Styre og råd

Norsk barnebokinstitutts styre

Fra mai 2019

Torbjørn Urfjell
Torbjørn Urfjell, styreleder i Norsk barnebokinstitutt, foto: Niklas R. Lello

Torbjørn Urfjell (styreleder)

Petter Aaslestad (nestleder)

Krishanti Brahmachari Wicken
Anne Tingelstad Wøien
Sverre Henmo
Therese Manus
Trine Mangersnes (forfatterstudentvalgt styremedlem)
Øystein Espe Bae (ansattevalgt styremedlem)

Norsk barnebokinstitutts råd (2016-2020)

Universiteter og høgskoler
Hovedrepresentant: Lise Iversen Kulbrandstad (rådets leder)
Vara: Inger-Kristin Larsen Vie

Den norske bokhandlerforening
Hovedrepresentant: Elin Øy
Vara: Trine Stensen

Grafill/Tegnerforbundet
Hovedrepresentant: Gry Moursund
Vara: Lene Ask

Norske barne- og ungdomsbokforfattere
Hovedrepresentant: Aina Basso
Vara: Linn T. Sunne

Den norske Forleggerforening
Hovedrepresentant: Hege Eikenes Randen
Vara: Sverre Henmo

Norsk bibliotekforening
Hovedrepresentant: Beate Ranheim
Vara: Jan-Egil Holter-Wilhelmsen

Norsk kritikerlag
Hovedrepresentant: Karen Frøsland Nystøyl
Vara: Cathrine Krøger

Kunsthøgskolene
Hovedrepresentant: Ellen Aslaksen
Vara: Martin Lundell

Institusjoner og organisasjoner innen barnekulturformidling
Hovedrepresentant: Deise Nunes (Fra Nordic Black Theatre)
Vara: Zeza Kolstad (Fra Nordic Black Theatre)

Fra styret
Hovedrepresentant: Torbjørn Urfjell

Nasjonalbiblioteket (observatørstatus)
Hovedrepresentant: Sofie Arneberg
Vara: Anne Kristin Lande

Sekretær for rådet
Kristin Ørjasæter, direktør NBI