å løfte norsk sakprosa for barn og unge! (I: Barnebokforum, nr. 2, 2017)

Larsen, Siri: Hvordan står det egentlig til med sakprosaen? Intervju med IBBYs sakprosaformidler Gjertrud Øvland. (I: Barnebokforum, nr. 2, 2017)

Lello, Niklas: Reisen til scenen, intervju med Veronica Salinas. (I: barnebokinstituttet.no 2017)

Maagerø, Eva og Guri Lorentzen Østbye: What a girl! Fighting gentleness in the picture book world: An analysis of the Norwegian picture book What a girl! by Gro Dahle and Svein Nyhus. (I: Children’s Literature in Education, nr, 2, 2017)

Michaelsen, Eva og Torill Strand: Litterære samtaler i klasserommet. En undersøkelse av læreres refleksjoner rundt arbeid med bildebøker på barnetrinnet. (I: Danne og utdanne. Litteratur, språk og samtale. Red. av Nina Gram Garmann og Åse Marie Ommundsen. Novus forlag 2017)

Mjestad, Kaja: De utrydningstruede [Marit Kaldhol: Zweet]. (I: Stemmer, nr. 2, 2016)

Mugaas, Hilde Strandberg: En velsunget julesang. Hver jul krever minst en ny versjon av Charles Dickens’ A Christmas Carol. (I: barnebokkritikk.no, 2017)

Mugaas, Hilde Strandberg: Jeg mot meg [Liv Marit Weberg]. (I: Stemmer, nr. 2, 2016)

Myklebust, Eivind: Velt alle dine veie [Anders N. Kvammen]. (I: BLA. Bokvennen Litterær Avis, nr. 1, 2017)

Männikkö, Lise: Lenger fra krig. Lesninger av bøkene Miram [Aimée Sommerfelt] og Nærmere høst [Marianne Kaurin]. (I: BU17 – Innsiden. NBU 70 år. Norske barne- og ungdomsbokforfatteres skriftserie. Red. av Elen Betanzo og Linn T. Sunne. NBU 2017)

Mørk, Kjersti Lersbryggen: Søppellitteratur. (I: barnebokinstituttet.no 2017)

Mørk, Kjersti Lersbryggen: Voices from a void: The Holocaust in Norway. (I: Translating Holocaust Lives. Red. av Jean Boase-Beier, Peter Davies, Andrea Hammel og Marion Winters. Bloomsbury Academic 2017)

Nagel, Lisa: The picturebook app as event. Interactivity and immersion in Wuwu & Co. (I: Barnboken, vol. 40, 2017)

Naveen, Neha: Må utenforskap alltid være definerende for hovedpersonen i ungdomsromaner? (I: periskop.no, 2017)

Naveen, Neha: Samarbeid om sakprosa [Frank Rosell og Neha Naveen: Beveren Bjørk]. (I: Barnebokforum, nr. 1, 2017)

Nergård, Mette Elisabeth: Eit møte med superstjerna i norsk barnelitteratur [intervju med Maria Parr]. (I: Kirke og kultur, nr. 4, 2016)

Nergård, Mette Elisabeth: Når historia fengar [intervju med Aina Basso]. (I: Kirke og kultur, nr. 2, 2015)

Newth, Mette: Til framtiden. (I: BU17 – Innsiden. NBU 70 år. Norske barne- og ungdomsbokforfatteres skriftserie. Red. av Elen Betanzo og Linn T. Sunne. NBU 2017)

Nielsen, Torbjørg Selnes og Åse Kristine Tveit: «… vi trenger litt ingenting»: 13-åringers lesniner av to bildebøker [Lisa Aisato: En fisk til Luna. Frode Grytten & Marvin Halleraker: Hull & sønn]. (I: Bok og bibliotek, nr. 6, 2017)

Olsen, Eiliv O.: “In song we meet on common ground”. Conception of children in songbooks for Norwegian Schools (1914-1964). (I: Nordic childhoods 1700-1960. From folk beliefs to Pippi Longstocking Red. av Reidar Aasgaard, Marcia J. Bunge, and Merethe Roos. Routledge 2017. (Ashgate studies in childhood, 1700 to the present))

Ommundsen, Ase Marie: Children’s rule in comic strips and television series. (I: Child autonomy and child governance in children’s literature. Where children rule. Red. av Christopher Kelen og Björn Sundmark. Routledge 2017. (Children’s Literature and culture, vol. 116))

