Forskning

Norsk barnebokinstitutt jobber for å styrke forskningen på barnebokfeltet.  NBI har for tiden et pågående forskningsprosjekt, Litteratur, litteraturformidling og kunstopplevelse 2016-2018, i samarbeid med Turnéorganisasjon for Hedmark. I tillegg til egen forskning, samarbeider NBI med høgskoler og universiteter om ulike forskningsprosjekter og nettverkssamlinger og arrangerer åpne forskningsforedrag. Forskning formidles også gjennom BLFT Barnelitterært forskningstidsskrift, via utstillinger i våre lokaler og  fagartikler på våre fagartikkelsider.

Klimaangst i barneboka

Klimaangst har blitt en del av å vokse opp. Det vises i populærkulturen, i miljøtematikk i barnebøker, og populære klimadystopier for ungdom. Nå forskes det også for første gang på nordisk barnelitteratur i et klimaperspektiv.

Klart for IRSCL-konferansen i Stockholm

Dette er verdens største, internasjonale forskningskonferanse på barne- og ungdomsbokfeltet. Nærmere 400 forskerne forventes til konferansen som har temaet "Silence and Silencing in Children’s Literature". Svenska barnboksinstitutet er vertskap fra 14.-18. august.

Litteraturformidling på kryss og tvers

Gjennom et forskningsprosjekt i regi av Norsk barnebokinstitutt, har Kristin Ørjasæter, Hilde Hagerup og Anne Skaret undersøkt litteraturformidlinga i Den kulturelle skolesekken. Fungerer denne ordningen likt rundt om i landet?

Nøkkelord for barnelitteraturen

Neste års utgave av Keywords for children’s literature kartlegger begreper fra feltet som du trodde du visste betydningen av – men som viser seg å være problematiske i bruk.

Ingen grenser for barneboka

For Kristin Ørjasæter er det slett ingen grenser for barnelitteraturen – men det finnes derimot grenser for hva som er ei god barnebok. Debatten om hva som er passende for barn vil hun legge død, og i stedet vende blikket mot kvalitet i barnelitteraturen.

Barnelitteraturforskning 2018

Norsk barnebokinstitutt presenterer oversikten over norsk fag- og forskningslitteratur om barnelitteratur i 2018. Bibliografien utarbeides årlig av forsknings-bibliotekar i Nasjonalbiblioteket, Anne Kristin Lande. Her registreres artikler, temanummer, bøker, masteroppgaver og avhandlinger.

Skolebibliotek på timeplanen

På tross av faglig og politisk enighet om skolebibliotekenes betydning for elevenes lesekompetanse, er bibliotekene rundt omkring på norske skoler svært ulikt utformet – og prioritert. Hvorfor er tilbudet så tilfeldig? Barnebokinstituttets Ingeborg Sivertsen Landfald har tatt en titt på situasjonen.

Barnelitterært forskningstidsskrift til Universitetsforlaget

-Vi er svært glade for overgangen til Universitetsforlaget, sier Kristin Ørjasæter, direktør i Norsk barnebokinstitutt. Vi har bygget opp BLFT som et internasjonalt digitalt forskningstidsskrift. Nå vil det bli mer synlig for de nordiske forskningsmiljøene. Vi er imponert over hvordan Universitetsforlaget har bidratt til å utvikle den digitale forskningspubliseringen her hjemme.