Litteratur, litteraturformidling og kunstopplevelse 2016-2018

Fra tekstidé til publikum via tekst- og formidlingsprosesser (2016 – 2018)

NBI_banner_twitter

Forskningsprosjektet «Litteratur, litteraturformidling og kunstopplevelse. Fra tekstidé til publikum via tekst- og formidlingsprosesser» (2016 – 2018) har kombinert forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid og undersøkt hvordan litteratur blir utviklet og formidlet på ulike arenaer og gjennom Den kulturelle skolesekken.

 

Prosjektet har vært et samarbeid med Turnéorganisasjonen, Hedmark,
og har vært organisert i tre arbeidsgrupper:

 • Kunstnerisk utviklingsarbeid, ledet av forfatter i undervisningsstilling ved Norsk barnebokinstitutt, Hilde Hagerup
 • Empirisk studie av litteraturformidling, ledet av førsteamanuensis Anne Skaret, Høgskolen i Innlandet, ansatt i en 20 %-stilling ved NBI under forskningsperioden
 • Teoretiske studier, ledet av prosjektets leder Kristin Ørjasæter, direktør ved Norsk barnebokinstitutt.

Øvrige deltakere har vært

 • forfatter Endre Lund Eriksen
 • forfatter og illustratør Anna Fiske
 • faglig leder for nettstudier ved Norsk barnebokinstitutt, Øystein Espe Bae
 • professor ved OsloMet, Boel Christensen-Scheel
 • professor ved Høgskulen på Vestlandet, Nina Goga
 • førsteamanuensis ved Høgskulen på Vestlandet, Lykke Guanio-Uluru
 • litteraturpedagog ved Norsk barnebokinstitutt, Hanne Kiil
 • utdanningsleder ved Norsk barnebokinstitutt, Dag Larsen
 • førstelektor ved Høgskulen på Vestlandet, Anne-Stefi Teigland
 • Førsteamanuensis ved OsloMet, Åse Kristine Tveit
 • Professor ved Universitetet i Agder, Elise Seip Tønnessen

Les mer om prosjektledelse og deltakerne

 

Underveis i prosjektet er det blitt avholdt tre åpne seminarer:

Prosjektets avslutningsseminar Litteraturformidling i DKS og på andre arenaer. Forskningsfunn og boklanseringer ble avholdt 28. mai 2019

 

Rapporter og intervjuer som angår prosjektet

 

Resultater fra prosjektet er blitt presentert på:

 

Flere skjønnlitterære tekster for barn og unge er utviklet underveis i prosjektet:

I tillegg er det påbegynt skjønnlitterære arbeider som foreløpig ikke har latt seg realisere.

 

Flere formidlingsopplegg er utviklet underveis i prosjektet:

 • Hilde Hagerup har hatt litteraturmøter med barn som inkluderes i det kunstneriske arbeidet med de to Bestefar og jeg-bøkene.
 • Endre Lund Eriksen har utviklet et multimodalt formidlingsopplegg av ungdomsromanen Baksiden (2017)

I tillegg er det påbegynt utarbeidelse av formidlingsopplegg som foreløpig ikke har latt seg realisere.

 

Forskningsresultatene ble publisert som to forskningsutgivelser på Cappelen Damm Akademisk i 2019.

Publikasjonsstøtte til begge er innvilget fra Norsk barnebokinstitutt, Høgskolen i Innlandet og Kulturtanken:

Antologien Litteraturformidlingens arenaer og praksiser drøfter hvordan litteratur for barn og unge formidles på ulike fysiske arenaer og gjennom ulike medier. Antologien er redigert av Kristin Ørjasæter og Anne Skaret. I tillegg til dem, bidrar Øystein Espe Bae, Boel Christensen-Scheel, Nina Goga, Lykke Guanio-Uluru, Hanne Kiil, Dag Larsen, Anne-Stefi Teigland, Åse Kristine Tveit og Elise Seip Tønnessen med bidrag.

Monografien Litteratur, litteraturformidling og kunstopplevelse rapporterer både fra det kunstneriske utviklingsarbeidet med tekst- og formidlingsarbeid og fra den empiriske studien samt gir en presentasjon av den litteratur som presenteres gjennom DKS. Monografien er skrevet av Kristin Ørjasæter og Anne Skaret i fellesskap. I tillegg bidrar Hilde Hagerup med et kapittel om det kunstneriske utviklingsarbeidet som hun, Endre Lund Eriksen og Anna Fiske har gjennomført underveis i prosjektet.