Ommundsen, Åse Marie: Competent children. Childhood in Nordic children’s literature from 1850 to 1960. (I: Nordic childhoods 1700-1960. From folk beliefs to Pippi Longstocking Red. av Reidar Aasgaard, Marcia J. Bunge, and Merethe Roos. Routledge 2017. (Ashgate studies in childhood, 1700 to the present))

Ommundsen, Åse Marie: Norwegian children’s literature in the aftermath of the 22nd July. Collective memory and trauma relief. (I: Fractures and disruptions in children’s literature. Red. av Ana Margarida Ramos, Sandie Mourão, Maria Teresa Cortez. Cambridge Scholars Publishing 2017.

Ommundsen, Åse Marie: Utfordrende bildebøker i klasserommet [bl.a. om Gro Dahle og Kaia Dahle Nyhus: Krigen]. (I: Danne og utdanne. Litteratur, språk og samtale. Red. av Nina Gram Garmann og Åse Marie Ommundsen. Novus forlag 2017)

Ousland, Bjørn: Å skrive og illustrere sakprosa for barn. (I: Barnebokforum, nr. 2, 2017)

Rannem, Øyvin: Tegneren og hemsedølen Trygve M. Davidsen. (I: Dølaminne. Årbok for Hallingdal 2016)

Risvik, Øyvind: Slik skapte han Sabeltann [Terje Formoe]. (I: Plot, nr. 33, 2016)

Rogne, Vebjørn: En helt spesiell fortelling [Art Spiegelman: Maus]. (I: Bok & samfunn, nr. 8, 2017)

Roll-Hansen, Dina: Når krigen rykker nærmere – om ukrainsk barnelitteratur etter Maidan. (I: barnebokkritikk.no, 2017)

Roos, Merethe: Children, dying, and death. Views from an eighteenth-century periodical for children [Avis for Børn]. (I: Nordic childhoods 1700-1960. From folk beliefs to Pippi Longstocking. Red. av Reidar Aasgaard, Marcia J. Bunge, and Merethe Roos. Routledge 2017. (Ashgate studies in childhood, 1700 to the present))

Roos, Merethe: Naturvitenskap som dannelsesprosjekt. Om naturvitenskapelig opplæring i Norge på 1850- og 60-tallet. (I: Sann opplysning? Naturvitenskap i nordiske offentligheter gjennom fire århundrer. Red. av Merethe Roos og Johan Tønnesson. Cappelen Damm Akademisk 2017)

Røed, Kjetil: Et opprop for mer billedkunst i barnekulturen. (I: periskop.no, 2017)

Rønne, Nina Nordal: Hysj – intervju med Magnhild Winsnes. (I: Barnebokforum, nr. 1, 2017)

Schäffer, Anne: Bildebøker. (I: Barnebokforum, nr. 3, 2017)

Senje, Ingrid: Den første forelskelsen [Linda Klakken: Dumme, dumme hjerte]. (I: BLA. Bokvennen Litterær Avis, nr. 10, 2017)

Senje, Ingrid: Den mørke fremtiden. (I: BLA. Bokvennen Litterær Avis, nr. 11/12, 2017)

Sharafeddine, Fatima: Sensur og tabuer i arabisk barne- og ungdomslitteratur. (I: barnebokinstituttet.no 2017)

Sjenert supermann [Lars Mæhle]. Barnebokvåren. (I: Bok & samfunn, nr. 1, 2017)

Sjøberg, Svein: «O-fagssyndromet». Et skolefags vekst og fall. (I: Sann opplysning? Naturvitenskap i nordiske offentligheter gjennom fire århundrer. Red. av Merethe Roos og Johan Tønnesson. Cappelen Damm Akademisk 2017)

Skagestad, Line Harr: – Hvis vi vil ha virkelig god barnelitteratur, bør forfatterne kunne leve av å skrive [intervju med Torun Lian]. (I: periskop.no, 2017)

Skjelderup, Ida: Alternative dyrehistorier. (I: Prosa, nr. 10, 2017)

Skretting, Gudrun: Min moster, Sjklovskij og metronomen. Om lek, kunst og innlevelse. (I: BU17 – Innsiden. NBU 70 år. Norske barne- og ungdomsbokforfatteres skriftserie. Red. av Elen Betanzo og Linn T. Sunne. NBU 2017)

