NBIs forskningsprosjekter

 

Litteratur, litteraturformidling og kunstopplevelse 2016-2018. Fra tekstidé til publikum via tekst- og formidlingsprosesser.

Et forskningsprosjekt i regi av Norsk barnebokinstitutt i samarbeid med Turnéorganisasjon for Hedmark.

NBI_banner_twitter

 

 

 

 

Forskningsprosjektet Litteratur, litteraturformidling og kunstopplevelse skal undersøke hva DKS-forestillingspraksisen kan bety for de skrivekunstneriske prosessene, for litteraturformidlerens arbeidsprosesser, og for hvordan barn og unge opplever barnelitteratur i dag.

Vi skal undersøke dette fra et kunstnerperspektiv ved å 1) utvikle et litterært stoff beregnet på et skriftlig medium og 2) videreutvikle det samme litterære stoffet til en muntlig formidlingssituasjon. Gjennom en empirisk studie av skoleelever og skolekontekster skal forskningsprosjektet også undersøke hvordan de ulike versjonene av det samme litterære stoffet fremmer kunstneriske opplevelser hos elevene og muligheter for dem til å medvirke i kunstneriske prosesser.

Videre skal forskningsprosjektet undersøke DKS-forestillingenes intensjon og funksjon. Dersom intensjonen er å gi publikum en opplevelse som skal inspirere dem til også å oppsøke det medierte verket på egen hånd; Virker det etter hensikten? På hvilke måter kan slike formidlingssituasjoner bidra til å stimulere barn og unge til å oppsøke litteraturen i andre medier i etterkant av forestillingene? I noen tilfeller er intensjonen også å legge til rette for publikums deltakelse i kunstneriske prosesser. Virker det? Blir publikum i noen grad mer aktive skrivere eller fortellere?

Les mer

 

Prosjektsammendrag for forskningsprosjektet Barne- og ungdomslitteraturen i et medialisert tekstunivers. Norsk barnebokinstitutt 2011-2014

Prosjektet er avsluttet.

Ved forskningsleder Elise Seip Tønnessen

Young Girl at School Holding a Computer Mouse
Foto: Microsoft Office online

Dagens barn og unge vokser opp i en kultur som er mettet med medier, der særlig dreiningen mot det digitale og det visuelle preger utviklingen.

Det betyr på den ene siden av mediebruk ikke lenger kan ses som en avgrenset aktivitet som kan studeres i isolasjon, og på den andre siden at de fleste kulturelle aktiviteter føyer seg etter medienes logikk. Det er dette fenomenet som er blitt betegnet som “medialisering” (Hjarvard 2008).

Dette kulturbildet preger også barnelitteraturen, som både henter inntrykk og leverer innhold, former og strukturer til medienes tekster. Prosjektet ønsket å kartlegge dette samspillet, og bidra til å utvikle forståelsen for hvordan medialiseringen preger barnelitteraturen samtidig som den kan gi den nye former og bruksmåter.

Gjennom flere sammenkoplete delprosjekter arbeidet prosjektgruppa med følgende overordnete problemstilling: Hvordan inngår barne- og ungdomslitteraturen i vekselspill med mediekulturen, og hvordan bidrar det til estetisk og kulturell endring av barnelitteraturens form, innhold og funksjon?

Les mer