Forslag til emner for masteroppgaver

NBI får med jevne mellomrom henvendelser fra studenter som ønsker tips til hva de kan skrive masteroppgave om innenfor barne- og ungdomslitteraturfeltet. Her er noen forslag som kanskje kan inspirere:

Bokhistorie

 • Adaptasjon fra voksenlitteratur til barne- og ungdomslitteratur
 • Seriekonsepter
 • Omslag

Medie- og sjangerstudier

 • Forholdet mellom teknologi, medier og sjangre
 • Remediering fra bok til film eller omvendt
 • Multimodal barnelitteratur: Hva gjør de nye virkemidlene (touch, miljølyd) med tekstuttrykket? Hvordan påvirker de nye virkemidlene de gamle (verbaltekst og illustrasjoner)?
 • Grensesnittet mellom litteratur og spill
 • Seriekonsepter i forhold til bok, tegneserie og tv

Resepsjonsstudier

 • Litterær opplevelse og erfaring
 • Litteraturformidling
 • Bruk av bildebok og tegneserie i skolen
 • Lesekampanjer i klasserommet

Språk- og oversettelsesproblematikk

 • Nynorsk barnelitteratur
 • Samisk barnelitteratur
 • Engelsk-dominansen i de norske utgivelsene
 • Nabospråkenes plass i den norske barne- og ungdomslitteraturen
 • Verdenslitteratur på norsk
 • Oversettelsesutfordringer i barnelitteraturen

Den litterære institusjonen

 • Priser og premieringer
 • Støtteordningenes effekt på utviklingen av barne- og ungdomslitteraturen
 • Aldersmerkingen av barne-og ungdomslitteraturen: Relevans, signaliseringsmarkører og effekt

Spesielle emner

 • Tilrettelagt litteratur
 • Lettlest litteratur
 • Religiøs litteratur
 • Sakprosa
 • Dramatikk
 • Lyrikk
 • Småbarnslitteratur
 • Økokritikk