Slettan, Svein: ”Knee-deep in the muddy water of the road ditch” Boundary areas in Alf Prøysen’s children’s songs / ”På landeveiens grøftekant i sølevann til knes”. Grenseområder i Alf Prøysens barneviser. (I: Studia philologia, Universitas Babes Bolyai, nr. 3, 2016)

Solberg, Per Olav: Et bakteppe som ikke tematiseres [intervju med Anne Kristin Lande om skilsmisse i barne- og ungdomslitteratur]. (I: Psykologi. Tidsskrift for Norsk psykologforening, nr. 8, 2017)

Stadig noe å strekke seg etter [Foreningen !les]. (I: Bok & samfunn, nr. 8, 2017)

Steenberg, Nora: Barnebokhøsten 2017. Få ord om mye [Nina E. Grøntvedt]. (I: Bok & samfunn, nr. 5, 2017)

Steenberg, Nora: Barnebokhøsten 2017. Tre ganger Gaimann [Neil Gaiman]. (I: Bok & samfunn, nr. 5, 2017)

Steenberg, Nora: Feststund for småfolk. (I: Bok & samfunn, nr. 6, 2017)

Steenberg, Nora: Kroken på døra for Ubok. (I: Bok & samfunn, nr. 1, 2017)

Stokke, Ruth Seierstad og Kirsten Palm: Å strekke seg etter ordene. Samtaler om bildebøker i det flerspråklige klasserommet [Agnès de Lestrade og Valeria Docampo: Ordfabrikken]. (I: Danne og utdanne. Litteratur, språk og samtale. Red. av Nina Gram Garmann og Åse Marie Ommundsen. Novus forlag 2017)

Stokkendal, Julie: Nært og modig fra offerets perspektiv [Anders Totland: Så lenge ingen ser oss]. (I: BLA. Bokvennen Litterær Avis, nr. 11/12, 2017)

Stokker, Kathleen: Snorri the Seal: A children’s book goes underground. (I: Kathleen Stokker: Folklore fights the Nazis. Humor in occupied Norway, 1940-1945. The University of Wisconsin Press 1997)

En stor hvit løgn [Bente Bratlund]. Barnebokvåren. (I: Bok & samfunn, nr. 1, 2017)

Strand, Linda Hove: «Skakker du litt på hodet, så ser kanskje verden helt annerledes ut». Intervju med Stian Hole om bøkene Annas himmel og Morkels alfabet. (I: Kunst, nr. 1, 2016)

Størkson, Cecilie: Åshild Kanstad Johnsen. Freestyler søker struktur. (I: NUMER112, nr. 2, 2017)

Sunne, Linn T. og Ragnhild Malfang: Ungdomsbøker. (I: Barnebokforum, nr. 3, 2017)

Svensen, Caroline M.: Viser fram forbudte bøker. (I: Bok og bibliotek, nr. 5, 2017)

Sørheim, Erle Marie: Bildebøkene som skvises ut av innkjøpsordningen. (I: periskop.no, 2017)

Sørheim, Erle Marie: Historiefortelleren [Lene Ask]. (I: Kunst, nr. 1, 2016)

Takle, Cecilie: Honor codes in fantasy literature [Siri Pettersen, Lene Kaaberbøl]. (I: Literature and Honour. Red. av Aasta Marie Bjorvand Bjørkøy og Thorstein Norheim. Universitetsforlaget 2017)

Takle, Cecilie: Norrøne strømninger i norsk fantasy [Tone Almhjell, Lise Forfang Grimnes, Asbjørn Rydland]. (I: BLA. Bokvennen Litterær Avis, nr. 2, 2017)

Tangen, Karl Fredrik og Lisbeth Fullu Skyberg: Kan skjønnlitteratur gjøre barn til klimakrigere? (I: periskop.no, 2017)

Tjønn, Brynjulf Jung: – Et eventyr som ikke tar slutt [Anders N. Kvammen]. (I: BLA. Bokvennen Litterær Avis, nr. 4, 2017)

Tjønn, Brynjulf Jung: – Jeg tror jeg kan være modig igjen [Tyra Teodora Tronstad]. (I: BLA. Bokvennen Litterær Avis, nr. 2, 2017)

Toreg, Merete Berg: Verden sett i et utvidet fugleperspektiv [Eli Hovdenak: Jippi]. (I: Stemmer, nr. 2, 2015)

