Kulturdepartementets priser

Kulturdepartementet foretar årlig en premiering av årets beste barne- og ungdomsbøker. Siden 2003 administreres jury og prisutdelingsarrangementet fra Norsk barnebokinstitutt.

Tidligere ble utgivelsene vurdert av Det rådgivende utvalg for barne- og ungdomslitteratur for folke- og skolebibliotek, og premieringen ble administrert av Statens bibliotektilsyn (senere ABM-utvikling). Den første prisutdelingen fant sted i 1948. Bakgrunnen for etableringen av prisene var blant annet ønsket om å styrke den nasjonale barnelitteraturen etter krigens knapphet på utgivelser, og å skape en motvekt mot det økende antallet tegneserier som ble utgitt etter hvert som papirrasjoneringen tok slutt.

Kategoriene det deles ut priser i kan variere noe fra år til år, men det deles som regel ut priser innenfor følgende priskategorier:

• Litteraturprisen
• Bildebokprisen
• Fagbokprisen
• Debutantprisen
• Illustrasjonsprisen
• Oversetterprisen
• Tegneserieprisen

Retningslinjer for juryarbeidet
Juryens sammensetning
Se oversikt over tildelinger 1948-2017

Se oversikt over prisvinnere og nominasjoner i 2017

 

Premieringen har hatt følgende navn:

  • Kulturdepartementets priser (2010 –
  • Kultur- og kirkedepartementets priser (2003 – 2009)
  • Kultur- og kirkedepartementets premiering (2001 – 2002)
  • Kulturdepartementets premiering (1990 – 2000)
  • Kirke- og kulturdepartementets premiering (1989)
  • Kultur- og vitenskapsdepartementets premiering (1981 – 1988)
  • Kirke- og undervisningsdepartementets premiering (1948 – 1980)

 

Om innsending av bøker

Forlag som ønsker å sende inn bøker til vurdering, bes sende inn ett eksemplar av hver tittel til hvert medlem av juryen samt ett eksemplar til sekretariatet ved Norsk barnebokinstitutt. Det koster ingenting å melde på bøker, og det er ingen skjemaer knyttet til innsendingen. Vi ber om at bøker skal være juryen i hende senest innen 1. desember det aktuelle bokåret.

Sekretariatet:

Norsk barnebokinstitutt

v/ Ellen Aagaard

Postboks 2674 Solli

0203 OSLO

Spørsmål og henvendelser om prisene og innsending av bøker kan rettes til

Ellen Aagaard, tlf: 23 13 13 70: post@barnebokinstituttet.no eller ellen.aagaard@barnebokinstituttet.no