Spørsmål og svar

Hva er opptakskravene?

Opptak til nettstudiet er basert på allmenn studiekompetanse og skjer etter individuell vurdering av søknad. Søknaden skal inneholde CV med informasjon og dokumentasjon om utdanning og arbeidserfaring, foruten et motivasjonsbrev, der søkeren beskriver hvordan studiet er faglig relevant og praktisk gjennomførbart sett i lys av ens nåværende arbeidssituasjon/studiesituasjon.

Er det mulig å gjennomføre studiet sammen med andre?

Vi oppfordrer til samhandling mellom studenter i læringsprosesser, både der studenter kjenner hverandre fra før, og gjennom nettbaserte diskusjoner. Hver deltager må likevel søke om opptak på individuelt grunnlag, og vurderingssituasjoner (arbeidskrav, eksamen) er individuelle.

Er studiet samlingsbasert?

Nei, men det kan bli aktuelt å invitere til en oppstartssamling.

Får jeg støtte fra Statens lånekasse?

Studiet er statlig godkjent som høyere utdanning fra 2015, og som deltidsutdanning med 15 studiepoeng per semester kan det kvalifisere til støtte fra lånekassen når andre vilkår er oppfylt. Se Lånekassens nettsider for flere detaljer.

Får jeg studiepoeng?

Studiet er akkreditert for å kunne gi 30 studiepoeng fra og med 2015.

Hva er studiets totale varighet?

Studiet varer i ett år, og er organisert i to emner fordelt på to semestre.

Hva koster studiet?

Prisen for studiet finner du i tabellen nederst på denne siden.

Hva slags utstyr trenger jeg for studiet?

Datamaskin med nettilgang og webkamera, foruten nettbrett eller tilsvarende med mulighet til å kjøre barnebok-apper og lignende programvare. Vi gjør oppmerksom på at flere av appene som brukes i undervisningen og som står på pensum dessverre ikke finnes tilgjengelig for alle operativsystem. NBI vil på forhånd opplyse om at vi som regel bruker ipad/Apple-iOS.  

Hvem er studiet ment for?

Studiet er rettet mot formidlere, herunder spesielt biblioteksansatte, lærere og litteraturkritikere, men også andre som driver med formidling av nyere barne- og ungdomslitteratur og som ønsker fordypning og kompetansehevning.

Hvor mange studenter er det plass til?

Det tas opp inntil 30 studenter. Undervisningen er lukket og forbeholdt studenter med studieplass.

Hvor stor er arbeidsbelastningen?

Studiet har halv studiebelastning sammenlignet med et fulltidsstudium.

Hvordan er eksamen?

I første semester er eksamen en blanding av mappeeksamen og nettbasert, muntlig eksamenshøring. Andre semester er eksamen en kombinasjon av semesteroppgave og nettbasert, muntlig eksamenshøring. Se ellers studieplan for mer detaljer beskrivelse.

Hvordan får jeg tak i pensum?

Pensum er delvis tilgjengelig i digitalt format og kompendium. Noen utgifter til eget innkjøp av pensumlitteratur må påberegnes.

Hvordan kan jeg søke?

Søknader kan sendes inn frem til og med datoen for søknadsfristen utelukkende via elektronisk søknadsskjema som er tilgjengelig på disse nettsidene. Skjemaet finner du her.

Kan jeg fritt velge blant modulene i studiet?

Det forutsettes i utdanningsavtalen som signeres at studieplassen gjelder studiet som helhet. Emner kan ikke tas utenom fastlagt struktur, og eksaminering på emne 2 er avhengig av at man har bestått eksamen på emne 1.

Kan jeg kombinere studiet med full jobb?

Studiet er et deltidsstudium som er fleksibelt utformet med sikte på å kunne tas ved siden av jobb som videreutdanning. Flesteparten av studentene på studiet er normalt i full jobb samtidig som de studerer.

Når er søknadsfristen?

Søknadsfristen for 2017 er 4. oktober.