Tre kjappe sakprosaspørsmål til forlag og forfattere. (I: Barnebokforum, nr. 2, 2017)

Tronstad, Tyra Teodora: Julie Andems metode. Hva skjønnlitterære forfattere kan lære av Skam. (I: Samtiden, nr. 3, 2017 og I: barnebokinstituttet.no 2017)

Tveterås, Pia: Bøker som blir [Synnøve Borge: Kongeøyenstikker]. (I: Stemmer, nr. 2, 2015)

Tveterås, Pia: Flittig, men ikke flink [Cathrine Myhre Solbjør: På rømmen i dusteland]. (I: Stemmer, nr. 2, 2015)

Tveterås, Pia: Utenom-forfatter [Ann Hilde Bolstad]. (Å utgi bøker på eget forlag). (I: Stemmer, nr. 2, 2017)

Tønnessen, Elise Seip: Erlend Loe’s Kurtby – Blasphemy for the hole family? (I: Studia philologia, Universitas Babes Bolyai, nr. 3, 2016)

Tønnessen, Elise Seip: Mellom undring og parodi. Religion i nyere bildebøker for barn. (I: Fra svar til undring. Kristendom i norske samtidstekster. Red. av Øyvind T. Gulliksen og Årstein Justnes. Verbum akademisk 2014)

Vedvik, Kari Oliv: Diagnosen ble en superkraft. Ville ikke ha venner [Gro Dahle]. (I: Utdanning, nr. 12, 2017)

Vik, Marit: Litterære samtaler i barnehagen [Hans Sande og Gry Moursund: Arkimedes og brødskiva].  (I: Danne og utdanne. Litteratur, språk og samtale. Red. av Nina Gram Garmann og Åse Marie Ommundsen. Novus forlag 2017)

Vold, Tonje: «Jeg er en flekk». Om menstruasjon og jentepubertet i nyere norsk barne- og ungdomslitteratur. (I: Barnboken, vol. 40, 2017)

Wehus, Walter N.: Brev fra drømmeland. (I: NUMER112, nr. 2, 2017)

Widhe, Olle: Inventing subjectivity and the rights of the child in nineteenth-century Nordic children’s literature [bl.a. om Jørgen Moe: I Brønden og i Kjærnet). (I: Nordic childhoods 1700-1960. From folk beliefs to Pippi Longstocking Red. av Reidar Aasgaard, Marcia J. Bunge, and Merethe Roos. Routledge 2017. (Ashgate studies in childhood, 1700 to the present))

Wærp, Henning Howlid: Den hvite bjørnen i barne- og ungdomslitteratur. (I: Wærp, Henning Howlid: Arktisk litteratur. Fra Fridtjof Nansen til Anne B. Ragde. Orkana akademisk 2017)

Wærp, Henning Howlid: Isbjørn på Svalbard i nordisk barne- og ungdomslitteratur. (I: Bøygen, nr. 1, 2017)

Ødegaard, Nina: Endelig flere samiske ungdomsbøker. (I: Bok og bibliotek, nr. 2, 2017)

Ørjasæter, Kristin: Barnekulturinstitusjonen KANOON. (I: barnebokinstituttet.no 2017)

Ørjasæter, Kristin: Barnelitteraturhistorie og leseprosjekt i skoler i fattige provinser. (I: barnebokinstituttet.no 2017)

Ørjasæter, Kristin: Irans barnebokråd CBC. (I: barnebokinstituttet.no 2017)

Ørjasæter, Kristin: Noen få inntrykk av iransk barnelitteratur. (I: barnebokinstituttet.no 2017)

Ørjasæter, Kristin: Om leseglede på konferanse i Teheran. (I: barnebokinstituttet.no 2017)

Ørjasæter, Kristin: Reisebrev fra Iran 2016 – introduksjonsartikkel. (I: barnebokinstituttet.no 2017)

Ørjasæter, Kristin og Birgitte Eek: Å formidle det ubeskrivelige – om krig og Holocaust som kunst for barn og unge. (I: barnebokinstituttet.no 2017)

Ørjasæter, Kristin og Ellen Larsen: Statistikk over bokutgivelser for barn og unge i 2015. (I: barnebokinstituttet.no 2017)

Øvland, Gjertrud: Faktabøker. (I: Barnebokforum, nr. 3, 2017)

Øvland, Gjertrud: Skjønnlitteratur barn. (I: Barnebokforum, nr. 3, 2017)