Sensur og barnelitteratur

The List of Lists er en amerikansk oversikt over bøker som på en eller annen måte er blitt oppfattet som kontroversielle og upassende for barn, og kommer med en flott, men muligens noe hul advarsel: «Books on this list may or may not be appropriate for your child.»

Pistolproblemet i barnelitteraturen

Virkelige som virtuelle pistoler er på full fart inn i barn og unges erfaringsrom. Barnelitteraturen er intet unntak.

Nytten av politiske barnevakter

I alt som er skrevet og sagt om denne konflikten og den israelske okkupasjonen, har jeg ennå til gode å høre noe som er mer talende om hva det egentlig dreier seg om.

Faen heller!

Man banner ikke i barnebøker. Man banner i hvert fall ikke i barnebøker som skal brukes til høytlesning i skolen.

Ondskap og barnebøker

Der forfatterne tidligere skulle beskytte unge lesere, ser vi nå tegn til en litteratur som eksponerer dem for og konfronterer dem med ondskap, sier barnelitteraturforsker Kjersti Lersbryggen Mørk.

Stemmerett – hvem har den og hvem tar den? Det tålbare i barne- og ungdomslitteraturen

Høsten 2012 og våren 2013 raste de barnelitterære debattene friskere enn på lenge i våre to naboland, og til dels også her i landet. Sosiale medier som startsted for debatter er ikke nytt, og heller ikke barnelitteraturen lever lenger i et stille rom, snarere tvert imot, men hvem avgjør hvilke stemmer som skal være synlige på det barnelitterære feltet og hva barn og unge tåler?